VELKOMMEN TIL MITT BIBLIOTEK!

Kjære leser!

Her vil du finne et meget omfattende kilderegister over sakprosabøker, et sylkort register over internettsteder og en kjapp presentasjon av noen av inspirasjonskildene mine til romanverket En sjøens helt.

Jeg håper dette – for noen – kan være interessant lesestoff.

Alle registre av denne typen, med et så stort omfang som mitt har, må tas med en god klype salt. Det er ikke til å komme forbi at de vil ha et element av sjølskryt i seg. Se hvor lærd jeg er! Se hvilken rekkevidde min åndelige radar har! Se hvordan jeg greier å lodde de store dyp med mitt mentale ekkolodd! Se hvor presist min sjels sonar eller asdic peiler!

Jeg har tenkt at jeg ved å gjøre registeret overdådig liksom vil ta et kvantesprang fra sjølskrytet over i den gode galskap, for ikke å si det glade vanvidd.

Registeret vil sporadisk bli oppdatert med nye titler.

Min parole for arbeidet med registeret har vært, og er, for å si det med en boktittel av den geniale og eksentriske nordamerikanske fysikeren Richard Feynman, The Pleasure of Finding Things Out.

NB! Hvis du vet om bøker eller skrifter som ikke finnes i registeret, og som jeg bør lese hele eller deler av, vennligst meld fra til: jon-michelet@online.no – eller skriv til min adresse: Postboks 44, 1560 Larkollen.

Jeg tenker da særlig på materiale som kan dokumentere krigsseilasen under 2. verdenskrig. Det gjelder ikke bare nordmenns seilas, men seilasen til dansker, svensker og folk fra andre nasjoner. På ett punkt tror jeg mitt register er unikt. Det finnes neppe noen tilsvarende oversikt publisert i Norge som omfatter så mye litteratur om danske og svenske krigsseilere. Mange nordmenn tror at Danmark og Sverige ikke hadde krigsseilere, så her vil jeg våge å påstå at jeg driver et visst folkeopplysningsarbeid.

Jeg ber om at leserne tar hensyn til at kilderegisteret mitt er til et romanverk og ikke til et vitenskapelig verk. Det er tross alt ikke registeret til en doktorgrad! Jeg har ingen akademisk bakgrunn. Det jeg har av utdanning som skribent, er et ti måneders kurs ved Journalistskolen i 196869. Da jeg var elev der (vi kalte oss ikke studenter), hadde Journalistskolen ingen høgskolestatus. Som forfatter er jeg, i likhet med mange i min forfattergenerasjon, autodidakt. Den som er autodidakt, vil ofte være en hund etter kunnskap. Jeg har siden guttedagene vært geografi-nerd, og jeg tar meg ikke nær av det hvis litteraturkritikere og folk flest mener at jeg har en nokså nerdete hang til fakta. Også som registerfører er jeg sjøllært, uten profesjonell erfaring som bibliotekar eller arkivar.

Et partre praktiske ting: Jeg har alltid syntes det er noe tull å registrere forfattere med etternavnet først. Derfor skriver jeg for eksempel ikke Olsen, Egil Roger. Jeg skriver Egil Roger Olsen. Men naturligvis registrerer jeg ikke etter fornavn. Det går på etternavn.

Under de forskjellige forfatterne er verkene ikke ordnet kronologisk etter utgivelsesår, men alfabetisk etter titler.

Årstallene som oppgis for utgivelse, er de årstallene som står i bøkene, eller som jeg har funnet i søk i bibliotek og på nett. Det kan derfor finnes bøker i registeret som er utgitt både før og etter de årstallene jeg opererer med.

Jeg har vært nøye med at både forlag, utgivelsesår og utgiversted skal være med. Det har vært en del detektivarbeid med å finne slik informasjon for noen bøkers vedkommende. Hvis utgiverstedene er mindre byer i Australia og USA, opplyser jeg om hvilken delstat disse byene ligger i. For eksempel Lightning Ridge, New South Wales, og Gettysburg, Pennsylvania.

Kilderegisteret har jeg utarbeidet spesielt i samband med utgivelsen av første bind av mitt romanverk En sjøens helt. Skogsmatrosen, som utkom 3. november 2013. Det tok lengre tid enn jeg hadde trodd å få registeret ferdig – det tumla på seg underveis – så jeg rakk ikke å få det klart til selve bokutgivelsen. Jeg ber om tilgivelse for disse månedenes forsinkelse.

Registeret omfatter også bøker som jeg har brukt i de kommende delene av verket, de som ennå ikke er utgitt. Det omfatter dertil bøker som jeg har brukt under arbeidet med mine tidligere dokumentarbøker om krigsseilerne.

I bunn og grunn dreier det seg om et kilderegister til hele mitt forfatterskap, fra tida før romandebuten i 1975 til i dag.

Ja, registeret kan leses som et eget verk, om den dannelsesreisa jeg foretok gjennom halvparten av det 20. århundret, fra 1950-tallet og inn i et nytt årtusen.

Flesteparten av de bøkene som er nevnt, har jeg faktisk i vårt eget hus. Huset i Larkollen i Rygge i Østfold som jeg deler med hustru og døtre, svigersønner og barnebarn når de kommer på besøk er et hus med mange og romslige bokhyller.

Jeg har hatt den lykke at jeg har arvet en god del bøker etter oldeforeldre, besteforeldre, foreldre, onkler og tanter, og overtatt en del fra fettere og kusiner. I hyllene finnes alt fra meget støvete, gamle bøker til blodferske utgivelser.

Her er mye rart! Det er meg en glede å vise fram alt dette rare. Alt det jeg har lest om politikk, historie, geografi, språk og litteratur, filosofi og religion, vitenskap og tullball, og som har formet meg eller utfordret meg. Og alt det smale, det som er kommet ut på bortgjemte små forlag. Viktigst her er den litteraturen som er skrevet av og om krigsseilere og marinefolk, eller av krigsseileres pårørende.

Her er mye marxisme og mye om fagbevegelsen. Jeg er jo en «kulturmarxist», og stolt av å være det. Jeg tror at det i ei krisetid for Europa med voldsom arbeidsløshet i Spania og for ungdom i Sverige, der min yngste datter bor, kan bli en renessanse for radikal politisk litteratur og bøker om faglig organisering. Derfor har det vært viktig for meg å hente fram en del bøker om dette fra glemselen.

Ei slik gransking som den jeg nå har gjort, blir også ei nostalgisk reise. Jeg griper meg i å savne en del bøker i dagens norske og internasjonale bokheim. Min ungdom var preget av en fantastisk serie med lysegule hefter, kalt Cappelens upopulære skrifter. I mer voksen alder opplevde jeg det voldsomme politiske trøkket i utgivelsene til Pax og Gyldendal, «det røde Gyldendal», i overgangen mellom 1960- og 1970-tallet.

Heldigvis er det tegn i tida som tyder på at den politiske og ideologiske sakprosaboka kan få nytt liv.

Jeg har vært nøye med å registrere ordbøker, disse viktige forfatterverktøyene. Ordbokforfatterne fortjener å bli framhevet. Det samme gjør en god del lærebokforfattere, og jeg har

med fryd og gru gått gjennom en del lærebøker fra 1920- og 1930-tallet beregnet på middelskoleelever.

Noe av det jeg har plenty av i hyllene, har jeg utelatt fra registeret. Det gjelder en mengde reisehåndbøker og sportsbøker. Og det gjelder mange faktabøker om Afrika, Latin-Amerika og arktiske og antarktiske strøk. Verk om disse emnene som er tatt med, har gjerne relevans for romanverket mitt, eller har formet meg. Folk som Shackleton, Amundsen, Nansen og Sverdrup er med fordi de ikke bare var polarhelter, de var også sjøfarere.

Jeg har tatt med en del litteratur om 1. verdenskrig fordi denne krigen er et viktig bakteppe for å forstå 2. verdenskrig. Jeg har også tatt med nordamerikanske og vietnamesiske bokutgivelser som handler om en krig som satte sterkt preg på min generasjon, Vietnamkrigen. Eller Amerikakrigen, som de kaller den i Vietnam.

Har jeg lest grundig gjennom alt vi har i hyllene? Nei da! Mye av det er jo oppslagsverk. Og det ville ha vært umulig å lese alt det andre tvers igjennom det ville ha krevd mer enn ett liv. Men noen av bøkene har jeg nesten lest i filler. Det gjelder for eksempel Hayakawa og Wasiutynski. Den førstnevntes bok var pensumbok i semantikk på Journalistskolen da jeg gikk der, den sistnevntes bok fra 1960-tallet om universet var min ungdoms kosmologiske bibel. Verkene til de lærde tyskerne Spengler og Sombart står temmelig ulest i hyllene. Men i mitt barndomshjem ble Spengler diskutert så fillene føyk, og jeg har gjort noen dykk i Sombart.

På en eller annen måte har jeg vært borti alle bøkene som er nevnt. En god del av titlene som finnes i registeret, har jeg lest på bibliotek eller fått på hjemlån. Jeg skylder bibliotekene i Rygge og Moss stor takk, ikke minst for overbærenhet når det gjelder mine utallige overskridelser av innleveringsfrister. Da har bibliotekarene strukket seg så langt de har lov til for å fornye boklånene mine. Ikke misforstå meg dit hen at jeg får noe gratis når jeg har brutt en frist for alvor. Jeg må da, som alle andre, punge ut med straffegebyret. Heldigvis går disse sure penga til en sak som er en av de beste sakene jeg vet om, folkebiblioteksaken.

Jeg har tatt med i registeret en del bøker som jeg har funnet på internett, og som jeg har kunnet lese hele eller deler av på nettet. Jeg regner nøkternt med at de fleste av leserne mine er minst like flinke til å ta seg fram på nettet som jeg er.

Registeret omfatter bare sakprosabøker og -skrifter, ikke skjønnlitteratur. Unntaket fra dette er at jeg har tatt med en del bøker med sagn, eventyr, skrøner, shantier, sanger og folkelige fortellinger.

Bøkene til Solstad og Hoem om Aker Mek. Verksted og Christiania Roklubb blir av forfatterne benevnt som romaner. Men de har etter mitt skjønn et så sterkt dokumentarisk preg at de forsvarer en plass i registeret. Jeg har utelatt Hoems Mors og fars historie fordi den er en dokumentarisk roman der dikteren slipper seg løs. Også hans vakre Kristusfigurasjonar har jeg utelatt. Den er etter mitt skjønn ikke en sakprosabok, men et prosalyrisk verk.

Broch skriver i sin bok om kampene ved Narvik at den består av «dels typer og dels virkelige». Braa skriver i sin soldatbok fra Libanon at han i enkelte tilfeller har endret navn for å beskytte personer, og noen ganger endret rekkefølgen på hendelser. Scheffer har i sin bok om hvalens år tatt seg noen små dikteriske friheter. Jeg regner likevel disse tre bøkene som så dokumentariske at jeg har tatt dem med. Det samme gjelder for Ildens erindring av Galeano.

Konservative lesere vil kanskje etterlyse Ayn Rands bøker. Jeg leste min Rand for å forstå den for meg ytterst reaksjonære tankegangen til horden av Unge Høyre-folk i skolegården på Ullern gymnas. Men Rand skrev ikke, som mange tror, sakprosa. Hun skrev romaner. Derfor er bare en biografi om Rand med i registeret. Når Aldous Huxleys fantastiske Brave New World og Per Hanssons

epokegjørende krigsseilerbok Hver tiende mann måtte dø ikke er med i registeret, er det av den enkle grunn at de er romaner.

Jeg har aldri vært noen systematisk boksamler, og har ikke mye i hyllene her som er av antikvarisk verdi. Jeg har samlet bøker etter Askeladden-prinsippet og tatt vare på det jeg har tenkt jeg kunne få bruk for. Ikke minst bøker som jeg har tenkt det vil være vanskelig å finne igjen i bokhandler, på bibliotekene eller i kameraters bokhyller.

I et langt forfatterliv har jeg fått mange bøker fra forfatterkolleger og forlag. Jeg kjenner personlig, eller har kjent, mange av forfatterne som figurerer i registeret.

Noen av verkene er skrevet av lærere jeg hadde da jeg gikk på Ullern gymnas: Vaage, Mendelsohn og Dagmar Sivertsen. Stai hadde jeg som lærer på Bjørknes gymnas. Senje var læreren min i norsk og engelsk på Oslo Sjømannsskole, der jeg tok to års styrmannsutdanning.

Jeg lider av sterk vegring mot å kaste bøker. Her om dagen ville jeg kaste en drita dårlig og kjempetjukk thriller av Tom Clancy. Men jeg fikk meg ikke til det. Faen heller om jeg kaster selv det verste makkverk! Clancy havnet i kassa for bøker som jeg prøver å prakke på besøkende her i huset for å bli kvitt dem. Bøkene, altså.

Det er ikke på grunn av kastevegring at jeg har Marx og Lenin i kjelleren og Stalin på loftet. Jeg fikk de bindsterke samlede verkene til Engels og Marx, og Lenins samlede verk, som testamentarisk gave av en intellektuell av tyrkisk opphav, Yasar Tanrikut, som hadde bodd mange år i Norge. Tanrikut gjorde en stor innsats ved å skrive den første norsk-tyrkiske ordboka. Jeg fikk aldri gleden av å møte ham. Hans enke betrodde meg verk som hadde vært hans kjæreste eie. Jeg ville vært en antiintellektuell skabbete hund hvis jeg ikke tok vare på dem!

Stalins samlede verk på engelsk holdt vi på å kaste under en generell og politisk ryddesjau i Forlaget Oktober. Jeg tenkte at jeg skulle ta vare på de tretten bindene i mørkebrunt bind, fordi de kunne ha historisk interesse. De omhandler tross alt en helt avgjørende epoke i menneskehetens historie, de store – og brutale – endringene i Russland og den russiske innflytelsessfæren.

Jeg grøsser litt ved tanken på Stalin på loftet, men når Stalins skrifter blir feid ut både i Russland og i resten av verden, vil jeg skåne dem fra bokbålet. Jeg er ingen tilhenger av bokbål av noe slag. Det som er skrevet, må få stå, samme hva vi synes om det og hvordan vi nå i dag reagerer på det.

Jeg har også tatt med i registeret et verk av Stalin som ble utgitt av Proletarian Publishers i San Francisco i 1975. Jeg ser for meg at utgiverne i Frisco ikke var proletarer, men unge, rufsete og idealistiske studenter. Verket har ennå interesse, fordi det gjenspeiler synet til lederne i Sovjetunionen på det nasjonale og koloniale spørsmålet i mellomkrigstida, før koloniveldenes sammenbrudd.

Med er også Stalin talar under andra världskriget, utgitt på det ikke spesielt radikale forlaget Natur och Kultur i Stockholm i 1944. Boka er av interesse fordi den viser hvordan synet på Stalin gjennom krigens gang var blitt forandret, langt inn i borgerskapet. Skurk ble helt. Natur och Kulturs utgave har en tegning som er et tidstypisk, glorifiserende portrett av Stalin. Jeg har ingen grunn til å tvile på at de radiotalene som blir gjengitt, er autentiske. Hvorfor skulle et forlag i det nøytrale Sverige i 1944 utgi en forfalsket versjon av Sovjet-lederens taler? Disse talene har to særtrekk. De er forbausende lite aggressive overfor Hitler-Tyskland. Og de er ganske kjedelige. Stalin taler mye om å dyrke grønnsaker. Hovedparolen ser ut til å være: Kål til fronten!

Natur och Kultur utga for øvrig også Roosevelts taler.

Kinas moderne historie har formet meg politisk. Viktigere i samband med romanverket mitt er at det som skjedde under Kinas krig mot Japan, og under revolusjonen etterpå, satte sitt preg på norske sjøfolks oppfatning av kineserne. Mange nordmenn hadde seilt med kinesere som ble betraktet som kulier under fremmed åk. Nå ble «kinamannen» herre i eget hus. Det forandret sannelig verden!

Jeg har bestrebet meg på å få lest mest mulig litteratur om Arbeiderpartiet før, under og like etter 2. verdenskrig. Det er fordi jeg kommer til å arbeide mye med gåten om hvorfor folk som Einar Gerhardsen, Oscar Torp, Trygve Bratteli, Trygve Lie og Haakon Lie ikke ville gi pengene fra Nortraships hemmelige fond til krigsseilerne.

Jeg har også tatt med mye litteratur skrevet av og om Høyre-folk, fordi Høyre-ledelsens standpunkt til krigsseilerne også er gåtefullt for meg, og fordi Høyre må med.

Ikke alle forfattere kan ytes rettferdighet i et kilderegister som mitt. Når det gjelder Haakon Lie, tror jeg at jeg har fått med meg så å si rubbel og bit av hans produksjon. Blant annet Cella på Herøya, som ikke er kommet inn på verken Store norske leksikons eller Wikipedias radar. Jeg kommer til å skrive om en kommunistisk krigsseiler som tar seg jobb på Herøya i Porsgrunn etter krigen. Derfor er en antikommunistisk pamflett om det kommunistiske arbeidet på Herøya viktig for meg.

Haakon Lie topper lista mi når det gjelder antall bøker, med 25 verk. Han er også medforfatter av et verk om arbeidere og lesning som finnes i registeret under Henrik Johnsen Hjartøy. Noe av Lie-litteraturen er små pamfletter, og boka om Kaderpartiet har han ikke suget av eget bryst.

Jeg har ikke kunnet yte en annen Arbeiderparti-høvding, Halvdan Koht, samme rettferdighet som jeg har ytt Haakon Lie. Det kommer av at Kohts produksjon er så enorm at det er ufattelig at én person har kunnet skrive så mye. Eller at noe menneske kan orke å lese hele greia. Derfor har jeg måttet droppe Kohts biografier om Ivar Aasen, Marcus Thrane, Johan Sverdrup, Henrik Ibsen og Otto von Bismarck (!), og hans arbeider om A.O. Vinje og Bjørnstjerne Bjørnson. Jeg har konsentrert meg om verkene som har betydning for 2. verdenskrig, for forståelsen av Amerika og for arbeiderklassens forhold til språkspørsmålet.

Ett verk av Koht har jeg ikke tatt med fordi det var umulig å finne forlag og utgiversted. Den som kan skaffe meg disse opplysningene når det gjelder skriftet Pengemakt og arbeid i Amerika fra 1910, får fritt tilsendt bind to av En sjøens helt, Skytteren, som utkommer høsten 2013.

Det har vært artig å studere og registrere Trygve Lie fra hans tid som ung og rød jurist, da han skrev om De arbeiderfiendtlige lovene og kampen mot dem og samarbeidet med kommunisten Viggo Hansteen, fram til hans tid som FN-boss og Ap-pamp. I 1953 flytta Lie og familien inn i toppetasjen i det nye såkalte punkthuset OBOS hadde reist på Hoff. Til denne skyskraperen – til Oslo å være – hadde vi utsikt fra kunstnerkolonien på Ekely der jeg vokste opp. Skyskraperen ble raskt døpt Trygve-kassa.

Trygve Lie var den eneste verdensberømte politikeren jeg så i min barndom. En tjukk mann med hatt og frakk, som med en del strev karra seg ut av fine biler, svarte limousiner, og gikk småpesende til Trygve-kassas inngang. Jeg husker at jeg var glad på hans vegne for at det var heis i skyskraperen.

I et lite land som vårt vil det være sånn at en som har holdt på som skribent både som journalist, redaktør og forfatter – vil kjenne en hel drøss med skribenter. Jeg må blankt tilstå at venner og kjente av begge kjønn har fått prioritet i dette registeret. Litt kameraderi og kompiskjøring må man kunne tillate seg!

Jeg har hatt radaren gående i mange år for å fange inn krigsseilerlitteratur. Og jeg har brukt ekkolodd, peiling med håndholdt lodd, radiopeiling – alt mulig. Likevel vil det være huller, både når det gjelder sjøfolks historie og når det gjelder rederes historie. Alle bidrag for å fylle disse hullene hilser jeg velkommen.

Et veldig omfattende kilderegister med litteratur relatert til 2. verdenskrig på havet finnes i Hjeltnes’ bind 4 av Handelsflåten i krig. Anbefales til spesielt interesserte!

Stiftelsen Arkivet i Kristiansand har også et utmerket register over litteratur om 2. verdenskrig og krigsseilerne. Landets sjøfartsmuseer og Marinemuseet i Horten har boksamlinger og arkiver med litteratur om krigen på havet.

Hovedkildene mine som det hadde vært vanskelig å greie seg uten er Rustung Heglands tobindsverk Nortraships flåte, Zachariassens, Olstads og Halvorsens bøker om Norsk Sjømannsforbunds historie, Tønnesens bok om Norsk Styrmandsforening og fembindsverket Handelsflåten i krig.

Så vil jeg spesielt framheve det fabelaktige amerikanske internettstedet Warsailors. Det inneholder en komplett oversikt over alle norske skip under 2. verdenskrig, i både uteflåten og hjemmeflåten. Ofte med et vell av opplysninger om det enkelte skipets fartsområder, konvoiseilaser og skjebne. Her kan man for mange skip finne fullstendige mannskapslister. Warsailors er laget på idealistisk basis av norskamerikaneren Siri Holm Lawson, datter av krigsseileren Odd Holm, og utvides stadig. For sin uegennyttige og enorme innsats for å dokumentere Norges krigsseilas burde Holm Lawson få en norsk fortjenstmedalje av edleste sort.

KILDEREGISTER

Skriftlige kilder:

Frank Abelsen: Marinens fartøyer 19391945, Sem og Stenersens Forlag, Oslo, 2009.

Wolfgang Abendroth: Den europeiske arbeiderbevegelse, Gyldendal, Oslo, 1972.

V.I. Achkasov og N.B. Pavlovich: Soviet Naval Operations in the Great Patriotic War 19411945, Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, USA, 1981.

Thomas F. Adams: Law Enforcement. An Introduction to the Police Role in the Community, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, USA, 1968.

Africa Pilot, Volume III, The Hydrographer of the Navy, Taunton, Storbritannia, 1980.

Philip Agee: Inside the Company: CIA Diary, Penguin Books, Harmondsworth, Storbritannia, 1976.

Dan Børge Akerø, Per Erik Borge, Helge Hveem og Dag Poleszynski: Norge i Brasil. Militærdiktatur, folkemord og norsk aluminium, Aschehoug, Oslo, 1979.

Céleste Albaret: Monsieur Proust. As told to Georges Belmont, New York Review Books, New York, USA, 2003.

Aldabra – World Heritage Site, by Mohamed Amin, Duncan Willetts and Adrian Skerrett. Foreword by Sir David Attenborough, Seychelles Islands Foundation/Camerapix Publishers International, Nairobi, Kenya, 1995.

Carroll Storrs Alden og Allan Westcott: The United States Navy. A History, Robert Hale, London, uten årstall, men omfatter 2. verdenskrig.

Lars Alldén, Lennart Berntson og Gunnar Persson: U-hjelp og imperialisme, Pax, Oslo, 1968.

All verdens dyr, bind 16, Kunnskapsforlaget, Oslo, 1992.

Sigurd Allern og Johan Gloppen: Journalistikkens samfunnsoppdrag, IJ-Forlaget, Institutt for journalistikk, Fredrikstad, 2010.

Almanakk for Norge, Universitetet i Oslo, flere årganger fra og med 1939.

Johannes Bjarne Alme: Ishavsfolk si erfaring. Boka om is, isens menn, storm og forlis, Tapir Akademisk Forlag, Trondheim, 2009.

Olaf Almenningen, Thore A. Roksvold, Helge Sandøy og Lars L. Vikør: Språk og samfunn gjennom tusen år, Universitetsforlaget, OsloBergenTromsø, 1981.

Karsten Alnæs: Historien om Europa, bind 14, Gyldendal, Oslo, 20042006.

Karsten Alnæs: Historien om Norge, bind 15, Gyldendal, Oslo, 19962000.

Allt det spännande finns hos arbetarklassen – En diskussion om den svenska arbetarlitteraturen, samlad och utgiven til Ivar Lo Johanssons 75-årsdag den 23. februari 1976, Oktoberförlaget, Stockholm, Sverige, 1976.

Louis Althusser: For Marx, Ny Dag, Oslo, 1969.

Samir Amin/Andre Gunder Frank: På vei mot 1984. Artikler om kapitalismens krise, den tredje verden og systemets fremtidsutsikter, Gyldendal, Oslo, 1979.

Aksel Amundsen: Oslo Bryggearbeideres Forening gjennom 75 år, Norsk Transportarbeiderforbunds avdeling 1, Oslo, 1957.

Hans Amundsen: Trygve Lie. Gutten fra Grorud som ble generalsekretær i FN, Tiden, Oslo, 1946.

A-magasinet ekstra – 9. april 1940, Aftenposten, Oslo, 1990.

Johs. Andenæs, Anders Bratholm og Nils Christie: Kriminalitet og samfunn, Pax, Oslo, 1966.

Johs. Andenæs, Olav Riste og Magne Skodvin: Norway and the Second World War, Aschehoug, Oslo, 1996.

Anna Andersen: «Rævhølet» – et underjordisk krigsminne i Røskåsskarven, Engerdal Museum, Engerdal, 1982.

Asbjørn Andersen: Kappestrid – en idrettssaga, Nord 4 Bokverksted og Odda Smelteverk, Odda, 1991.

Per Thomas Andersen: Norsk litteraturhistorie, Universitetsforlaget, Oslo, 2001.

Runde Fredrik Andersen: Nordsjøseileren Johannes Andersen, Kråkerøy Idrettslag, Fredrikstad, 2004.

Tryggve Andersen: Dagbog fra en sjøreise, Steenske Forlag, Kristiania, 1923.

Benedict Anderson: Forestilte fellesskap. Refleksjoner om nasjonalismens opprinnelse og spredning, Spartacus, Oslo, 1996.

Romola & R.C. Anderson: The Sailing-Ship – Six Thousand Years of History, Bonanza Books, New York, USA, 1963.

Giske Andersson: Trygve Bratteli, Gyldendal, Oslo, 1984.

Roy Andersson: Vår tids rädsla för allvar, Filmkonst nr. 33, Göteborg Film Festival, Göteborg, Sverige, uten årstall (men det er nok tidlig 1990-tall).

S.A. Andrée, N. Strindberg och K. Frænkel: Med Örnen mot Polen. Andrées Polarexpedition år 1897. Utgiven på grundval av S.A. Andrées, Nils Strindbergs og Knut Frænkels sommaren 1930 på Vitön funna anteckningar, Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi/Albert Bonniers Förlag, Stockholm, Sverige, 1930.

Birger Angvik: La narración como exorcismo. Mario Vargas Llosa, obras (19632003), Fondo de Cultura Económica, Lima, Peru, 2004.

Øyvind Anker: Agerhøns med Champagne – Alexander I. Kiellands opptegnelser til en selvbiografi, Gyldendal, Oslo, 1983.

Annen verdenskrig – Blitzkrieg, Gyldendal, Oslo, 1979.

Annen verdenskrig – Kampen om Atlanterhavet, Gyldendal, Oslo, 1979.

Annen verdenskrig – Slaget om Storbritannia, Gyldendal, Oslo, 1979.

Apokryfe evangelier, med innledende essay av Halvor Moxnes, De norske Bokklubbene, Oslo, 2001.

Anne Appelbaum: GULAG – A History of the Soviet Camps, Penguin Books, London, Storbritannia, 2004.

Brian Appleyard: Understanding the Present: Science and the Soul of Modern Man, Picador Pan Books, London, Storbritannia, 1993.

Stephen Aracic: Fortunes in Australian Opals – Based on Lightning Ridge, Stephen Arcaic, Lightning Ridge, New South Wales, Australia, 1988.

Arbeiderbevegelsens historie i Norge, Tiden, Oslo, 198590. Se også under Trond Bergh og Tore Pryser.

Arbeiderhistorie, Årbøker for Arbeiderbevegelsens Arkiv (Arbark), Oslo, 19872012.

Arbeidernes leksikon, bind 16, Arbeidermagasinets forlag, Oslo 19321936.

Richard Areschoug: Dödlig resa – Svenska handelsflottans förluster 19391945, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Stockholm, 2008.

Oddvar Aresvik: Farvel til sulten, Aschehoug, Oslo, 1970.

Aristoteles: Om diktekunsten, Dreyer, Oslo, 1989.

Arturo Cuyás Armengol: Diccionario Inglés-Español, Diccionarios Cuyás, Ediciones Hymsa, Barcelona, Spania, 1964.

Sven T. Arneberg: Tragedie i Karelen. Norske skijegere i den finske Fortsettelseskrigen 19411944, Grøndahl og Dreyer, Oslo, 1993.

Aksel Arstal og O.J. Skattum: Geografi for middelskolen, Aschehoug, Kristiania, 1919.

P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe: Samlede eventyr. Jubileumsutgave 18401940, bind 13, Gyldendal, Oslo, 1940.

Aschehougs store legebok, Aschehoug, Oslo, 2003.

Aschehougs verdenshistorie, bind 115, Aschehoug, Oslo, 19831986.

Carolyn Ashbaugh: Lucy Parsons – American Revolutionary, Charles H. Kerr Publishing, Chicago, USA, 1976.

Geoffrey Ashe: The Art of Writing Made Simple, W. H. Allen, London, Storbritannia, 1976.

Clifford W. Ashley: The Ashley Book of Knots, Faber and Faber, London, Storbritannia, 1979.

Isaac Asimov: Asimov’s Chronology of Science & Discovery, Grafton Books, London, Storbritannia, 1990.

Isaac Asimov: Svarta hål och kosmiska ägg. Den moderna kosmologin och astrofysiken i ett nötskall, Bokförlaget Prisma, Stockholm, Sverige, 1988.

Alf Ole Ask og Bjørn Westlie: Maktens ansikt. Et portrett av Jens Chr. Hauge, Tiden, Oslo, 1991.

Gunnar Aspelin: Karl Marx – samfunnsforsker og samfunnskritiker. En kommentar til «Kapitalen» I, Tiden, Oslo, 1974.

Hugo Assmann: Practical Theology of Liberation, Search Press, London, Storbritannia, 1975.

Atlas Advanced, Collins & Longmans, London & Glasgow, Storbritannia, 1986.

Atlas of World Art, Laurence King Publishing, London, Storbritannia, 2004.

Atomvåpen og usikkerhetspolitikk, redigert av Thorbjørn Jagland, Sverre Bergh Johansen, Jostein Nyhamar og Arne Treholt, Tiden, Oslo, 1980.

Douglas Attwater: The Penguin Dictionary of Saints, Penguin Books, Harmondsworth, Storbritannia, 1979.

Erich Auerbach: Mimesis – Virkelighetsfremstillingen i Vestens litteratur, Gyldendal, Oslo, 2002.

Peter Augthon: Liverpool – A People’s History, Carnegie Press, Preston, Storbritannia,

1990.

Lars Åke Augustson: Så skriver du romaner och noveller, Voltaire Publishing, Stockholm, Sverige, 2011.

Odd Aukrust og Petter J. Bjerve: Hva krigen kostet Norge, Freyers Forlag, Oslo, 1945.

Axel Axwik, Sven Lundgren och Jerker Svenson: Svenskt sjöfolk i krig och fred (19391945),

Bind 12, Bokförlaget Antiqua, Göteborg, Sverige, 19501951.

Kristian Bahnson: Etnografien, bind 12, Det Nordiske Forlag/Ernst Bojesen, København, Danmark, 1900.

Carlos Baker: Ernest Hemingway – Historien om hans liv, Gyldendal, Oslo, 1970.

Einar Bakke: Askeladd i kald krig, Orkana Forlag, Stamsund, 1998.

Birger Bakken, Reidar T. Larsen, Arne Jørgensen og Åge Fjeld: Død over de tyske okkupanter – De norske kommunistenes motstandskamp 19401945, Informasjonsforlaget, Oslo, 1998.

Thorbjørn Bakken: Vidar Sandbeck: hans liv og virke, Trysil-forlaget, Søre Trysil, 2005.

Bernt Balchen, Oliver la Farge og H.N. Oliphant: Bernt Balchen og flygerne på Grønland (oversatt fra War below Zero), Jacob Dybwads Forlag, Oslo, 1946.

William Charles Baldwin: African Hunting, Books of Zimbabwe, Bulawayo, Zimbabwe, 1981.

Preben Bang og Preben Dahlstrøm: Dyrespor. Spor og sportegn etter pattedyr og fugler, NKS-Forlaget, Oslo, 1991.

Hans Chr. Bangsmoen og Bård Kolltveit: Wilh. Wilhelmsen i 150 år, Dinamo Forlag, Bærum, 2011.

Alfred E. Banner: Karibuni Kenya – A Pictorial Guide, Kenya Stationers Ltd., Nairobi, Kenya, 1980.

Anthony Bannister & Peter Johnson: Namibia – Africa’s Harsh Paradise, C. Struik Publishers, Cape Town, Sør-Afrika, 1989.

Amiri Baraka (LeRoi Jones): Selected Plays and Prose, William Morrow, New York, USA, 1979.

Paul A. Baran & Paul M. Sweezy: Monopolkapitalen, bind 1 og 2, Pax, Oslo, 1971.

J.W. Barker: Portuguese. A Complete Course for Beginners, Teach Yourself Books, Hodder and Stoughton, Sevenoaks, Storbritannia, 1969.

James Barros: Trygve Lie and the Cold War: The UN Secretary General Pursues Peace 19461953, Northern Illinois University Press, DeKalb, Illinois, USA, 1989.

Roland Barthes: Litteraturens nullpunkt, Cappelen, Oslo, 1970.

Roland Barthes: Mythologies, Paladin Grafton Books, London, Storbritannia, 1988.

Bjørn L. Basberg: Handelsflåten i krig 19391945, bind 2: Nortraship – Alliert og konkurrent, Grøndahl og Dreyer, Oslo, 1993.

Charles Baudelaire: Dagbøker, Valdisholm forlag, Rakkestad, 1993.

Jean Baudrillard: Amerika, Profil Forlag, Oslo, 1988.

Henry Beard and Christopher Cerf: The Official Politically Correct. Dictionary & Handbook, Grafton, London, Storbritannia, 1992.

Simone de Beauvoir: Det annet kjønn. Med et innledende essay av Toril Moi, Bokklubben Dagens Bøker, Oslo, 2000.

Jo Bech-Karlsen: Åpen eller skjult. Råd og uråd i fortellende journalistikk, Universitetsforlaget, Oslo, 2007.

Samuel Beckett: Om Proust, Solum Forlag, Oslo, 1988.

Antony Beevor: Den andre verdenskrig, Cappelen Damm, Oslo, 2012.

Brendan Behan: Brendan Behan’s New York. Drawings by Paul Hogarth, Hutchinson, London, Storbritannia, 1964.

Brendan Behan: Confessions of an Irish Rebel, Arrow Books, London, Storbritannia, 1967.

Olav T. Beito: Norske målføretekster Skrifter frå Norsk målførearkiv XVII, Universitetsforlaget, Oslo, 1973.

Olav T. Beito og Ingeborg Hoff (red.): Frå norsk målføregransking – Utvalde utgreiingar 19081969, Universitetsforlaget, OsloBergenTromsø, 1973.

Claude Bell: Seafaring in English, Gyldendal, Oslo, 1963.

J. Bowyer Bell: The Secret Army. A History of the I.R.A. 19161970, Sphere Books, London, Storbritannia, 1972.

Alex Bellos: Futebol – The Brazilian Way of Life, Bloomsbury, London, 2002.

Jo Benkow: Det ellevte bud. Med etterord av Elie Wiesel, Gyldendal, Oslo, 1994.

Jo Benkow: Fra synagogen til Løvebakken, Gyldendal, Oslo, 1985.

Jo Benkow: Hundre år med konge og folk, Gyldendal, Oslo, 1990.

Jo Benkow: Olav. Menneske og monark, Gyldendal, Oslo, 1991.

Jo Benkow og Ole Kristian Grimnes: Vendepunkt: 9. april i vår bevissthet, Cappelen, Oslo, 1990.

G.H. Bennett: Survivors: British Merchant Seamen in the Second World War, Hambledon Press, London, Storbritannia, 1999.

Mike Bent: Coastal Express – The Ferry to the Top of the World, Conway Maritime Press, London, Storbritannia, 1987.

Øystein Ø. Bentsen: Samhold og svik. Et mørklagt kapittel i historien om de norske Sachsenhausenfangene, Forlaget Oktober, Oslo, 2010.

Edgeir Benum: Maktsentra og opposisjon. Spaniasaken i Norge 1946 og 1947, Universitetsforlaget, OsloBergenTromsø, 1969.

Arngeir Berg: Fugler og folketro, Pantagruel Forlag, Oslo, 2010.

Arngeir Berg og Espen Haavardsholm: Partiskhet. Samtaler med seks skandinaviske prosaforfattere, Gyldendal, Oslo, 1975.

Arngeir Berg og Espen Haavardsholm: Skrive og kjempe. Samtaler med seks skandinaviske samtidspoeter, Gyldendal, Oslo, 1977.

Arngeir Berg: Veteraner, Tiden, Oslo, 1990.

Frank Berg: Byoriginaler og andre kjentfolk i Moss, Valdisholm Forlag, Rakkestad, 1991.

Ole F. Berg: I skjærgården og på havet. Marinens krig 8. april 1940–8. mai 1945, Marinens Krigsveteranforening, Oslo, 1997.

Kjell Ragnar Berge, Jens Brekke, Hans Steinsrud og Malvin Toft: Krigsseglarar, Selja Forlag, Førde, 2008.

John Berger: Se på bilder, Forlaget Oktober, Oslo, 1985.

H. Bergersen og O. Johnsen: Navigasjonstabeller, Aschehoug, Oslo, 1956.

Dag Berggrav (red.): Maktens høyborg. Statsministerens kontors historie og politiske hovedsaker siden 1945, Grøndahl og Dreyer, Oslo, 1997.

Brit Berggren, Arne Emil Christensen og Bård Kolltveit: Norsk sjøfart, bind 12, Dreyer, Oslo, 1989.

Magne Berggren: Rygge. Tiden 1800 til 1980. (Bind III i Rygges historie), RyggeVaaler Sparebank, Rygge, 1990.

Trond Bergh og Knut Einar Eriksen: Den hemmelige krigen: overvåking i Norge 19141997, bind 12, Cappelen, Oslo, 1998.

Trond Bergh: Jernbanen i Norge 18542004. Nye spor og nye muligheter 18541940, Vigmostad og Bjørke, Bergen, 2004. (Se også under Jon Gulowsen.)

Trond Bergh: Storhetstid. 19451965, bind 5 i Arbeiderbevegelsens historie i Norge, Tiden, Oslo, 1989.

Trond Bergh og Helge Ø. Pharo (red.): Vekst og velstand. Norsk politisk historie 19451965, Universitetsforlaget, Oslo, 1987.

Arne Bergsgård: Frå 17. mai til 9. april, Noregs Boklag, Oslo, 1958. Nyutgave i to bind under tittelen Norsk historie (fra 1814 til 1880 og 1880 til 1940), Samlaget, Oslo, 1964.

Isaiah Berlin: Den historiske nødvendighet, Cappelen, Oslo, 1971.

Isaiah Berlin: Karl Marx. His Life and Environment, Fontana Press, London, Storbritannia, 1995.

Folke Bernadotte: Siste akt – Mine humanitære forhandlinger i Tyskland våren 1945 og deres politiske følger, Gyldendal, Oslo, 1945.

Samuel Bernstein: Auguste Blanqui and the Art of Insurrection, Lawrence & Wishart, London, Storbritannia, 1971.

Harald Berntsen: 100 år med Folkets Hus, Tiden, Oslo, 1987.

Harald Berntsen: I malstrømmen. Johan Nygaardsvold 18791952, Aschehoug, Oslo, 1991.

Harald Berntsen: Statsministerkuppet – Gerhardsen mot Nygaardsvold, en politisk thriller om maktkampen i maijunidagene 1945 som skulle endre Norge, Centrum Norsk Forlag, Oslo, 2006.

Harald Berntsen: To liv – en skjebne. Viggo Hansteen og Rolf Wickstrøm, Aschehoug, Oslo, 1995.

Dag Bertelsen: Titanic og to verdenskriger. Om Albert Moss og hans begivenhetsrike sjømannsliv, Sjømilitære Samfunds Forlag, 2012.

Bjarne Berulfsen og Herbert Svenkerud: Cappelens store engelsk-norsk ordbok, Cappelen, Oslo, 1968.

Bjarne Berulfsen: Fremmedordbok, Gyldendal, Oslo, 1964.

Nicholas Bethell: Den siste hemmelighet – Tvangshjemsendelsen til Sovjet-Unionen 19441947. Med et tilleggskapittel om utsendingen fra Norge av Per Egil Hegge, Aschehoug, Oslo, 1975.

Edvard Beyer (red.): Norges litteraturhistorie, bind 18, Cappelen, Oslo, 1998. Se også under Øystein Rottem.

Edvard Beyer (red.): Verdens litteraturhistorie, bind 112, Cappelen, Oslo, 19711974.

Edvard Beyer: Utsyn over norsk litteratur, Cappelen, Oslo, 1971.

Bibelen, eller Den Hellige Skrift, Det norske Bibelselskab, Christiania, 1882.

Georg J. Billy and Christine M. Billy: Merchant Mariners at War: An Oral History of World War II, University Press of Florida, Gainesville, Florida, USA, 2008.

Kirsti Birkeland: Staloer tror at månen er et bål. 25 sørsamiske eventyr, Cappelen, Oslo, 1986.

Sven Arvid Birkeland: Sænket af tyskerne – Danske krigssejlere i 2. Verdenskrig, Gyldendal, København, Danmark, 2012.

Alf E. Bjerke: Nordens Løve – Karl 12. i Norge, Aschehoug, Oslo, 1992.

André Bjerke, Odd Eidem og Carl Keilhau: Den bakvendte boken ved tre av dem, Dreyer, Oslo, 1949.

Paul Bjerke: Journalistikkens vekst – og fall? IJ-Forlaget, Institutt for journalistikk, Fredrikstad, 2011.

Erling Bjøl: Vår tids kulturhistorie, bind 13, Cappelen, Oslo, 19791980.

Staffan Björck: Romanens formvärld, Natur och Kultur, Stockholm, Sverige, 1968.

Jarle Bjørklund: Folk og sjø gjennom tidene. En liten norsk sjøfartshistorie, Dreyer, Oslo, 1976.

Oddvar Bjørklund: Marcus Thrane – sosialistleder i et u-land, Tiden, Oslo, 1970.

Jens Bjørneboe: Brev i utvalg, ved Tore Rem, Pax, Oslo, 2006.

Jens Bjørneboe: Politi og anarki. Essays om katter, domstoler og mennesker.

Jens Bjørneboe: Vi som elsket Amerika. Essays om stormannsgalskap, straffelyst, kunst og moral, Pax, Oslo, 1972.

Willy Bjørnebye: Jeg flyktet fra England – 16 måneder som engelsk sersjant, Kamban Forlag, Oslo, 1941.

Inger Bjørnhaug, Øyvind Bjørnson, Terje Halvorsen og Hans-Jakob Ågotnes: I rettferdighetens navn – LO 100 år – Historiske blikk på fagbevegelsens meningsytringer og veivalg, Akribe Forlag, Oslo, 2000.

Bjørn Bjørnsen: Narvik 1940, Gyldendal, Oslo, 1980.

B.A. Bjørnson-Langen: Aulestad turretur, Gyldendal, Oslo. 1981.

Nils Bjørnsson: «Å være eller ikke være» Under orlogsflagget i Den annen verdenskrig, Norsk Tidsskrift for Sjøvesen, Bergen, 1994.

Arne Bjørnstad: Det ringer for siste gang, Dreyer, Oslo, 1969.

Hall Bjørnstad: Tankebaner. 15 samtaler om det å filosofere i 90-årene, Spartacus, Oslo, 1995.

Blader av tobakkens historie, J.L. Tiedemanns Tobaksfabrikk/Gyldendal, Oslo, 1978.

Clay Blair: Hitler’s U-Boat War: The Hunters, 19391942, Modern Library/Random House, New York, USA, 2000. (Finnes også i tysk utgave: Der U-Boot-Krieg. Band 1: Die Jäger 19391942, forlag – se neste oppslag på Blair).

Clay Blair: Der U-Boot-Krieg. Band 2: Die Gejagten 19421945, Wilhelm Heyne Verlag, München, Tyskland, 1996.

Clay Blair: Silent Victory: The US Submarine War Against Japan, Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, USA, 2001.

Rolf Mikkel Blakar: Språk er makt, Pax, Oslo, 1973, nyutgave 2006.

Milada Blekastad: Millom bork og ved. Frå tsjekkisk åndsliv i nyare tid, Samlaget, Oslo, 1978.

Svein Blindheim: Den lange reisen, oppgjør med krigen, Pax, Oslo, 2007.

Svein Blindheim: Nordmenn under Hitlers fane. Dei norske frontkjemparane, Noregs Boklag, Oslo, 1977.

Svein Blindheim: Offiser i krig og fred, Samlaget, Oslo, 1981.

Karen Blixen, se også Isak Dinesen.

Karen Blixen: Den afrikanske farm, Gyldendal, Oslo, 1955.

Ernst Bloch: På spor av virkeligheten, Gyldendal, Oslo, 1972.

Ådel Gjøstein Blom: Folkeviser i arbeidslivet. En analyse av visenes funksjon, Universitetsforlaget, Oslo, 1977.

Harold Bloom: How to Read and Why, Fourth Estate, London, Storbritannia, 2001.

Harold Bloom: Shakespeare som kulturens sentrum, Aschehoug, Oslo, 1995.

Harold Bloom: Vestens litterære kanon – Mesterverk i litteraturhistorien, Gyldendal, Oslo, 1996.

Blåmyra, tidsskrift for Norges Krigsseilerforbund (det første forbundet, det andre ble dannet i 1970). Fire årlige utgaver fra stiftelsen 25. november 1951 til oppløsninga 1954.

Gunnar Boalt: Masskommunikation, Bokförlaget Aldus/Bonniers, Stockholm, Sverige, 1965.

Maria-Pia Boëthius: Skrivet, ETC Förlag, Stockholm, Sverige, uten årstall (men det er 1990-tall).

Bohuslän i våra hjärtan – Ett porträtt av Göteborg och Bohuslän, Göteborgs-Posten, Göteborg, Sverige, 1980.

Jens Bolling: Teater i krig, Cappelen, Oslo, 1983.

Tor Bomann-Larsen: Det usynlige blekk – Sigurd Christiansens liv, Cappelen, Oslo, 1997.

Tor Bomann-Larsen: Haakon & Maud, bind 15, Cappelen, Oslo, 20022011.

Tor Bomann-Larsen: Roald Amundsen – en biografi, bind 12, Cappelen, Oslo, 1995.

Alain Bombard: Frivillig skibbrudden, Flyt Forlag, Oslo, 2004.

J.A. Bonnevie og A. Eliassen: Bonnevies lærebok i aritmetikk og algebra med eksempelsamling for middelskolen, Aschehoug, Oslo, 1930.

Book of Mormon Another Testament of Jesus Christ, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Salt Lake City, USA, 1920.

Martin Booth: The Triads – The Chinese Criminal Fraternity, Grafton Books, London, Storbritannia, 1991.

Erling Borgen: Hilmar Rekstens eventyr, Cappelen, Oslo, 1981.

Erling Borgen: Bare en drøm – En latinamerikansk reise, Cappelen, Oslo, 1992.

Johan Borgen: Barndommens rike, Den norske Bokklubben, Oslo, 1968.

Johan Borgen: Borgen om bøker – Norsk og nordisk. Ved Erling Nielsen, Gyldendal, Oslo, 1977.

Curt Borgenstam, Per Insulander och Gösta Kaudern: Jagare. Med svenska flottans jagare under 80 år, CB Marinlitteratur, Västra Frölunda, Sverige, 2002.

Curt Borgenstam, Per Insulander och Bertil Åhlund: Kryssare. Med svenska flottans kryssare under 75 år, CB Marinlitteratur, Värnamo, Sverige, 1993.

Lars Borgersrud: Fiendebilde Wollweber – Svart propaganda i kald krig, Forlaget Oktober, Oslo, 2001.

Lars Borgersrud: Konspirasjon og kapitulasjon – Nytt lys på forsvarshistorien fra 1814 til 1940. Forlaget Oktober, Oslo, 2000.

Lars Borgersrud: Nødvendig innsats – Sabotørene som skapte den aktive motstanden, Universitetsforlaget, Oslo, 1997.

Lars Borgersrud: «Unngå å irritere fienden …». Krigen i Norge 1940 – eventyr og virkelighet, Forlaget Oktober, Oslo, 1981. (Finnes i bearbeidet versjon i Konspirasjon og kapitulasjon.)

Lars Borgersrud: «Vi er jo et militært parti!» Den norske militærfascismens historie, Spartacus, Oslo, 2010.

Per A. Borglund: 100 år med kokebøker. Mat, historie og mennesker, Aftenposten Forlag, Oslo, 2007.

Pierre Bourdieu: Distinksjonen. En sosiologisk kritikk av dømmekraften, Pax, Oslo, 1995.

Pierre Bourdieu: La domination masculine, Éditions du Seuil, Paris, Frankrike, 1998.

Pierre Bourdieu: Symbolsk makt, Pax, Oslo, 1996.

Pierre Bourdieu: Utkast til en selvanalyse, Pax, Oslo, 2008.

Nicolas Bouvier: Bruken av verden, Aschehoug, Oslo, 2000.

Rolf Brandrud: Drømmejegeren – En biografi om Mikkjel Fønhus, Aschehoug, Oslo, 1993.

Reidar Brandsberg: Fra Baltikum til Barcelona – Til sjøs i 1930-åra, Brandsberg Foto & Design, Egersund, 2002.

Søren Brandsnes, Ivar Myklebust og Ingvald Stamnes: Seilas for frihet. Krigsseilernes loggbok, Fædrelandsvennens forlag, Kristiansand, 1985.

Søren Brandsnes, Ivar Myklebust og Ingvald Stamnes: Seilasen videre. Agder Krigsseilerforening 19681988, Agder Krigsseilerforening, Kristiansand, 1988.

Søren Brandsnes, Ivar Mykelbust og Ingvald Stamnes: Seilas for frihet – seilasen videre – seilasens slutt: 60 år med krigsseilerne på Agder, S. Brandsnes, Kristiansand, 2001.

Willy Brandt: Krigen i Norge, bind 12, Aschehoug, Oslo, 1945.

Willy Brandt: Norwegens Freiheitskampf, Auerdruck Verlag, Hamburg, Vest-Tyskland, 1948.

Willy Brandt: To fedreland – Skrifter i emigrasjon, Tiden, Oslo, 1967.

Gerd Brantenberg, Bodil Espedal, Relsen Larsen, Lisbeth Nilsen og Astrid Thorud: På sporet av den tapte lyst. Kjærlighet mellom kvinner som litterært motiv, Aschehoug, Oslo, 1986.

Nils Brantzeg: Blant frender på Færøyene, Ernst G. Mortensens Forlag, Oslo, 1964.

Tone Brattli og Hans B. Myhre: Quislings siste dager, Cappelen, Oslo, 1992.

Trygve Bratteli: Aktuell ungdomspolitikk, Tiden, Oslo, 1940.

Trygve Bratteli: Fange i natt og tåke, Tiden, Oslo, 1980.

Trygve Bratteli: Hva mener vi med sosialismen? Tiden, Oslo, 1977.

Trygve Bratteli: Ungdommen og samfunnet, Tiden, Oslo, 1946, og Arbeidernes Ungdomsfylking, Oslo, 1948.

Trygve Bratteli: Våren som aldri kom. 9. april–25. september 1940, Tiden, Oslo, 1981.

Jan Bredsdorff: Kina: revolusjon tur/retur, Aschehoug, Oslo, 1979.

Arnfinn Brekke og J.T. Lillegraven: Tysk-norsk ordbok, Gyldendal, Oslo, 1955. (Se også under Ragnar Førsund.)

K. Brekke: Engelsk Læsebog for Middelskolen med Anmerkninger, Alb. Cammermeyer, Kristiania, 1889.

K. Brekke: Lærebok i engelsk for begynnere, Cappelen, Oslo, 1928.

Toril Brekke, Petter Normann Waage og Bernt Hagtvet: Den farlige ytringsfriheten, Cappelen, Oslo, 1994.

Bernt Brendemoen og Yasar Tanrikut: Tyrkisk-norsk ordbok – Turcke-norvecce sözluk, Universitetsforlaget, Oslo, 1997.

Hans Olaf Brevig og Ivo de Figueiredo: Den norske fascismen. Nasjonal Samling 19331940, Pax, Oslo, 2002.

Hans Olaf Brevig: NS – fra parti til sekt 193337, Pax, Oslo, 1979.

Henry Walter Brinchmann: En kanalgutts erindringer. Oppvekst og arbeid 19301958, Prosjekt Arbeidsarven ved Moss by- og industrimuseum/Flisby’n Forlag, Rælingen, 2012.

Charles Bright: Submarine Telegraphs – Their History, Construction and Working, Crosby Lockwood and Son, London, Storbritannia, 1898.

British Racism: The Road to 1984, Race & Class A Journal for Black and Third World Liberation, London, Storbritannia, 1983.

Theodor Broch: Fjellene venter, Gyldendal, Oslo, 1946.

Diderik Brochmann: Cassiopeia: Sjømannsliv i seilskibstiden, Aschehoug, Oslo, 1931.

Diderik Brochmann: Med norsk skib i verdenskrigen, trykt manuskript med liste over 1169 norske skip i 1. verdenskrig, Oslo, 1928. Internettpublisert av http://skipshistorie.net/

Diderik Brochmann: Sang fra sjøen – Oppsanger, shantier, viser, Fredhøis Forlag, Oslo, 1946.

Diderik Brochmann: Seilskibsmelodier, Cappelen, Oslo, 1925.

Diderik Brochmann: Shantimanden – Lidt om Shantier eller Sjø-Folke-Melodier, bilag til ukebladet Signal, Kristiania, 1908.

Diderik Brochmann: Streiflys over sjøfronten, Aschehoug, Oslo, 1948.

Diderik Brochmann: Tusen og tre sjømannsord, Norsk Styrmandsforening, Kristiania, 1915.

Georg Brochmann: Norge og skipsfarten, Dreyer, Oslo, 1949.

Georg Brochmann: Skibsbygning og sjøfart, Aschehoug, Oslo, 1924.

Stian Bromark og Halvor Finess Tretvoll: Sigurd Evensmo – Alene blant de mange, Cappelen Damm, Oslo, 2009.

Jack Broom: Convoy is to scatter, William Kimber & Co., London, Storbritannia, 1972.

Joyce Brothers: Vad varje kvinna bör veta om män, MånPocket, Stockholm, Sverige, 1983.

D.K. Brown: Atlantic Escorts. Ships, Weapons and Tactics in World War II, Pen & Sword Books, Barnsley, Storbritannia, 2007.

Frank Browning and John Gerassi: The American Way of Crime, G.P. Putnam’s Sons, New York, USA, 1980.

Robert M. Browning Jr.: US Merchant Vessel Casulties of World War II, Naval Insitute Press, Annapolis, Maryland, USA, 1996.

Ottar Brox: Dit vi ikke vil, Exil forlag, Oslo, 1995.

Ottar Brox: Hva skjer i Nord-Norge? Pax, Oslo, 1966.

Bruna boken – om riksdagsbrand og hitlerterror, Clartés Förlag, Stockholm, Sverige, 1933.

Bruna boken II – Dimitroff contra Göring, Clartés Förlag, Stockholm, Sverige, 1934.

Erling Brunborg og Carl Emil Petersen: Rundø – Jorden rundt på tomannshånd, Cappelen, Oslo, 1960.

Hans Brundtland og Edvard Pettersen: Vi som dro til sjøs, Edvard’en Forlag, Bergen, 2002.

Hans Brundtland og Edvard Pettersen: Sjøfolkenes hemmeligheter, Edvard’en Forlag, Bergen, 2003.

Per-Arne Brunvoll: Scandiavian Seamen’s Club of America 19351941, hovedoppgave i historie, Universitetet I Oslo, 1993.

James Bryce: South America – Observations and Impressions, The Macmillan Company, New York, USA, 1912.

B.J. Bryhn, Th. Schyberg og Th. Østmoen: Jorden rundt med Ho-Ho, Gyldendal, Oslo, 1954.

Arvid Bryne: Hildringstimer. Et portrett av Erik Bye, Tiden, Oslo, 2001.

Arvid Bryne: Vi sloss for Norge, Cappelen, Oslo, 2007.

Waldemar Brøgger: Vår tids undergang – Filosofiske undersøkelser av moderne problemer, Aschehoug, Oslo, 1935.

Niels Christian Brøgger: Den nye Moral og andre essays, Aschehoug, Oslo, 1934.

Knut A. Braa: Den lange veien hjem. En 19 år gammel norsk soldats beretning om veien tilbake fra krigen, Piratforlaget, Oslo, 2012.

Lars Thomas Braaten: Roman og film. En studie over forholdet mellom ord og bilde, Gyldendal, Oslo, 1972.

Tore Bråthen (red.): Husadvokaten, bind 13, Aschehoug, Oslo, 1990.

Anne Helene Bubenzer und Gabriele Haefs: Lesereise Oslo. Auf der Suche nach Ibsens Badewanne, Picus Verlag, Wien, Østerrike, 2010.

Lothar-Günther Buchheim: Das Boot: The Boat, Cassell Military Paperbacks, Orion Publishing, London, 2007.

James Buckley Jr.: The Business of Shipping, Schiffer Publishing, Atglen, Pennsylvania, USA, 2008.

Buddhas fortellinger, utvalg og innledning ved Torkel Brekke, De norske Bokklubbene, Oslo, 2001.

Kjell Buene: Sjøfartsbyen Drammen, Drammen Sjømannsforening, Drammen, 2011.

Edvard Bull: Arbeidermiljø under det industrielle gjennombrudd. Tre norske industristrøk (i Smålenene, det seinere Østfold), Universitetsforlaget, OsloBergenTromsø, 1975.

Edvard Bull: Nordmenn før oss Norgeshistorie for gymnaset, Tanum-Norli, Oslo, 1976.

Edvard Bull: Oversikt over fagorganisasjonens historie, Tiden, Oslo, 1968.

Francis Bull: Verdenslitteraturens historie – frem til første verdenskrig, Gyldendal, Oslo, 1961.

Olaf Bull: Ekko og regnbue – Notater fra en dikters verksted. Utgitt av Frans Lasson, Gyldendal, Oslo, 1987.

Trygve Bull: Språket i Oslo, Gyldendal, Oslo, 1980.

R.B. Bunnett: Physical Geography In Diagrams, Longman, London, Storbritannia, 1982.

John Bunker: Heroes in Dungarees: The Story of the American Merchant Marine in World War II, Naval Insitute Press, Annapolis, Maryland, USA, 1995.

Ernest S. Burch: Eskimoene, Den norske Bokklubben, Oslo, 1990.

Paul van Buren: Evangeliets verdslige mening, Gyldendal, Oslo, 1970.

Walter Burkert: Oldtidens mysteriekulturer, Pax, Oslo, 1997.

Rainer Busch & Hans-Joachim Röll: Der U-Boot-Krieg, bind 15, Verlag Mittler & Sohn, HamburgBerlinBonn, Tyskland, 19962008.

Rainer Busch and Hans-Joachim Röll: German U-Boat Commanders of World War II. A Biographical Dictionary, Greenhill Books, Barnsley, Storbritannia, 1995.

Arild Bye: Kristofer Uppdal. Ein mot alle, Aschehoug, Oslo, 2010.

Erik Bye: Munnspill under åpen himmel, Cappelen, Oslo, 1966.

Erik Bye: Spinn mitt hjul, Cappelen, Oslo, 1971.

Ronald Bye, Alf R. Jacobsen og Finn Sjue: De visste alt, Tiden, Oslo, 1995.

Ronald Bye: Lojalitetens pris, Tiden, Oslo, 1997.

Ronald Bye og Finn Sjue: Norges hemmelige hær, Tiden, Oslo, 1995.

Ronald Bye: Oppgjør, Tiden, Oslo, 1992.

Ronald Bye og Finn Sjue: Overvåket, Gyldendal, Oslo, 2008.

Ronald Bye: Sersjanten, Gyldendal, Oslo, 1987.

Martin Byrkjeland: Bluss – Arbeidarar og fagforeining ved Høyanger Verk 19161986, Høyanger Kjemiske Industriarbeiderforening, Høyanger, 1990.

Olav Bø: Grunnkunnskaper i navigasjon, Yrkesopplæringsrådet for håndverk og industri/Universitetsforlaget, Oslo, 1973.

Johs. Bøe: Til varmere land. Lærebok i reise- og turistmedisin, Gyldendal, Oslo, 1972.

Per Bøhn, Trygve Gjestland og Lars Lingsås: De seilte for vår frihet – Krigsseilernes kamp for Norge og takken de fikk (eller skulle ha fått), Grøndahl, Oslo, 1987.

Hans Børli: Tankestreif – Fra en tømmerhoggers dagbok, Aschehoug, Oslo, 1991.

J. Børresen: I Storm og Solgangsvær, Harald Lyche & Co. s Forlag, Drammen, 1936.

Brynjolv Baardson: Kiotskee! Norsk krigsfange i Japan, Aschehoug, Oslo, 1981.

Nigel Calder: Einsteins universum, Brombergs Bokförlag, Stockholm, Sverige, 1988.

John Caldwell: Vågsom seilas, Gyldendal, Oslo, 1955.

Steven Callahan: Overleve! 76 dager i drift på en gummiflåte, Aventura Forlag, Oslo, 1986.

Ian Campbell: The Kola Run: A Record of Arctic Convoys 19411945, Muller, London, Storbritannia, 1988.

Joseph Campbell: The Way of the Animal Powers. Historical Atlas of World Mythology, Times Books, London, Storbritannia, 1984.

Gilbert Cant: America’s Navy in World War II, John Day, New York, USA, 1943.

Karel Capek: Samtaler med president Masaryk, Johan Grundt Tanum Forlag, Oslo, 1948.

P.J. Capelotti: Flåteferder i Kon-Tikis kjølvann, Flyt Forlag, Oslo, 2007.

Truman Capote: In Cold Blood. A True Account of a Multiple Murder and Its Consequences, Signet Books, New York, USA, 1966.

Cappelens leksikon – Ett-binds konversasjonsleksikon, Cappelen, Oslo, 1939.

Fritjof Capra: The Tao of Physics. An Exploration of the Parallels between Modern Physics and Eastern Mysticism, Flamingo/Fontana Paperbacks Collins Publishing Group, London, Storbritannia, 1989.

Fritjof Capra: The Turning Point. Science, Society and the Rising Culture, Flamingo/Fontana Paperbacks Collins Publishing Group, London, Storbritannia, 1988.

Bjørn Carling: Norsk kriminallitteratur gjennom 150 år, Gyldendal, Oslo, 1976.

Alexis Carrel: Mennesket det ukjente, Gyldendal, Oslo, 1937.

Robert Carse: A Cold Corner of Hell – The Story of the Murmansk Convoys 19411945, Doubleday, Garden City, USA, 1969.

Robert Carse: Lifeline, the Ships and Men of Our Merchant Marine at War, W. Morrow, New York, USA, 1943.

M. Casanova: Spanska inbördeskriget och stalinismens förräderi – Vitnesbörd av en trotskistisk kämpe i de internationella brigaderna, René Coeckelberghs Partisanföralag, Mölndal, Sverige, 1972.

Robert J. Casey: Torpedo Junction. With the Pacific Fleet from Pearl Harbor to Midway, Simon Publications, New York, 1943 og 2001.

Frede Castberg: Rett og revolusjon i Norge, Universitetsforlaget, OsloBergenTromsø, 1974.

C.W. Ceram: Mennesker og guder i 5000 år, Aschehoug, Oslo, 1958.

Nayan Chanda: Brother Enemy. The War After the War. A History of Indochina Since the Fall of Saigon, Asia Books, Bangkok, Thailand, 1993.

Isabelle Chantemerle: Céline, Éditions Artefact, Paris, Frankrike, 1987.

Noam Chomsky: Amerikas krig med Asia, Gyldendal, Oslo, 1971.

Noam Chomsky: Class Warfare, basert på intervjuer med David Barsanian, Pluto Press, London, Storbritannia, 1996.

Noam Chomsky: De nye mandariner. Makt og motstand i USA, Pax, Oslo, 1970.

Noam Chomsky: Hegemoni eller overlevelse. Amerikas søken etter global dominans, Forlaget Oktober, Oslo, 2004.

Noam Chomsky: Makt og terror, Forlaget Oktober, Oslo, 2003.

Noam Chomsky: What Uncle Sam really wants, Odonian Press, Berkeley, California, USA, 1992.

Chr. Ar. Christensen: Verden i går og i dag, bind 12, Johan Grundt Tanum Forlag, Oslo, 193536.

Jan Christensen og Arnfinn Moland: Myter om krigen i Norge 19401945, Nova Forlag, Oslo, 2011.

Per Christiansen: Sjømannskap, Aschehoug, Oslo, 1959.

Per Christiansen: Sjømannskap skip og maskiner, Aschehoug, Oslo, 1966.

Reidar Th. Christiansen: Gamle norske visdomsord – Norske ordspråk i utvalg, Cappelen, Oslo, 1993.

Egil Christophersen: Vestfold i krig, Bokkomiteen Vestfold i krig, Tønsberg, 1989.

H.O. Christophersen, Erik Møller og Åke Thulstrup: Den store krigen, Gyldendal, Oslo, bind 13, 19461950.

Winston Churchill: Den annen verdenskrig, bind 112, Cappelen, Oslo, 19481954.

Frances M. Clapham (red.): The Great World Encyclopedia, Galley Press, Leicester, Storbritannia, 1984.

Eugenie Clark: Dame med spyd, Gyldendal, Oslo, 1957.

Wolfram Claviez: Sjøfartsleksikon – en maritim håndbok, Teknologisk Forlag, Oslo, 1980.

Tim Clayton: Sea Wolves: The Extraordinary Story of Britain’s WW2 Submarines, Little, Brown Book Group, London, Storbritannia, 2011.

Eldridge Cleaver: Sjel på is, Gyldendal, Oslo, 1969.

Barbara Lovett Cline: Men Who Made a New Physics: Physicists and the Quantum Theory, The University of Chicago Press, Chicago, USA, 1987.

Douglas Coe: Burmaveien, Erik Qvists forlag, Oslo, 1948.

John Cole: The Poor of the Earth, Macmillan Press, London, Storbritannia, 1976.

Daniel Conner and Lorraine Miller: Master Mariner – Capt. James Cook and the Peoples of the Pacific, Vancouver Museums and Planetarium Association, Vancouver, Canada, and Canongate, Edinburgh, Storbritannia, 1978.

James Connolly: Labour in Irish History, New Books Publications, Dublin, Irland, 1973.

Tim Pat Coogan: The I.R.A., Fontana/Collins, London, Storbritannia, 1971.

David Cooper (red.): Frigjøringens dialektikk, Pax, Oslo, 1971.

H. Sinan Corbacioglu: Norsk-tyrkisk ordbok – Norvecce-turcke sözluk, Sypress Forlag, Oslo, 2004.

Kjell Cordtsen (red.): Blodflekkene på veien. Norsk ny-radikalisme fra Johan Borgen til Georg Johannesen, Pax, Oslo, 1967.

Elias Cornell: Bygge av stad og land, Bokförlaget PAN/Norstedts, Stockholm, Sverige, 1977.

Lasse Cornell: Arbete och arbetsformarnas utveckling, Meddelande från ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige, 1986.

Gordon Corrigan: Blood, Sweat and Arrogance: The Myths of Churchill’s War, Weidenfeld Military, London, Storbritannia, 2006.

Charles H. Cotter: The Complete Coastal Navigator, Hollis & Carter, London, Storbritannia, 1964.

Peter Cremer: U 333 – Kampen om Atlanteren, Faktum Forlag, Oslo, 1988.

Stephen Croad: Liquid History – The Thames Through Time, B.T. Batsford, London, Storbritannia, 2003.

Benedetto Croce: Essays, Cappelen, Oslo, 1950.

Jeffrey L. Cruikshank and Cloe G. Kline: In Peace and War: A History of the US Merchant Marine Academy at Kings Point, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, USA, 2007.

Kai Curry-Lindahl: Djuren i färg, Almqvist & Wiksell, Stockholm, Sverige, 1955.

Stig Dagerman: Essäer & Texter, Bokförlaget Pan Norsteds, Stockholm, Sverige, 1990.

Hans Fredrik Dahl: «Dette er London» – NRK i krig 19401945, bind 2 i NRKs historie, Cappelen, Oslo, 1978.

Hans Fredrik Dahl, Bernt Hagtvet og Guri Hjeltnes: Den norske nasjonalsosialismen – Nasjonal Samling 19331945 i tekst og bilder, Pax, Oslo, 1982.

Hans Fredrik Dahl og Øystein Sørensen (red.): Et rettferdig oppgjør? Rettsoppgjøret i Norge etter 1945, Pax, Oslo, 2004.

Hans Fredrik Dahl: Fra Pax til paven – Minner om meninger, Aschehoug, Oslo, 2012.

Hans Fredrik Dahl: Hva er fascisme? Et essay om fascismens historie og sosiologi, Pax, Oslo, 1972.

Hans Fredrik Dahl (red.): Krigen i Norge, Pax, Oslo, 1974.

Hans Fredrik Dahl: Norge mellom krigene. Det norske samfunn i krise og konflikt 19181940, Pax, Oslo, 1971.

Kjell Ola Dahl: Dødens seilas. Scandinavian Star og gåtene, Pax, Oslo, 2012.

Knut Dahl: Blant Australiens vilde, Cappelen, Kristiania, 1924.

Odd Dahl: Med bil og husbåt i Asia, Gyldendal, Oslo, 1929.

Odd Dahl: Med muldyr og kano gjennem tropisk Sydamerika, Gyldendal, Oslo, 1927.

Odd Dahl: Trollmann og rundbrenner. Fortalt til Jan H. Landro, Gyldendal, Oslo, 1981.

Ottar Dahl: Historisk materialisme, Aschehoug, Oslo, 1974.

Per Arne Dahl: Håndtrykk Ord underveis, Verbum, Oslo, 1990.

Per Arne Dahl: Større enn meg selv – Om å lete etter mening, Schibsted, Oslo, 2008.

Per Chr. Dahl: Strandinger og strandningsgods, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg, Danmark, 1974.

Roald Dahl: Going Solo, Jonathan Cape, London, Storbritannia, 1986. Norsk utgave: På egne vinger, Gyldendal, Oslo, 1987.

Willy Dahl: Dødens fortellere. Den norske kriminal- og spenningslitteraturens historie, Eide forlag, Bergen, 1993.

Willy Dahl: «Dårlig» lesning under parafinlampen. Studier over kjøkkenromaner og populærlitteratur som litteraturhistorien har oversett, Gyldendal, Oslo, 1974.

Willy Dahl: Stil og struktur. Utviklingslinjer i norsk prosa gjennom 150 år, Universitetsforlaget, Oslo, 1965.

Willy Dahl (red.): Tekstopplevelser. Ni analyser av norske prosatekster, Universitetsforlaget, OsloBergenTromsø, 1969.

Hans Dahlberg: I Sverige under andra världskriget, Bonnier, Stockholm, Sverige, 2001.

Hans Dahlberg: Östersjön. Kampen om ett hav 8621990, Legenda, Stockholm, Sverige, 1990.

Robert Daley: Target Blue. An Insider's View of the N.Y.P.D., Dell Publishing, New York, USA, 1974.

Olav Dalgard: Samtid. Politikk, kunstliv og kulturkamp i mellomkrigstida, Tiden, Oslo, 1973.

Erik Dammann: Bak tid og rom, Grøndahl og Dreyer, Oslo, 1993.

Rolf Danielsen og Stein Ugelvik Larsen (red.): Fra idé til dom. Noen trekk fra utviklingen av Nasjonal Samling, Universitetsforlaget, BergenOsloTromsø, 1976.

Bengt Danielsson: Den lykkelige øya, Gyldendal, Oslo, 1956.

Bengt Danielsson og Marie-Thérèse Danielsson: Sydhavskjærlighet, Gyldendal, Oslo, 1958.

Birger Dannevig: Arendals Sjømannsforening gjennom 100 år, Arendals Sjømannsforening, Arendal, 1954.

Birger Dannevig: Farsunds sjøfarts historie, Farsund Sjømannsforening, Farsund, 1967.

Birger Dannevig: Grimstad Sjømannsforening gjennom 100 år, Grimstad Sjømannsforening, Grimstad, 1971.

Birger Dannevig: Skip og menn – Den norske handelsflåtes krigsinnsats 19391945, Cappelen, Oslo, 1968.

Birger Dannevig: Skipene fra Norge, Nordanger Forlag, Bergen, 1982.

Birger Dannevig: Sydhavet i sol og storm, Bibliografisk Forlag, Kragerø, 1976.

Birger Dannevig: Th. Brøvig, bind 12, Th. Brøvigs rederi, Farsund, 1974.

Hartvig W. Dannevig og Jo van der Eyden: Skagerrak-fiskernes historie, Gyldendal, Oslo, 1986.

Petter Dannevig og Arthur Stene: Meteorologi og oseanografi for sjøfolk, Aschehoug, Oslo, 1960.

Petter Dannevig og Svante Bodin: Vær og klima i farger, Aschehoug, Oslo, 1978.

Data tid og sted, Nordanger Forlag, Bergen, 1971.

Paul Davies: Other Worlds: Space, Superspace and the Quantum Universe, Penguin Books, London, Storbritannia, 1988.

P.C.W. Davies and J. Brown (editors): Superstrings: A Theory of Everything? Cambridge University Press, Cambridge, Storbritannia, 1987.

Richard Dawkins: Gud – en vrangforestilling, Monstro bok, Oslo, 2007.

De fryktløse. Oppdagelsesferdene som forandret vår verden, Forlaget Det Beste, Oslo, 1980.

Line Dedichen: Fransk-norsk ordbok, Gyldendal, 1965. (Se også under J. Jacobsen).

Deilig er jorden. Ti innlegg om demokrati, revolusjon og kristendom, Pax, Oslo, 1969.

Den hellige skrift Bibelen – Det gamle og det nye testamente, Bibelselskapets Forlag, Oslo, 1986.

Den Legendariske Olavssaga, Erling Skjalgssonselskapet, Stavanger, 2000.

Den norske los. Farvannsbeskrivelse, bind 16, Norges Sjøkartverk, Stavanger, 19721981.

Karlheinz Deschner: Med Gud og fascistene. Med forord av Jens Bjørneboe, Pax, Oslo, 1971.

Harlem Désir: Ikke mobb kameraten min. Forord av Jo Benkow, Cappelen, Oslo, 1986.

Det norske maskinistforbund, se under Johan Pedersen og Simen Lunøe Pihl.

Dicionário prático ilustrado. Novo dicionário enciclopédico luso-brasileiro, Lello & Irmão Editores, Porto, Portugal, 1986.

Monica Dickens: One Pair of Feet, Penguin Books, Harmondsworth, Storbritannia, 1964.

Die Horen Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik, Band 3/1991 (nummer om norsk litteratur), Kurt Morawietz, Hannover/Verlag für neue Wissenschaft, Bremerhaven, Tyskland, 1991.

Frank Dikötter: The Discourse of Race in Modern China, Hurst & Company, London, Storbritannia, 1992.

Isak Dinesen (Karen Blixen): Letters from Africa 19141931, Pan Books, London, Storbritannia, 1983.

Ludwig Dinklage und Hans Jürgen Witthöft: Die Deutsche Handelsflotte 19391945, bind 12, Musterschmidt Verlag, Frankfurt am Main, Vest-Tyskland, 1971.

Dokumenter fra ruinene. Gestapo-rapporter til Gøring, funnet og lagt fram av norske journalister, Gyldendal, Oslo, 1946.

Jörn Donner: Världsboken – Ett reportage, Wahlström & Widstrand, Stockholm, Sverige, 1968.

Peter Dornan: Diving Stations: The Story of Captain George Hunt ant the Ultor, Pen & Sword Books, Barnsley, Storbritannia, 2010.

Dons, Ekne og Krosby (red.): 2. Bestum 50 år 19321982 (Bestum speidertropps historie), Oslo, 1982.

Dreyers verdensatlas med norgesatlas, Dreyer, Oslo, 1956.

William J. Duiker: Ho Chi Minh, Allen & Unwin, Crows Nest, New South Wales, Australia, 2000.

John W. Foster Dulles: Anarquistas e Comunistas no Brasil, Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro, Brasil, 1977.

Carl van Dyke: The Soviet Invasion of Finland 193940, Frank Cass Publishers, London, Storbritannia, 2001.

Karl Dönitz: Zehn Jahre und zwanzig Tage. Erinnerungen 19351945, Atheneum-Verlag Junker und Dünnhaupt, Bonn, Vest-Tyskland, 1958. (Den tyske storadmiralens memoarer finnes også i flere nyere utgaver på engelsk og tysk.)

Åke W. Edfeldt: Leseteknikk – Veien til hurtig og effektiv lesning, K.A. Forlaget, Oslo, 1961.

Susan Edmiston and Linda D. Cirino: Literary New York. A History and Guide, Houghton Mifflin Company, Boston, USA, 1976.

Bernard Edwards: Beware Raiders! German Surface Raiders in the Second World War, Pen & Sword Books, Barnsley, Storbritannia, 2001.

Bernard Edwards: The Cruel Sea Retold. The Truth Behind Monsarrat’s Epic Novel, Pen & Sword Books, Barnsley, Storbritannia, 2009.

Bernard Edwards: The Road to Russia. Arctic Convoys 19421945, Pen & Sword Books, Barnsley, Storbritannia, 2002.

Mark Llewellyn Edwards: Great World War II Battles in the Arctic, Greenwood Press, Westport, Connecticut, USA, 1999.

Lasse Efskind og Asle T. Johansen: Jorda trill rundt. Kunsten å sykle jorda rundt på 80 dager, Universitetsforlaget, OsloBergenStavangerTromsø, 1987.

John O. Egeland: Eventyr og virkelighet – I skipsfartens tjeneste, J.M. Stenersens Forlag, Oslo, 1984.

John O. Egeland: Gjennom brott og brann – Den storpolitiske kamp om handelsflåten under Annen verdenskrig, Aschehoug, Oslo, 1968.

John O. Egeland: Kongeveien. Norsk skipsfart fra århundreskiftet til Den annen verdenskrig, bind 12, Aschehoug, Oslo, 1973.

John O. Egeland: Vi skal videre. Norsk skipsfart etter Den annen verdenskrig, perioden 19451970, Aschehoug, Oslo, 1971.

Egils saga, Aschehoug, Oslo, 1970.

Ralph E. Ehrenberg: Mapping the World – An Illustrated History of Cartography, National Geographic Society, Washington D.C., USA, 2006.

O. Eidem og O. Lütken: Vor Sømagts Historie – En populærhistorisk fremstilling paa grundlag av J.C. Tuxens Den Dansk-Norske Sømagts Historie, Det Nordiske Forlag – Ernst Bojesen, KristianiaKøbenhavn, uten årstall, men utgitt noe seinere enn 1899.

Odd Eidem: Cruise, Cappelen, Oslo, 1978.

Aage Eifring: Nordmenn fra pol til pol, Aschehoug, Oslo, 1951.

Sigurd Eikeland: Driftesmalen – Gjætarliv på vegtråkk og villfjell, Jærens Smalelag/Ingvald Dahle, Sandnes, 1966.

Ottar A. Eilertsen: 7 år 7 skip 7 hav. Erindringer fra en storhetstid, Fritt Forlag, Oslo, 2010.

Leo Eitinger: Fremmed i Norge, Cappelen, Oslo, 1981.

Ivar Ekeland: Tilfeldighetenes spill – Tilfeldigheten, vitenskapen og verden, Pax, Oslo, 1993.

Fredrik Ekelund: Sambafotball. En bok om Brasiliens nationalsport, Ordfront, Stockholm, 2002.

Henry Ekman og Bo Landin: Barentshavet, Gyldendal, Oslo, 1991.

Øystein Elgarøy og Øyvind Hauge: Fra strålende objekter til sorte hull – Solen og planetene, N.W. Damm & Søn, Oslo, 1989.

Øystein Elgarøy og Øyvind Hauge: Fra strålende objekter til sorte hull – Stjernehimmelen, N.W. Damm & Søn, Oslo, 1990.

Øystein Elgarøy: Hva er kosmos? Universitetsforlaget, Oslo, 2008.

A. Eliassen: Innledende kursus i plangeometri og geometriske konstruksjoner og beregninger – Nærmest for middelskolen, Aschehoug, Oslo, 1927.

George Ellis: Before the Beginning. Cosmology Explained, Bowerdean Publishing og Marion Boyars Publishing, London, Storbritannia, 1993.

T.S. Eliot: Fremmede guder – En elementærbok i moderne kjetteri, Cappelen, Oslo, 1948.

Edvard Elsrud: Bamse Brakar. Om bjørnens liv og vaner, om bjørner som drepte og bjørnedrepere, Grøndahl, Oslo, 1977.

Jon Elster: Hva er igjen av Marx? Universitetsforlaget, Oslo, 1988.

Torolf Elster: Midt i et tidsskifte, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Oslo, 1948.

Torolf Elster: Reiser til familien – Mennesker i utviklingsland og de norske gjestearbeidere, Aschehoug, Oslo, 1983.

Torolf Elster: Øst og vest: etterkrigstidens problemer, Tiden, Oslo, 1948.

Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica Inc., Chicago, USA, 1988.

Knut W. Engebretsen: Fredrikstadskuter på de syv hav. Seilskipsfarten i Fredrikstad fra 1800 til 1937, Mitt Forlag, Fredrikstad, 1999.

Hans Engebrigtsen: Seierens bitre frukter – En soldats beretning 19401945, Aschehoug, Oslo, 1991.

Bernt Engelmann: Wir Untertanen. Ein Deutsches Anti-Geschichtsbuch, bind 12, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, Vest-Tyskland, 1978.

Frederick (Friedrich) Engels: The Condition of the Working Class in England. Introduction by Eric Hobsbawm, Panther Books, Frogmore, St. Albans, Storbritannia, 1976.

Friedrich Engels: Anti-Dühring (Herr Eugen Dührings omvälvning av vetenskapen), Arbetarkulturs Förlag, Stockholm, 1970.

Friedrich Engels: Familiens, privateiendommens og statens opprinnelse, Ny Dag, Oslo, 1970.

Friedrich Engels: Sosialismens utvikling fra utopi til vitenskap. Ny Dag, Oslo, 1947.

Irene Engelstad (red.): Skriften mellom linjene. Syv bidrag om psykoanalyse og litteratur, Pax, Oslo, 1985.

Jørn Enger: Hele landet på lufta – Historien om NRKs distriktskontorer, NRK Aktivum, Oslo, 2006.

Hanne Engevik og Jørn Engevik: Havneguiden 1 (Harbour Guide) SvinesundLangesund, Skagerrak Forlag, Sandefjord, 2011.

Eloise Engle & Lauri Paananen: The Winter War – The Soviet Attack on Finland 19391940, Stackpole Books, Harrisburg, USA, 1992.

En bok om Georg Johannesen, redigert av Johan Fredrik Grøgaard, Kjell Heggelund, Jan Erik Vold og Einar Økland, Gyldendal, Oslo, 1981.

Irene Engelstad, Jorun Hareide, Irene Iversen, Torild Steinfeld og Janneken Øverland (redaktører): Norsk kvinnelitteraturhistorie 16001980, bind 13, Pax, Oslo, 19881990.

Peter Englund: Brev fra nullpunktet – historiske essay, Universitetsforlaget, Oslo, 1997.

Peter Englund: Fortidens landskap, Universitetsforlaget, Oslo, 1992.

Arne Mikal Enoksen: Med «Capricornus» over alle hav, Aase Grafiske, Sandnes, 1982.

Kjersti Ericsson: Den flerstemmige revolusjonen, Forlaget Oktober, Oslo, 1991.

Kjersti Ericsson: Søstre, kamerater! Tidsskriftet Røde Fane, Oslo, 1987.

Tore Linné Eriksen: Afrika, Gyldendal, 1973.

Tore Linné Eriksen og Birtha Mikkelsen: Afrika i kort og tal, Mellomfolkeligt Samvirke, København, 1979.

Tore Linné Eriksen: Den vanskelige bistanden – Trekk ved norsk utviklingshjelps historie, Universitetsforlaget, Oslo, 1987.

Tore Linné Eriksen: Det første folkemordet i det tjuende århundret. Namibia 19031908, Unipub, Oslo, 2007.

Tore Linné Eriksen: Globalhistorie 17501900, Cappelen, Oslo, 2010.

Tore Linné Eriksen: Nelson Mandela – et liv i kamp mot rasisme og fattigdom, Omnipax, Oslo, 2002.

Tore Linné Eriksen: Norge og verden 18501940, Gyldendal, Oslo, 1993.

Tore Linné Eriksen: Norge og verden etter 1940, Gyldendal, Oslo, 1993.

Tore Linné Eriksen (red.) Norway and National Liberation in Southern Africa, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala, Sverige, 1999.

Tore Linné Eriksen og Richard Moorson: The Political Economy of Namibia: An Annotated Critical Bibliography, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala, Sverige, 1985.

Tore Linné Eriksen (red.): Underutvikling – en antologi om u-land og underutvikling I et historisk perspektiv, Gyldendal, Oslo, 1974.

Trond Berg Eriksen, Håkon Harket og Einhart Lorenz, medforfattere Izabela Dahl og Terje Emberland: Jødehat – Antisemittismens historie fra antikken til i dag, Damm, Oslo, 2005.

Trond Berg Eriksen: Den greske filosofi, Gyldendal, Oslo, 1972.

Trond Berg Eriksen: Nietzsche og det moderne, Universitetsforlaget, Oslo, 1989.

Trond Berg Eriksen: Reisen gjennom helvete – Dantes inferno, Universitetsforlaget, Oslo, 2000.

A.G. Erstad: Fysikk for styrmenn (basert på Haugsøens Fysikk for Sjømenn), Grøndahl & Søns Forlag, Oslo, 1961.

Karl Eskelund: På kryss og tvers med kinesisk kone, Gyldendal, Oslo, 1958.

J.E. Esselmont: Bahá’u’lláh og den nye tid, Nasjonalt Åndelig Råd for Bahá’ier i Norge, Oslo, 1981.

Etterkrigshistorie 1, Frigjøring Gjenreisning Velstand, Universitetsforlaget, Oslo, 1970.

Håkon Evjenth: Gutten som Norge glemte – Boken om Johan Koren, Gyldendal, Oslo, 1938.

Johannes Fabricius: Opdagelsernes Billedbog, Rosenkilde og Bagger, København, Danmark, 1978.

Aleksander Fadejev: Kampen om Leningrad, Aschehoug, Oslo, 1946.

Gloria Faizi: Porten til Bahá’í – Innføring i en verdensreligion, Bahá’í Forlag, Oslo, 1967.

Hjalmar Falk og Arne Torp: Etymologisk ordbok over det norske og det danske sprog, Aschehoug, Kristiania, 19031906. Faksimileutgave Bjørn Ringstrøms Antikvariat, Oslo, 1991.

Falkberget nå. Artikler ved hundreårsjubileet, Aschehoug, Oslo, 1979.

Arne Falk-Rønne og Max Manus: Jorden rundt på 80 dager, Lutherstiftelsen, Oslo, 1973.

Frode Fanebust: Krigshistorien TM. Toralv Fanebust og sannheten, Pax, Oslo, 2009.

Frantz Fanon: Jordens fordømte, med et forord av Jean-Paul Sartre, Pax, Oslo, 1971.

Ladislas Farago: Aftermath, Avon, New York, USA, 1975.

Marcus Faulkner: War at Sea. A Naval Atlas 19391945, Seaforth Publishing/Pen & Sword Books, Barnsley, Storbritannia, 2012.

Wilhelm Faye: Krigen i Norge, bind 10, Operasjonene i Østfold, Forsvarets krigshistoriske avdeling/Gyldendal, Oslo, 1962.

Bruce L. Felknor: The US Merchant Marine at War, 17751945, Naval Insitute Press, Annapolis, Maryland, USA, 1998.

Alexander Fernandes och May Tunholm: Portugisisk-svensk ordbok – Dicionário português-sueco, Futura, Stockholm, 1971.

Ramón Alberto Ferreras: Recuerdos de junio 1959, Libreria America, Santo Domingo, Dominikanske republikk, 1981.

Richard Feynman: The Meaning of it All, Penguin Books, London, Storbritannia, 1999.

Richard Feynman: The Pleasure of Finding Things Out, Penguin Books, London, Storbritannia, 2000.

Richard Feynman: Six Easy Pieces, Penguin Books, London, Storbritannia, 1998.

Richard Feynman: Six Not-So-Easy Pieces. Einstein’s Relativity, Symmetry and Space-Time. With an introduction by Roger Penrose, Penguin Books, London, 1999.

Ivo de Figueiredo: Fredrikstad bys historie VI. Mot et nytt årtusen, Fredrikstad kommune, Fredrikstad, 1999.

Ivo de Figueiredo: Fri mann. Johan Bernhard Hjort. En dannelseshistorie, Aschehoug, Oslo, 2002.

Ivo de Figueiredo: Henrik Ibsen. Masken, Aschehoug, Oslo, 2007.

Ivo de Figueiredo: Henrik Ibsen. Mennesket, Aschehoug, Oslo, 2006.

Ivo de Figueiredo: Mysteriet Ingeborg Køber, Aschehoug, Oslo, 2010.

Ivo de Figueiredo: Støv. En bok om Henrik Wergeland, Aschehoug, Oslo, 2008.

Ben Fine og Alfredo Saad-Filho: Om Kapitalen av Marx, Tidsskriftet Rødt! Larvik, 2009.

Theo Findahl: Undergang – Berlin 19391945, Aschehoug, Oslo, 1945.

Åke Finnpers: Grupp Polstjärnan 1940 (om frivillige svensker og nordmenn under Vinterkrigen I Finland), eget forlag, Lundsberg, Sverige, 1994.

E. Fischer/F. Marek: Hva Lenin egentlig sa. Den russiske revolusjons strateg og taktiker – med hans egne ord, Gyldendal, Oslo, 1971.

Ernst Fischer: Hva Marx egentlig sa. En samlet fremstilling av Karl Marx’ grunnleggende tanker, Gyldendal, Oslo, 1970.

David E. Fisher: The Birth of the Earth: A Wanderlied Through Space, Time and the Human Imagination, Columbia University Press, New York, USA, 1987.

James Fisher: Watching Birds, Pelican Books, London, Storbritannia, 1946.

Frances FitzGerald: Fire in the Lake – The Vietnamese and the Americans in Vietnam, Vintage Books, New York, USA, 1989.

Christopher Fitz-Simon: Landsbyer i Irland, Cappelen, Oslo, 2000.

Åge Fjeld: Du må ikke sove! Foreningen Løvliens venner, Moss, 2009.

Sigmund Fjeldbu: Et lite sted på verdenskartet – Rjukan 19401950, Tiden, Oslo, 1980.

Kjell Fjørtoft: Dramaet på Arnøy, Gyldendal, Oslo, 1981.

Kjell Fjørtoft: Mot stupet. Norge inn i krigen, Gyldendal, Oslo, 1989.

Kjell Fjørtoft: Lille-Moskva. Den glemte krigen, Gyldendal, Oslo, 1983.

Kjell Fjørtoft: På feil side – den andre krigen, Gyldendal, Oslo, 1991.

Kjell Fjørtoft: Spionfamilien, Gyldendal, Oslo, 1986.

Kjell Fjørtoft: Ulvetiden – krig og samarbeid, Gyldendal, Oslo, 1990.

Kjell Fjørtoft: Veien til Østfronten – krigens mange ansikter, Gyldendal, Oslo, 1992.

Magne Fjørtoft: Praktisk astronomi, Abrakadabra Forlag, Oslo, 2001.

Peter Fleming: På eventyr i Brasil, Gyldendal, Oslo, 1936.

N.C. Flemming: Havet, Gyldendal, Oslo, 1977.

Ingeborg Flood: Rygge. Gårder og slekter, Rygge Sparebank, Rygge, 1957. (Se også under Lauritz Opstad.)

Sten Florelius: Håndbok i førstehjelp, Norges Røde Kors Hjelpekorps, Oslo, 1964.

Kjartan Fløgstad: Arbeidets lys – Tungindustrien i Sauda gjennom 75 år, Samlaget, Oslo, 1990.

Kjartan Fløgstad: Eld og vatn – Nordmenn i Sør-Amerika, Universitetsforlaget, Oslo, 1999.

Kjartan Fløgstad: Hotel Tropical – Nettenes fedreland, Universitetsforlaget, Oslo, 2003.

Kjartan Fløgstad: Loven vest for Pecos, Gyldendal, Oslo, 1981.

Kjartan Fløgstad: Ordlyden, Samlaget, Oslo, 1983.

Lennart Fløseth & Jon Gundersen: Mossingær – «Til sjøs, på Brygga og på Værven», Moss og Omegn Tenkepark, Moss, 2012.

Franklin Foer: How Soccer Explains the World. An Unlikely Theory of Globalization, HarperCollins Publishers, New York, USA, 2004.

Erling Folkvord: Urent farvann! Om triangelet Color Line, Sjømannsforbundet og staten, Tidsskriftet Rødt!, Larvik, 2006.

Sverre Follestad: Engelske idiomer. Ord og vendinger for muntlig og skriftlig bruk, Fabritius Forlag, Oslo, 1972

Philip S. Foner (red.): Jack London: American Rebel. A collection of his social writings along with a biographical study and analysis of his role as a social critic, The Citadel Press, New York, USA, 1964.

Philip S. Foner: The Spanish-Cuban-American War and the Birth of American Imperialism, bind 12, Monthly Review Press, New York, USA, 1972.

Björn Fontander: Undset, Hamsun og krigen, Aventura Forlag, Oslo, 1992.

For offervilje og sjømannsdåd – Sjømennenes Minnehall gjennom 70 år, Tilsynskomiteen for Minnehallen v/styret for Det nasjonale aldershjem for sjømenn, Stavern, 1996.

Bjørn Foss: Hundre år med redningsskøyta, Grøndahl Dreyer, Oslo, 1994.

Jon Fosse: Frå telling via showing til writing. Essays, Samlaget, Oslo, 1989.

Egil Fossum og Sidsel Meyer: Er nå det så sikkert? Journalistikk og kildekritikk, Cappelen, Oslo, 1991, ny, utvidet utgave 2008.

Egil Fossum: Fra Stalins Sovjet. Konflikter i sovjetisk innenrikspolitikk 19451952, Forlaget Oktober, Oslo, 1984.

Egil Fossum: Hos de kristne i Midtøsten. Fra Alexandra til Aleppo, Emilia Forlag, Oslo, 2003.

Egil Fossum, Per Gunnar Gabrielsen og Pål Steigan: Krig i vår tid, Forlaget Oktober, Oslo, 1980.

Egil Fossum: Latin-Amerika mellom revolusjon og kontrarevolusjon, Gyldendal, Oslo, 1970.

Egil Fossum og Finn Sjue: Å ville det helt store, i Raimo Malnes Prekær politikk (se denne).

Even Fougner: Apostelgjerningene, Luther Forlag, Oslo, 1983.

Øystein Franck-Nielsen: Fanget. Tre år i Hitlers dødsleire – Alf Knudsens utrolige historie, Gyldendal, Oslo, 2010.

Gordon Fraser, Egil Lillestøl og Inge Sellevåg: Ferden mot det uendelige – mot løsningen på universets mysterier. Introduksjon av Stephen Hawking, Grøndahl Dreyer, Oslo, 1995.

Ronald Fraser: Blood of Spain. The Experience of Civil War 19361939, Penguin Books, Harmondworth, Storbritannia, 1981.

Marilyn French: Beyond Power: On Women, Men and Morals, Abacus Sphere Books, London, Storbritannia, 1986.

Paulo Freire: Pedagogy of the Oppressed, Sheed and Ward, London, Storbritannia, 1979.

Leif Friberg: De grå skipene og de gule bussene. FFR 75 år 19161919, Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest, 1991.

Egon Fridell: Vår tids kulturhistorie, bind 13, Aschehoug, Oslo, 193334.

Norman Friedman: British Destroyers and Frigates. The Second World War & After, Seaforth Publishing/Pen & Sword Books, Barnsley, Storbritannia, 2012.

Finn Friis og Tom Vraalsen: FN i fokus, bygd på Friis’ De forente nasjoner – Mål, midler og virksomhet, Gyldendal Oslo, 1975.

Jakob Friis: Oppgjør med Tyskland og med vestmaktene, Johan Grundt Tanum Forlag, Oslo, 1945.

Ragnar Frisch: En politikk i pakt med fremtiden, A/L Orientering, Oslo, 1965.

Erich Fromm: Om kjærlighet, Dreyer, Oslo, 1969.

Arve Fuglum: Magiske øyeblikk – Høydepunkter fra NRK Radiosporten gjennom 70 år, N.W. Damm & Søn/NRK, Oslo, 2003.

Per Fuglum: En skute – en skipper. Gunnar Knudsen som statsminister 19081910 og 19131920, Tapir Forlag, Trondheim, 1989.

Berge Furre: Norsk historie 19142000. Industrisamfunnet – frå vokstervisse til framtidstvil, bind 6 i Norsk historie, Samlaget, Oslo, 1999.

Berge Furre: Vårt hundreår. Norsk historie 19051990, Samlaget, Oslo, 1991.

Lars Fält og Stefan Källman: Overleve vinterstid på naturens vilkår, Teknologisk Forlag, Oslo, 1990.

Torbjørn Færøvik: Maos rike. En lidelseshistorie, Cappelen Damm, Oslo, 2012.

Bernhard and Øystein Færøyvik, edited by Arne Emil Christensen: Inshore craft of Norway, Grøndahl, Oslo, 1979.

Ragnar Førsund og Norman Balk: Norsk-tysk ordbok, Gyldendal, Oslo, 1955. (Se også under Arnfinn Brekke.)

A.Ch. Føyn og O. Juel: Praktisk Regnebok for Middelskolen, A. Bruns Boghandel, Trondhjem, 1921.

Jan Terje Faarlund: Revolusjon i lingvistikken. Noam Chomskys språkteori, Samlaget, Oslo, 2005.

Eduardo Galeano: Fodbold i sol og skygge, Forlaget Klim, København, Danmark, 1996.

Eduardo Galeano: Ildens erindring, bind 13, Pax, Oslo, 19981999.

Eduardo Galeano: Latinamerikas åpne årer, Pax, Oslo, 1992.

Peter Galison: Einstein’s Clocks, Poincaré’s Maps, Sceptre Hodder and Stoughton, London, Storbritannia, 2003.

Johan Galtung: Johan uten land – På fredsveien gjennom verden, Aschehoug, Oslo, 2000.

Jens Galaaen (red.): Norske frivillige i Spania – En dokumentasjon om antifascistiske frontkjempere i Spania, Internasjonalt Arbeiderforlag, Oslo, 1938.

Mahatma Gandhi: Vi er alle søsken. Med et innledende essay av Johan Galtung, Bokklubben Dagens Bøker, Oslo, 1999.

Michael Gannon: Black May: The Epic Story of the Allies’ Defeat of the German U-boats in May 1943, Dell Publishing, New York, USA, 1999.

Michael Gannon: Operation Drumbeat: The Dramatic True Story of Germany’s First U-Boat Attacks Along the American Coast in World War II, HarperCollins, New York, USA, 1991.

Arne Garborg: Fjellbrev, Aschehoug, Oslo, 1985.

José Ortega y Gasset: Kunsten bort fra det menneskelige, Cappelen, Oslo, 1949.

Attilio Gatti: Afrika dreper, Cappelen, Oslo, 1987.

Rolf Geffken: Jammer & Wind. Eine alternative Geschichte der deutschen Seeschiffart, Verlag Arbeiterbewegung und Recht, Hamburg, Vest-Tyskland, 1985.

Einar Gelius: Sex i Bibelen, Juritzen forlag, Oslo, 2010.

Martha Gellhorn: The Face of War, Granta Books, London, Storbritannia, 1993.

Geographica – Atlas og kunnskapsverk om Jorda, folk og land (norsk utgave), Könemann Verlagsgesellschaft, Köln, Vest-Tyskland, 2000.

Susan George: Slik dør de andre, Pax, Oslo, 1979.

Einar Gerhardsen: Fellesskap i krig og fred. Erindringer 19401945, Tiden, Oslo, 1970.

Einar Gerhardsen: I medgang og motgang. Erindringer 19551965, Tiden, Oslo, 1972.

Einar Gerhardsen: Mennesker og politikk. Erindringer 19651978, Tiden, Oslo, 1978.

Einar Gerhardsen: Samarbeid og strid. Erindringer 19451955, Tiden, Oslo, 1971.

Einar Gerhardsen: Tillitsmannen – en håndbok for tillitsvalgte, Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF), Oslo, 1931. Nyutgaver: Tiden, Oslo, 1974, og Gyldendal, Oslo, 2006.

Einar Gerhardsen: Unge år. Erindringer fra århundreskiftet fram til 1940, Tiden, Oslo, 1974.

Rune Gerhardsen: Du er faren min likevel? Aschehoug, Oslo, 2002.

Rolf Gerhardsen: Einar Gerhardsen som en bror ser ham, Aschehoug, Oslo, 1967.

Tron Gerhardsen: Einar og Haakon, Rolf og jeg. Fra Arbeiderpartiets indre liv, Aschehoug, Oslo, 2009.

Gestapo i Norge. Anonyme forfattere, Gyldendal, Oslo, 1946.

Dorothy van Ghent: The English Novel – Form and Function, Harper & Row, New York, USA, 1961.

Christian Gierløff: Folket som utvandrer, Aschehoug, Oslo, 1925.

Christian Gierløff: Stormen i Nordsjøen, Gyldendal, Oslo, 1937.

Claes Gill: Dikteren og samfundet, Cappelen, Oslo, 1989.

Anne Gjeitanger og Lars Saabye Christensen (red.): Bauers bok, Forlaget Oktober, Oslo, 2002.

Roald Gjelsten, Tom Kristiansen og Bjørn Terjesen: Sjøforsvaret i krig og fred, Fagbokforlaget, Oslo, 2010.

Agvald Gjelsvik: Astronomi. Lærebok i matematisk geografi for reallinjen, N.W. Damm & Søn, Oslo,1962.

Erik Gjems-Onstad: Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren, Grøndahl og Dreyer, Oslo, 1995.

Paul (Pueblo) Gjesdahl: Petiter og portretter 19201930, Aschehoug, Oslo, 1971.

Guttorm Gjessing: Individ og samfunn hos naturfolk, Olaf Norlis Forlag, Oslo, 1948.

Kristian Gleditsch: Pariserkommunen – Nærbilde av den første sosialistiske revolusjon, Pax, Oslo, 1971.

James Gleick: Chaos. Making a New Science, Cardinal/Sphere Books, London, Storbritannia, 1988.

Glimt fra Ramsunds historie, ved Anne Holden Rønning, Per-Harald Jensen, Harald Berg og Svein Einar Sakshaug, Ramsund orlogsstasjon, Tjeldsund, 1995.

Helge Gloppen: Magne på Statten – fra fisker til redningsmann, Bergvegen Forlag, Brattvåg, 2005.

Jon Godal: Klar deg sjøl – Hvordan overleve i norsk natur, A. Kjellands Forlag, Rissa, 1985.

Godt Sagt sitater, aforismer, visdomsord, ordspråk, Ekstrabokklubben/Den norske Bokklubben, Oslo, 1992.

Hans Goebeler with John Vanzo: Steel Boats, Iron Hearts: A U-Boat Crewman’s Life aboard U-505, Savas Beatie LLC, New York, USA, 2005.

John Goette: Japan Fights for Asia, Harcourt, Brace & Co., New York, USA, 1943.

Anders C. Gogstad, Ole Kristian Grimnes og Kjartan Rødland: Der veiene skiltes – Hvorfor opplevde vi krigen så forskjellig? Eide Forlag, Bergen, 2005.

Frank Golden and Michael Tipton: Essentials of Sea Survival, Human Kinetics, Champaign, Illinois, USA, 2002.

Herbert Goldhammer: The Soviet Soldier, Crane, Russack & Company, New York, USA, 1975.

John Goldsmith: Voyage in the Beagle, Chatto & Windus, London, Storbritannia, 1978.

Maxim Gorky (Gorkij): On Litterature, Progress Publishers, Moskva, Sovjetunionen, uten årstall.

Maxim Gorky (Gorkij): The City of the Yellow Devil – Pamphlets, Articles and Letters about America, Progress Publishers, Moskva, Sovjetunionen, 1972.

Birger Gotaas: Fra 9. april til 7. juni. Episoder og opplevelser fra krigen i Norge, Jacob Dybwads Forlag, Oslo, 1945.

Thor Gotaas og Roger Kvarsvik: Magnus «Wolf» Larsen – Sjømann og bokser, eget forlag, Oslo, 2012.

Thor Gotaas & Roger Kvarsvik: Ørkenen Sur – Den norske uteliggerkolonien i Brooklyn, Spartacus Forlag, Oslo, 2010.

James Graham-Campbell (red.): Vikingenes verden, Cappelen, Oslo, 1996.

Antonio Gramsci: Selections from the Prison Notebooks, Lawrence & Wishart, London, Storbritannia, 1971.

Edwin A. Gray: Hitler’s Battleships, Naval Insitute Press, Annapolis, Maryland, USA, 1999.

Great World Atlas, DK Publishing (Dorling Kindersley), London, Storbritannia, 2004.

C. Desmond Greaves: The Life and Times of James Connolly, Lawrence & Wishart, London, Storbritannia, 1976.

William Green: Famous Bombers of the Second World War, Macdonald, London, Storbritannia, 1962.

Graham Greene: Journey Without Maps, Penguin Books, Harmondsworth, Storbritannia, 1981.

Peer Gretland: Dieselboken, Teknologisk Forlag, Oslo, 1981.

Tim Greve: Fridtjof Nansen, bind 12, Gyldendal, Oslo, 19731974.

Tim Greve: Spionjakt i Norge – Norsk overvåkingstjeneste før 1940, Aschehoug, Oslo, 1982.

John Gribbin: In Search of the Big Bang: Quantum Physics and Cosmology, Bantam Books, New York, USA, 1986.

Nordahl Grieg: De unge døde – Keats, Shelley, Byron – Brooke, Sorley, Owen, Gyldendal, Oslo, 1932.

Nordahl Grieg: Langveisfra (Græske breve, Kinesiske dager og Spansk sommer), Gyldendal, Oslo, 1964.

Nordahl Grieg: Veien frem. Artikler i utvalg ved Odd Hølaas, Gyldendal, Oslo, 1947.

Ole Kristian Grimnes: Et flyktningesamfunn vokser fram. Nordmenn i Sverige 19401945, Aschehoug, Oslo, 1969.

Ole Kristian Grimnes: Norge under okkupasjonen, Aschehoug, Oslo, 1983.

Ole Kristian Grimnes: Sam Eyde – Den grenseløse gründer, Aschehoug, Oslo, 2001.

Ole Kristian Grimnes og Berit Nøkleby: Spor i tid – Norge etter 1850, Aschehoug, Oslo, 1997.

Ole Kristian Grimnes: Veien inn i krigen, Aschehoug, Oslo, 1987.

Carl-Erik Grimstad: Bak fasaden. Historien om den kongelige væremåten, Cappelen, Oslo, 1994.

Carl-Erik Grimstad: Den forkledte republikk. Regimer foran undergangen, Tiden, Oslo, 2003.

Carl-Erik Grimstad: Hva brast så høyt? Folkemonarkiets vekst og fall, Tiden, Oslo, 2001.

Eric Grizbach: Hermann Göring. Verket og mannen, Gunnar Stenersens Forlag, Oslo, 1942.

Michael Groushko: Lost Treasures of the World, Chartwell Books, Seacaucus, New Jersey, USA, 1986.

Mette Grøholdt: Berørt. En overlevers beretning. En annerledes bok om kreft, Gyldendal, Oslo, 2011.

Kr. Grøn og Sofus Widerøe: Lærebok i sykepleien, Aschehoug, Oslo, 1932.

Aud Elsa Grøneng: Frå Svalbard til Odessa – På flukt gjennom krigen, Samlaget, Oslo, 2006.

Erich Gröner: Die deutschen Kriegsschiffe 18151945, bind 12, J.F. Lehmanns Verlag, München, Vest-Tyskland, 19661968.

Erich Gröner: Die Handelsflotten der Welt 1942, und Nachtrag 1944, J.F. Lehmanns Verlag, München, Vest-Tyskland, 1976. (Opprinnelig utgitt i tre forskjellige utgaver i 1941, 1942 og 1944, og brukt under 2. verdenskrig til identifisering av skip.)

Erich Gröner: Die Schiffe der deutschen Kriegsmarine und Luftwaffe 19391945 und ihr Verbleib, J.F. Lehmanns Verlag, München, Vest-Tyskland, 1954.

Erich Gröner: Suchliste für Schiffsnamen, J.F. Lehmanns Verlag, München, Vest-Tyskland, 1976 (Opprinnelig utgitt i 1942 med 30 000 skipsnavn, og brukt under 2. verdenskrig til identifisering av skip.)

Heinz Guderian: Erinnerung eines Soldaten, Motorbuch Verlag, Stuttgart, Tyskland, 1995.

Danile Guérin: Anarkismen fra idé til handling, Pax, Oslo, 1969.

Guerra y revolución en España 19361939, Editorial Progreso, Moskva, 1967.

Jan Guillou och Maria Stagh: Irak – det nya Arabien, Norstedts, Stockholm, Sverige, 1977.

Jon Gulowsen og Helge Ryggvik: Jernbanen i Norge 18542004 – Nye tider og gamle spor 19402004, Vigmostad og Bjørke, Bergen, 2004.

Dag Gundersen: Fra Wergeland til Vogt-komiteen – et utvalg av hovedtrekk og detaljer fra norsk språknormering, Universitetsforlaget, Oslo, 1967.

Dag Gundersen: Norsk synonymordbok, Gyldendal, Oslo, 1964.

Lars Gustafsson och Jan Myrdal: Den onödiga samtiden, Bokförlaget Pan/Norstedts, Stockholm, Sverige, 1974.

Finn Gustavsen (red.): Anti-amerikanisme, Pax, Oslo, 1967.

Finn Gustavsen: Blåmandag? Hjemmets bokforlag, Oslo, 1991.

Finn Gustavsen: Castro-Cuba, Pax, Oslo, 1966.

Finn Gustavsen: Cuba lever, Cappelen, Oslo, 1995.

Finn Gustavsen: Kiruna – og vi. Med forord av Sara Lidman, Gyldendal, Oslo, 1970.

Finn Gustavsen: Kortene på bordet, Gyldendal, Oslo, 1979.

Finn Gustavsen og Inga Marte Thorkildsen (red.): Markedets vidunderlige verden – femten innlegg i verdidebatten, Grieg bok, Bergen, 1998.

Finn Gustavsen: Rett på sak, Pax, 1968.

John Gustavsen: Samer tier ikke lenger – Om ytringsforbud i Sameland, Egil Trohaugs Forlag, Bodø, 1980.

Walter Guy: Engelsk handelskorrespondanse, Gyldendal, Oslo, 1968.

Walter Guy: Norsk-engelsk ordbok for det praktiske liv, Gyldendal, Oslo, 1966.

Gyldendals familieatlas, Gyldendal, Oslo, 2001.

Gyldendals konversasjonsleksikon, bind 115, Oslo, 1933.

Gyldendals store himmelguide, Gyldendal, København, Danmark, 2003.

Gyldendals store konversasjonsleksikon, bind 15, Gyldendal, Oslo, 1965.

Gyldendals store stjernehåndbog, Gyldendal, København, Danmark, 2003.

Yngve Gyllin: For land og stand. Oslo Maskinistforening 18801980, Oslo Maskinistforening, Oslo, 1980.

Gøthe Gøthesen: Norskekystens fraktemenn, Grøndahl, Oslo, 1980.

Gøthe Gøthesen: Under seil – Sjømannsliv i seilskutetiden, Grøndahl, Oslo, 1982.

Paavo Haavikko: Finlands linje. Kommentar til et okänt folks okända historia 19041975, Atlantis, Stockholm, Sverige, 1979.

Bjørn Hafslund og Trygve Klunde: Økonomisk geografi for økonomisk gymnas, Gyldendal, Oslo, 1966.

Arnfinn Haga: Kystens partisaner – Den hemmelige militære nordsjøtrafikk 194345, Cappelen, Oslo, 1980.

Arnfinn Haga: Natt på norskekysten – Den hemmelige militære nordsjøtrafikk 19401943,

Cappelen, Oslo, 1979.

Gabriele Haefs: Das Irenbild der Deutschen, Verlag Peter Lang, Frankfurt am Main, Vest-Tyskland, 1983.

Einar Haffner: Geografi for middelskolen, H.J. Haffners Forlag, Kristiania, 1924.

Gro Hagemann og Anne Krogstad (red.) : Høydeskrekk – Kvinner og offentlighet, Ad Notam Gyldendal, Oslo, 1994.

Helge Hagen: Når viltet er skutt. Behandling av norsk vilt med oppskrifter, Norsk Skogeierforbund/Gyldendal, Oslo, 1992.

Inger Hagerup: Det kommer en pike gående, Aschehoug, Oslo, 1965.

Inger Hagerup: Hva skal du her nede?, Aschehoug, Oslo, 1966.

Inger Hagerup: Ut og søke tjeneste, Aschehoug, Oslo, 1968.

Klaus Hagerup: Alt er så nær meg. Om Inger Hagerup, Aschehoug, Oslo, 1988.

Peter Haggett: Geography: A Modern Synthesis, Harper & Row, New York, USA, 1975.

Bernt Hagtvet: Det ytterste høyre i Europa – er det linjer til fortiden? I P2-akademiet II, NRK, Oslo, 1995.

Bernt Hagtvet (red.): Folkemordenes svarte bok, Universitetsforlaget, Oslo, 2008.

Bernt Hagtvet: Ideologienes århundre – en personlig vandring i det 20. århundres politiske idéhistorie, Dreyer, Oslo, 2012.

Bernt Hagtvet, Øystein Sørensen og Bjørn Arne Steine (red.): Ideologi og terror – totalitære ideer og regimer, Dreyer, Oslo, 2011.

Arnold Hague: Convoy Rescue Ships. A History of the Rescue Service, its Ships and their Crews 19401945, World Ship Society, Kendal, Storbritannia, 1996.

Arnold Hague and Bob Ruegg: Convoys to Russia. Allied Convoys and Naval Surface Operations in Arctic Waters 19411945, World Ship Society, Kendal, Storbritannia, 1992.

Arnold Hague: Destroyers for Great Britain: A History of 50 Town Class Ships Transferred from the United States to Great Britain 1940, Naval Insitute Press, Annapolis, Maryland, USA, 1990.

Arnold Hague: Sloops 19261946. A History of the 71 Sloops built in Britain and Australia for the British Australian and Indian Navies, World Ship Society, Kendal, Storbritannia, 1993.

Arnold Hague: The Allied Convoy System 19391945. Its Organization, Defense and Operation, Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, USA, 2000.

F. Halle: Fra Finland til Kaukasus – Nordmenn på Østfronten 19411945, Dreyer, Oslo, 1972.

Tor Halstvedt (red): Vårt folk skal alltid bestå – Vietnam: Krigen etter fredsavtalen, Pax, Oslo, 1974.

Halvorsen & Larsens Praktiske Lomme-Almanakk, Halvorsen & Larsen, Oslo, 1983.

Kåre Halvorsen: Folkestyre i Åmot gjennom 150 år, 18371987, Åmot kommune, Rena, 1990.

Terje Halvorsen: Historie, politikk og polemikk – Utvalgte essays om historiske stridsspørsmål, Marxist Forlag, Oslo, 2010.

Terje Halvorsen: Jern og Metall 100 år. Bind 2 19401991, Fellesforbundet/Seksjon jern og metall og Tiden, Oslo, 1990. Se også under Finn Olstad.

Terje Halvorsen: Mellom Moskva og Berlin – Norges Kommunistiske Parti under ikke-angrepspakten mellom Sovjetunionen og Tyskland 23. august 1939 – 22. juni 1941, Falken Forlag, Oslo, 1996.

Terje Halvorsen: Norsk Sjømannsforbunds historie, bind 2, Vi seiler for velstand og lykke, Pax, Oslo, 2007. Se også under Finn Olstad.

C.J. Hambro: De første måneder, Aschehoug, Oslo, 1945.

Janet Hampden: Richard Hakluyt – Voyages & Documents, Oxford University Press, London, Storbritannia, 1958.

J.A. Hammerton (red.): Wonders of the Past. The Marvellous Works of Man in Ancient Times described by the Leading Authorities of To-day, bind 12, The Fleetway House, London, Storbritannia, uten årstall (antakelig fra perioden omkring 1. verdenskrig).

Knut Hamsun: Paa gjengrodde stier, Gyldendal, Oslo, 1949.

Tore Hamsun: Knut Hamsun – min far, Gyldendal, Oslo, 1967.

Anders Bjørn Hansen: Breve fra Anders – En fortælling om danske sømænd i krig 193945, Gyldendal, København, 2012.

Arvid Hansen: Fra Lassalle til Lenin – En historikk over den norske arbeiderbevegelse og Norges kommunistiske parti, Internasjonalt Arbeiderforlag, Oslo, 1929.

Bente Hansen: Den marxistiske litteraturkritik, Hans Reitzel, København, Danmark, 1972.

Guttorm Hansen og Paul Engstad: Trygve Bratteli – En søyle av vilje, Tiden, Oslo, 1984.

Jon Børge Hansen: Den umulige revolusjonen, egen utgivelse, Tromsø, 1990.

Thorkild Hansen: Det lykkelige Arabia, Den norske Bokklubben, Oslo, 1968.

Thorkild Hansen: Jens Munk, Gyldendal, Oslo, 1976.

Thorkild Hansen: Slavernes Kyst, Gyldendal, København, Danmark, 1967.

Thorkild Hansen: Slavernes Skibe, Gyldendal, København, Danmark, 1968.

Thorkild Hansen: Slavernes Øer, Gyldendal, København, Danmark, 1968.

Eskil Hanssen (red.): Fra norsk språkhistorie, Universitetsforlaget, OsloBergenTromsø, 1979.

Hans S. Hanssen: Stor-Elvdal 9. april 19408. mai 1945. Krig og okkupasjon, Østerdal-Trykkeri, Elverum, 1976.

Per Hansson: Hvem var Henry Rinnan? Gyldendal, Oslo, 1972.

Per Hansson: Det største spillet, Gyldendal, Oslo, 1965.

Viggo Hansteen og Trygve Lie: Den nye arbeidstvistlov. Boikottbestemmelsene – en juridisk utredning, Det Norske Arbeiderpartis Forlag, Oslo, 1933.

Arnfinn Haram: Tre florentinarar. Essay og artiklar om religion, kultur og samfunn 20032009, Efrem Forlag, Follese, 2009.

Osvald Harjo: Moskva kjenner ingen tårer, Tiden, Oslo, 1956.

Håkon Harket: Kunsten å stå stille. Essays, Aschehoug, Oslo, 1996.

Edward Harrison: Darkness at Night: A Riddle of the Universe, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, USA, 1987.

B.H. Liddell Hart: Den annen verdenskrig, Cappelen, Oslo, 1971.

Sverre Hartmann: Fører uten folk – Quisling som politisk og psykologisk problem, Tiden, Oslo, 1970.

Sverre Hartmann: Spillet om Norge, Ernst G. Mortensens forlag, Oslo, 1958.

Sverre Hartmann: Søkelys på 1940. Var Sovjet farligere enn fienden? Pax, Oslo, 1971.

Arne Hartmark: Atlanterhavsslaget og de norske korvettene, Norsk Maritimt Forlag, Oslo, 1990.

Arne Hartmark: Norges Skibsførerforbund 1889 – 20. august – 1964, Norges Skibsførerforbund, Oslo, 1964.

Arne Hartmark: Tungløftere i norsk skipsfart, Belships Company Limited Skibs-A/S, Oslo, 1993.

Ebba Haslund: Ild fra Asker. Et portrett av Berit Ås, Pax, Oslo, 2008.

Karl Erik Haug og Brit Mæhlum: Myter og humaniora, Sypress Forlag, Oslo, 1998.

Andreas Hauge: Kampene i Norge 1940, bind 12, Dreyer, Oslo 1978.

Eiliv Odde Hauge: Lykkelige Mosdale. Sagaen om et skip, J.W.Eide, Bergen, 1954.

Odd Harald Hauge/Gunnar Stavrum: John Fredriksen. Uautorisert biografi, Gyldendal, Oslo, 1991.

Jens Haugland: Dagbok frå Kongens råd, Samlaget, Oslo, 1986.

Jens Haugland: Dagbok frå Løvebakken. Fragment av eit politisk liv, Samlaget, Oslo, 1988.

Svein Haugsgjerd: Kjærlighetens kraftlinjer, Pax, Oslo, 2005.

Knut Haukelid: Skis against the Atom, Fontana/Collins, Glasgow and London, Storbritannia, 1973.

Håkon Haus: Profeten Jeremia, Luther Forlag, Oslo, 1983.

Václav Havel: Sommertanker. Etterord ved Terje B. Englund, Gyldendal, Oslo, 1992.

Stephen W. Hawking: A Brief History of Time – from the Big Bang to Black Holes, Bantam Press, London, Storbritannia, 1990.

Stephen W. Hawking: Svarte hull og baby-universer og andre essays, Cappelen, Oslo, 1993.

Stephen W. Hawking og Leonard Mlodinov: Vårt utrolige univers, Cappelen, Oslo, 2005.

Stephen W. Hawking: Univers uten grenser. Forord av Carl Sagan, Cappelen, Oslo, 1993. (Norsk utgave av A Brief History of Time.)

Stephen W. Hawking: Universet i et nøtteskall. Faglig tilrettelagt av Øyvind Grøn, Cappelen, Oslo, 2001.

Viktor Haxthow: Sjølovene med kommentarer, Norges Handels- og Sjøfartstidendes forlag, Oslo, 1967.

S.I. Hayakawa: Vårt språk och vår värld, Bokförlaget Aldus/Bonniers, Stockholm, Sverige, 1968

William B. Hayler: American Seaman’s Manual, Schiffer Publishing, Atglen, Pennsylvania, USA, 2003.

William B. Hayler: Merchant Marine Officer’s Handbook, Cornell Maritime Press, Centerville, Maryland, USA, 1989.

Harry Haywood: Black Bolshevik – Autobiography of an Afro-American Communist, Liberator Press, Chicago, USA, 1978.

Börje Heed: SOS … Ningpo, Folket i bilds förlag, Stockholm, Sverige, 1964.

Per Egil Hegge: Harald V – en biografi, Damm, Oslo, 2006.

Per Egil Hegge: Mellommann i Moskva, Cappelen, Oslo, 1971.

Per Egil Hegge: Otto Sverdrup – Aldri rådløs, J.M. Stenersens Forlag, Oslo, 1996.

Jon Rustung Hegland: Nortraships flåte, bind 1 og 2, Dreyer, Oslo, 1976.

Hans Heiberg: Så stort et hjerte. Henrik Wergeland, Aschehoug, Oslo, 1972.

Hans Heiberg: … født til kunstner. Et Ibsen-portrett, Aschehoug, Oslo, 1976.

Gunnar Heidenblad: Hamnguide, Handelsflottans Välfärdsråd, Stockholm, Sverige, 1954.

Werner Heisenberg: Helhet og del. Samtaler i lys av atomfysikken, Gyldendal, Oslo, 1971.

Victor Heiser: En amerikansk læges odyssé, Gyldendal, Oslo, 1937.

Fredrik Heitkøtter: Frå Breheim til Mjøsstrand, Gyldendal, Oslo, 1979.

Harald Heitmann: På langfrart med Ursus Minor, Naper Forlag, Kragerø, 1974.

Anders Heldal og Arild Linneberg: Strukturalisme i litteraturvitenskapen – en presentasjon av sentrale navn innenfor Prager-skolen, Gyldendal, Oslo, 1978.

Helge Helgesen: Lastelære, Aschehoug, Oslo, 1961.

Helge Helgesen: Skipsbygging, Aschehoug, Oslo, 1961.

Egil Helle: Landsfaderen – Einar Gerhardsen 90 år, Tiden, Oslo, 1987.

Egil Helle: Oscar Torp – arbeidergutt og statsmann, Gyldendal, Oslo, 1982.

Anne Connover Heller: Ayn Rand and the World She Made, Nan A. Talese/Knopf Doubleday, New York, USA, 2009.

Alf Hellevik: Nynorsk ordliste – Større utgåve, Samlaget, Oslo, 1980

Ernest Hemingway: Death in the Afternoon, Arrow Books, London, Storbritannia, 1994.

Ernest Hemingway: Selected Letters 19171961. Edited by Carlos Baker, Panther Granada Publishing, London, Storbritannia, 1985.

Harald Henriksen: Murmansk-konvoiene, Nova Forlag, Oslo, 2011.

Jan-Olav Henriksen: Gud: Fortrolig og fremmed – Ettertanker, Gyldendal, Oslo, 2001.

Ole Bernt Henriksen: Ole Rømer – På stjernernes vej, Forlaget Aros, Århus, Danmark, 1994.

Per Øyvind Heradstveit: Einar Gerhardsen og hans menn, Cappelen, Oslo, 1981.

Brian Herbert: The Forgotten Heroes: The Heroic Story of the United States Merchant Marine, Forge Books/Tom Doherty, New York, USA, 2004.

Richard Herrmann: Bak den svarte døren – Historie, mennesker og politikk i Downing Street, Cappelen, Oslo, 1970.

Hans Hertel (red.): Verdens litteraturhistorie, bind 17, Gyldendal, Oslo, 19851994.

Thor Heyerdahl: Grønn var jorden på den syvende dag, Gyldendal, Oslo, 1991.

Thor Heyerdahl: Kon-Tiki ekspedisjonen, Gyldendal, Oslo, 1948.

Thor Heyerdahl: Ra, Gyldendal, Oslo, 1970.

Thor Heyerdahl: Sjøveier til Polynesia, Gyldendal, Oslo, 1968.

Thor Heyerdahl: Skjebnemøte vest for havet – De beseiredes historie, Gyldendal, Oslo, 1992.

Thor Heyerdahl: Tigris – På leting etter begynnelsen, Gyldendal, Oslo, 1979.

Homer H. Hickam Jr.: Torpedo Junction: U-Boat War off America’s East Coast 1942, Dell Publishing, New York, USA, 1991.

George A. Hill: Med livet i hendene – Den berømte britiske spions opplevelser, Nasjonalforlaget, Oslo, 1960.

Maurice Hindus: Mother Russia, Collins, London, Storbritannia, 1943.

Hippokrates: Om legekunsten. Med et innledende essay av Trond Berg Eriksen. De norske Bokklubbene, Oslo, 2000.

Reidar Hirsti: Gubben. Johan Nygaardsvold – mannen og epoken, Gyldendal, Oslo, 1982.

Reidar Hirsti: Partipisken – Kampen om det frie ord i Arbeiderbladet, Gyldendal, Oslo, 1991.

Reidar Hirsti: Partisanen, Gyldendal, Oslo, 1990.

Reidar Hirsti: Suenjel-folket – ved veis ende, Tiden, Oslo, 1974.

Historisk atlas, Cappelen, Oslo, 1983.

Ulf Hjardar: Koster – en øy og skjærgårdshistorie fra Nord-Båhuslen, Elva Forlag, Fredrikstad, 2008.

Henrik Johnsen Hjartøy og Haakon Lie: Om lesning, Det Norske Arbeiderpartis Forlag, 1935. (Inneholder bokliste med 250 titler.)

Torstein Hjellum: «Noen av oss har snakket sammen»: om fåmannsveldet i Arbeiderpartiet 19451973, Alma Mater, Bergen, 1992.

Torstein Hjellum: Reksten-saka: ei historie om folkevalgt avmakt og borgarleg herredøme, Rapport – Universitetet i Bergen, Institutt for sammenliknende politikk, hefte nr.6, 1983.

Guri Hjeltnes og Berit Nøkleby: Barn under krigen, Aschehoug, Oslo, 2000.

Guri Hjeltnes: Handelsflåten i krig 19391945, bind 3: Sjømann – Lang vakt, Grøndahl og Dreyer, Oslo, 1995.

Guri Hjeltnes: Handelsflåten i krig 19391945, bind 4: Hjemkomst og oppgjør, Grøndahl og Dreyer, Oslo, 1997.

Hoang Minh Thao: The Victorious Tay Nguyen Campaign, Foreign Languages Publishing House, Hanoi, Vietnam, 1979.

Hoang Van Thai: How South Vietnam was Liberated, THE GIOI Publishers, Hanoi, Vietnam, 1992.

Philip Hoare: Leviathan or, The Whale, Fourth Estate, London, Storbritannia, 2008.

Eric Hobsbawm: Ekstremismens tidsalder – Det 20. århundrets historie 19141991,

Gyldendal, Oslo, 1997.

Charles Hocking: Dictionary of Disasters at Sea During the Age of Steam. Including sailing ships and ships of war lost in action 18241962, Naval & Military Press, Uckfield, Storbritannia, 1994.

Edvard Hoem: Bjørnstjerne Bjørnson, bind 13, Forlaget Oktober, Oslo, 20092011.

Edvard Hoem: Mitt tapre språk, Samlaget, Oslo, 1996.

Edvard Hoem: Til ungdommen – Nordahl Griegs liv, Gyldendal, Oslo, 1989.

Edvard Hoem: Roerne i Christiania, Aschehoug, Oslo, 2003.

L.E. Hoffmann: Lærebok i tysk forretningsspråk, Aschehoug, Oslo, 1966.

Sigmund Hoftun: André Malraux og menneskets verdighet, Gyldendal, Oslo, 1967.

Sigmund Hoftun: Fransk treklang, Gyldendal, Oslo, 1973.

Ian V. Hogg: The Illustrated Encyclopedia of Firearms, Hamlyn, Feltham, Storbritannia, 1978.

Heinz Hohne: The Order of the Death’s Head. The Story of Hitler’s SS, Ballantine Books, New York, USA, 1971.

Yngvar Holm: Den store boken om amerikabåtene, Edvard’en forlag, Bergen, 2004.

Åke Holmberg, Åke Thulstrup og Jarl Torbacke: Världens historia 18701914, Scandinavian University Books, Stockholm, Sverige, 1974.

Carl Vilhelm Holst: Baudelaires estetikk, Johan Grundt Tanum Forlag, Oslo, 1954.

J. Throne Holst: Erindringer og refleksjoner, Gyldendal, Oslo, 1941.

Fritz C. Holte: Sosialøkonomi, Universitetsforlaget, Oslo, 1967.

Lisbet Holtedahl: Hva mutter gjør er alltid viktig – Om å være kvinne og mann i en nordnorsk bygd i 1970-årene, Universitetsforlaget, OsloBergenStavangerTromsø, 1986.

Wendy M. Holtedahl: Is your English «Norwenglish»?, Kunnskapsforlaget, Oslo, 1980.

G. Holtsmark: Naturlære for middelskolen, Aschehoug, Kristiania, 1922.

Holy Bible – Good News Edition, Bible Society of South Africa, Cape Town, Sør-Afrika, 1988.

Sigge Hommerberg: Italien, Samlerens Forlag, København, Danmark, uten årstall.

Sigge Hommerberg: Spanien, Samlerens Forlag, København, Danmark, uten årstall.

Joshua S. Horn: «Fei vekk alle skadedyr!» En engelsk kirurg i Folkets Kina, Forlaget Oktober, Oslo, 1973.

Richard A. Hough: The Longest Battle. The War at Sea 193945, Morrow, New York, USA, 1986.

Per Hovda: Frå hav til hei – Heidersskrift til Per Hovda på 70-årsdagen 17. oktober 1978, Universitetsforlaget, OsloBergenTromsø, 1978.

David Horowitz: USA og den tredje verden, Pax, Oslo, 1971.

Tony Horowitz: Blå breddegrader – I kaptein Cooks kjølvann, Damm, Oslo, 2003.

Marie D. Hottinger: Brush up Your English – Conversations of real use – Scandinavian edition, C.A. Reitzels Forlag, København, Danmark, 1951.

David Howarth: Panamakanalen, Cappelen, Oslo, 1967.

David Howarth: The Shetland Bus, Thomas Nelson & Sons, Edinburgh, Storbritannia, 1951.

Signe Howell og Marit Melhuus (red.): Fjern og nær – Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer, Ad Notam Gyldendal, Oslo, 1996.

Mark E. Huber: Tanker Operations – A Handbook for the Person-in-Charge, Cornell Maritime Press, Centerville, Maryland, USA, 2010.

Leo Huberman: We, the People – the Drama of America, Monthly Review Press, New York, USA, 1970.

Leo Huberman: Människans rikedomar, Rabén & Sjögren, Stockholm, Sverige, 1971.

Bo Hugemark (red.): Vindkantring – 1942. Politisk kursändring, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Skurup, Sverige, 2002.

Stan Hugill: Shanties from the Seven Seas: Shipboard Work Songs and Songs Used as Work Songs from the Great Days of Sail, Routledge, Oxford, Storbritannia, 1979.

Carl Huitfeldt: Gullfisk og haier – Streiftog i Europas havnebyer, Gyldendal, Oslo, 1929.

Samuel P. Huntington: Who are We – America’s Great Debate, Free Press/Simon & Schuster, London, Storbritannia, 2004.

Samuel P. Huntington: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & Schuster, New York, USA, 1996.

Roland Huntford: Fridtjof Nansen –mennesket bak myten, Aschehoug, Oslo, 1996.

Roland Huntford: Nansen – The Explorer as Hero, Gerald Duckworth & Co., London, Storbritannia, 1997 (norsk utgave 1996).

Roland Huntford: Scott og Amundsen, Aschehoug, Oslo, 1982.

Roland Huntford: Shackleton. En polarhelt for vår tid, Aschehoug, Oslo, 2000.

Aldous Huxley: Det vulgære i litteraturen, Cappelen, Oslo, 1948.

Aldous Huxley: Music at Night, Chatto & Windus, London, 1949 (inkluderer essayet som på norsk har fått tittelen «Det vulgære i litteraturen»).

Aldous Huxley: The Art of Seeing, Chatto & Windus, London, Storbritannia, 1949.

Aldous Huxley: The Doors of Perception, Chatto & Windus, London, Storbritannia, 1954.

Hva har religionen gjort for menneskeheten? Watchtower Bible and Tract Society, Inc., (Jehovas vitner), New York, USA, 1955.

Harald Hveberg: Norrøn mytologi, Johan Grundt Tanum Forlag, Oslo, 1944.

Hvitboka om 1940, Norges Kommunistiske Parti/Ny Dag, Oslo, 1975.

Arild Hvitfeldt og Niels Amstrup: Latin-Amerika, Cappelen, Oslo, 1975.

Göran Hägg: Nya författarskolan, Månpocket, Stockholm, Sverige, 2005.

Leif Høegh: I skipsfartens tjeneste, Gyldendal, Oslo, 1970.

John Høgevold: Hvem sviktet? Generalmajor Høgevold om forsvar og forsvarspolitikk i Norge 19241940, Gyldendal, Oslo, 1974.

Gudrun Høibo: Hvaler bygdebok. Gårder og slekter, bind 12, Hvaler kommune, Hvaler, 19801981. (Se også under Inger Jensen og Åsmund Svendsen.)

Rolv Høiland: Per Røed – den ukjente sabotør, Ernst G. Mortensens forlag, Oslo, 1988.

Gordon Hølmebakk (red.): Å leve med Proust og andre essays, Gyldendal, Oslo, 1992.

Gordon Hølmebakk (red.): En annen dans. Brev til Gyldendal 19252000, Gyldendal, Oslo, 2000.

Per Høst: Hva verden viste meg – Fra Ishavet til jungelen, Aschehoug, Oslo, 1952.

Christian Høy: Vinden er en lunefull venn – Seilskuteliv, Aschehoug, Oslo, 1972.

Hallgrim Høydahl: Platonarbeidernes Forening 50 år 19371987, Avdeling 131 av Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, Notodden, 1987.

Liv Nansen Høyer: Eva og Fridtjof Nansen, Cappelen, Oslo, 1954.

Liv Marit Haakenstad: Slektsgransking – Steg for steg med praktiske eksempler, Aschehoug, Oslo, 2010.

Arild Haaland: Kjønn og sinn – Håndbok i voksent samliv, Pax, Oslo, 1968.

Espen Haavardsholm: Essays i utvalg, Forlaget Oktober, Oslo, 1996.

Espen Haavardsholm: Et rom i flammer. Ola Bauer – en biografi, Forlaget Oktober, Oslo, 2010.

Espen Haavardsholm: Kartskisser. Essays om litteratur av en fremstående representant for den unge norske diktergenerasjon, Gyldendal, Oslo, 1969.

Espen Haavardsholm: Mannen fra Jante – Et portrett av Aksel Sandemose, Gyldendal, Oslo, 1988.

Espen Haavardsholm: Martin Linge – min morfar, Gyldendal, Oslo, 1993.

Tor Idland (red.): Fra glasskår til isolasjon. 50 år 19351950. A/S Glassvatt Glava Isolasjon, Askim, 1985.

Idrettsleksikon, Kunnskapsforlaget, Oslo, 1990.

Illustreret Norsk Konversations Leksikon, redigert av Haakon Nyhuus, bind 16, Aschehoug, Kristiania, 19071913.

I mangel av opprør. Elleve unge ser på sin samtid (med bl.a. Berge Furre og Johan Galtung), Dreyer, Oslo, 1960.

Benedicte Ingstad: Eventyret. En biografi om Helge Ingstad, Gyldendal, Oslo, 2009.

Benedicte Ingstad: Oppdagelsen. En biografi om Helge Ingstad, Gyldendal, Oslo, 2010.

Helge Ingstad: Landet under leidarstjernen. En ferd til Grønlands norrøne bygder, Gyldendal, Oslo, 1995.

Helge Ingstad: Pelsjegerliv blant Nord-Canadas indianere, Gyldendal, Oslo, 1931.

Helge Ingstad: Vesterveg til Vinland, Gyldendal, Oslo, 1965.

David Irving: The Destruction of Convoy PQ 17, Simon and Schuster, New York, USA, 1968.

Walter Isaacson: Einstein. Hans liv og univers, Cappelen Damm, Oslo, 2010.

Gunnar Isachsen: Norsk skibsfart på Brasil i feberårene 18911893, Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo, 1937.

I sjøfartshistoriens tjeneste – Festskrift til Atle Thowsen, Bergens Sjøfartsmuseum, Bergen, 2011.

Christopher Isherwood (red.): Vedanta for Modern Man, George Allen & Unwin, London, Storbritannia, 1952.

Klaus Iversen: Krise, utslettelse og nytt liv – Hammerfest etter 1914, Hammerfest kommune, Hammerfest, 1989.

Gabriel Jackson: The Spanish Republic and the Civil War 19311939, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA, 1972.

Michael Jackson: Den store ølboken, Pegasus Forlag, Oslo, 1991.

T.A. Jackson: Ireland Her Own. An Outline History of the Irish Struggle, Lawrence & Wishart, London, 1976.

Alf R. Jacobsen: Angrep ved daggry. Narvik 9.10. april 1940, Vega Forlag, Oslo, 2012.

Alf R. Jacobsen: Eventyret Anders Jahre, Forlaget Oktober, Oslo, 1982.

Alf R. Jacobsen: Kongens nei. 10. april 1940, Vega Forlag, Oslo, 2011.

Alf R. Jacobsen: Krysseren Blücher. 9. april 1940, Vega Forlag, Oslo, 2010.

Alf R. Jacobsen: Scharnhorst, Aschehoug, Oslo, 2001.

Alf R. Jacobsen: Svend Foyn. Fangstpioner og nasjonsbygger, Aschehoug, Oslo, 2008.

Erik Jacobsen og Per Erik Johnsen: Skipsfarten på Oslo, Tangen Maritime Forlag, Nærsnes, 1999.

J. Jacobsen: Norsk-fransk ordbok, Gyldendal, Oslo, 1933. (Se også under Line Dedichen).

M.A. Jacobsen og Chr. Matras: Føroysk-donsk orðabók (Færøsk-dansk ordbog), Føroya Fróðskaparfelag, Tórshavn, Færøyene, 1961.

Roy Jacobsen: Trygve Bratteli – en fortelling, Cappelen, Oslo, 1995.

Tor Jacobsen: «CRUX» kaller London, Gyldendal, Oslo, 1985.

Tor Jacobsen: Slaveanlegget. Fangene som bygde Nordlandsbanen, Gyldendal, Oslo, 1987.

Vigdis Bitustøyl Jacobsen: Tett på historien (om flyfabrikken i Horten), Liv forlag, Larvik, 2012.

Arthur J. Jacobsson: På böljan den blå – En svensk sjömans äventyr, Wahlström & Widstrand, Stockholm, Sverige, 1932.

Erika Jahr: Kjønn og journalistikk i mediene, IJ-Forlaget, Institutt for journalistikk, Fredrikstad, 2004.

Asbjørn Jaklin: Nordfronten – Hitlers skjebneområde, Gyldendal, Oslo, 2006.

Naomi James: Dristige seilere. Beretninger om bragder til sjøs, Dreyer, Oslo, 1989.

Jan P. Jansen og Per Chr. Blichfeldt: Havets voktere – Historien om Kystvakten, Schibsted, Oslo, 1998.

C. Luplau Janssen: Er stjernerne beboet?, Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, København, Danmark, 1928

Karl Jaspers: Fornuft og anti-fornuft i vår tid, Cappelen, Oslo, 1952.

Sir James Jeans: Universet, Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, København, Danmark, 1928.

Keith Jeffery: MI6 – The History of the Secret Intelligence Service 19091949, Bloomsbury, London, 2010.

Bruce Jenner og Marc Abraham: Bruce Jenner’s Guide to the Olympics, Andrews and McMeel, Kansas City–New York–Washington, USA, 1979.

Arne Jensen og Finn Sjue: Innsyn. Slik kikker du politikere og byråkrater i kortene, IJ-Forlaget, Institutt for journalistikk, Fredrikstad, 2012.

Arthur Jensen og Kjell Hanssen: Fra fred til fred: Krigen 19391945, bind 12, Aschehoug, Oslo 1971.

Brikt Jensen: Vår egen litteratur – Brikt Jensens lesebok for de tusen hjem, Aschehoug, Oslo, 1991.

Brikt Jensen: Vår egen litteratur – fra Wergeland til Wildenvey, Aschehoug, Oslo, 1996.

Brikt Jensen: Vår egen litteratur – i moderne tid, Aschehoug, Oslo, 1996.

Carsten Jensen: Jeg har hørt et stjerneskudd, Forlaget Geelmuyden Kiese, Oslo, 1999.

Carsten Jensen: Jeg har sett verden begynne, Forlaget Geelmuyden Kiese, Oslo, 1998.

Erling Jensen, Per Ratvik og Ragnar Ulstein: Kompani Linge, bind 12, Gyldendal, Oslo, 1948.

Finn Robert Jensen: Gunnar «Kjakan» Sønsteby. Om samhold og innsatsvilje, Pantagruel Forlag, Oslo, 2008.

Inger Jensen: Hvaler bygdebok 18001940. Havet var leveveien, Hvaler kommune, Hvaler, 1993. (Se også under Gudrun Høibo og Åsmund Svendsen.)

Jens Kusk Jensen: Haandbog i praktisk sømandsskab, Høst & Søns forlag, København, Danmark, 1978.

Ole Helmer Jensen: 2. verdenskrig Hvem Hva Hvor, Schibsted, Oslo, 1984.

Siri Jensen: Kvinnelønna, Tidsskriftet Rødt!, Larvik, 2008.

Tom Erik Jenstad: Skjellsordboka – Vol.1 for Trøndelag og Nordmøre, Marcus Forlag, Trondheim, 1991.

Morten Jessen: Junkers JU52. The Luftwaffe’s Workhorse, Greenhill Books, Barnsley, Storbritannia, 2002.

Jevgenij Jevtusjenko: Erindringer i utide, Aschehoug, Oslo, 1963.

Georg Johannesen: Om den norske skrivemåten, Cappelen, Oslo, 2004.

Georg Johannesen: Om den norske tenkemåten, Cappelen, Oslo, 1984.

Ole Johannesen: Lærebog i Mathematisk Geografi for Realgymnasiet, Alb. Cammermeyer, Kristiania, 1883.

Arnfinn Johansen: Sjømann fra messa til kommandobroen, eget forlag, Moss, 2009.

Jahn Otto Johansen: Det hendte også her (Om jødeforfølgelsen i Norge), Cappelen, Oslo, 1984.

Kari Mundal Johansen: Hva er kvinnesak? Et forsøk på klargjøring, og et oppgjør med enkelte tendenser i dagens kvinnebevegelse, Gyldendal, Oslo, 1979.

Kjell Chr. Johansen: Johan Borgen, Gyldendal, Oslo, 1980.

Knut Johansen og Willy Dahl: Konfrontasjoner – Essays om litteratur og politikk, Ny Dag, Oslo, 1970.

Knut Johansen (red.): Tankar om dikting. Til Olav H. Hauge, Per Sivle forlag, Oslo, 1978.

Viggo Johansen, Pål T. Jørgensen og Finn Sjue: Vi som styrer Norge. Arbeiderpartiet og de hemmelige tjenestene, Aventura Forlag, Oslo, 1992.

O. Johnsen og Z. Bryn: Lærebok i navigasjon, bind 12, Aschehoug, Oslo, 1952 og 1961.

Arthur Johnson: Merseyside’s Secret Blitz Diary: Liverpool at War, Trinity Mirror Sport Media, Liverpool, 2005.

Pål Espolin Johnson: Hurtigruta, Cappelen, Oslo, 2008.

Mari Jonassen: Alt hva mødrene har kjempet. Kvinner i motstand 194045, Aschehoug, Oslo, 2010.

Gwyn Jones: A History of the Vikings, Oxford University Press, Oxford, Storbritannia, 1984.

Maldwyn A. Jones: Destination America, Thames Television/Fontana Collins, London, 1977.

Finn Jor (red.) 17. mai, Cappelen, Oslo, 1980.

Finn Jor: Landet vestenfor øst og østenfor vest – Skrå blikk på Finland, Aventura Forlag, Oslo, 1995.

Jordens folk, bind 110, Cappelen, Oslo, 1976.

Mike Joslin: Jag lever på övertid (om gullgraving på Afrikas vestkyst), Tidens Förlag, Stockholm, Sverige, 1960.

Journey through Seychelles, photographs by Mohamed Amin and Duncan Willets, text by Adrian and Judith Skerrett, Camerapix Publishers International, Nairobi, Kenya, 1994.

Christian Jungblut: Die riskierte Katastrophe. Als falscher Steuermann auf einem Supertanker, Hoffmann und Campe, Hamburg, Vest-Tyskland, 1981.

Captain Jutsum: Brown’s Knots and Splices, Brown, Son & Ferguson, Glasgow, Storbritannia, 1965.

Bjørg Jønsson (red.): Svingende bølger (en hyllest til radioen), Eidem Forlag, Oslo, 1993.

John Chr. Jørgensen: Arbejderlitteratur i 1970erne, Skoleradioen, Danmarks Radio, København, Danmark, 1979.

John Chr. Jørgensen: Kulturopbruddets år. Essays og reportage om forfatterne og kulturen i 1970erne og 80erne, Ørenlyd forlag, København, Danmark, 1982.

Jørn Jørgensen (red.): Nordmenn og hav – om sjø og sjøfolk i norsk litteratur, Universitetsforlaget, OsloBergenTromsø, 1980.

Aage Jørgensen: Sovjet-Unionens Forfatning, Studentersamfundets Oplysningsforening/Jespersen og Pios Forlag, København, 1930.

Erling Kagge: Alt jeg ikke lærte på skolen, Kagge Forlag, Oslo, 2005.

Waldemar Kallevig: Blandet frukt fra livets bord, Grøndahl, Oslo, 1945.

John L. Kamsvåg: KJEMISK – Årdal Kjemiske Fagforening 19471997, Årdal Kjemiske Fagforening, Årdal, 1997.

Håkon Karlsen: Mitt liv til sjøs i krig og fred, Salvesens grafiske, Mandal, 2000.

Arvid S. Kapelrud: Job og hans problem – i fortid og i dag, Land og Kirke/Gyldendal, Oslo, 1976.

Philip Kaplan: Convoy. Merchant Navy at War, Naval Insitute Press, Annapolis, Maryland, USA, 1998.

Robert D. Kaplan: The Ends of the Earth, Random House, New York, USA, 1996.

Ryszard Kapuscinski: Imperiet, BonnierAlba, Stockholm, Sverige, 1993.

Jan Karski: Den hemliga staten, Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm, Sverige, 1945.

Günter Karweina: Geleitzug PQ17: ein Tatsachenbericht, Mosaik Verlag, Hamburg, Vest-Tyskland, 1964.

Katalog over norske sjøkart og publikasjoner, Norges Sjøkartverk, Stavanger, 1977/1979.

John Keay (red.): The Permanent Book of Exploration, Carroll & Graf, New York, USA, 1993.

Robert Kee: The World We Left Behind. A Chronicle of the Year 1939, Sphere Books, London, Storbritannia, og Sydney, Australia, 1985.

John Keegan: A History of Warfare, Alfred A. Knoph, New York, USA, 1993.

John Keegan: Det första världskriget, Natur och Kultur, Stockholm, Sverige, 2002.

Paul Kemp: Die deutschen und österreichischen U-Boot-Verluste in beiden Weltkriegen, Urbes Verlag, Gräfelfing vor München, Tyskland, 1998.

Paul Kemp: The Russian Convoys 19411945, Arms & Armor, London, Storbritannia, 1987.

Peter Kemp: The Oxford Companion to Ships and the Sea, Granada, London, Storbritannia, 1976.

John Maynard Keynes: The Economic Consequences of the Peace, Macmillan and Co., London, Storbritannia, 1920.

Søren Kierkegaard: (Utvalgte filosofiske tekster). Utvalg og innledning ved Harald Beyer, Gyldendal, Oslo, 1961.

Anne Kierulf og Cato Schiøtz: Høyesterett og Knut Hamsun, Gyldendal, Oslo, 2004.

Hans E. Kinck: Kunst og kunstnere, Aschehoug, Oslo, 1928.

Cuchlaine A.M. King: Introduction to Physical and Biological Oceanography, Edward Arnold Publishers, London, Storbritannia, 1975.

Russ Kingman: A Pictorial Biography of Jack London, Jack London Research Center/David Rejl, Glen Ellen, California, USA, 1979.

Ira Kipnis: The American Socialist Movement 18971912, Monthly Review Press, New York, USA, 1972.

Hans Kirk: Det borgerlige frisinds endeligt – Essays og artikler, Gyldendals Uglebøger, København, Danmark, 1969.

Hans Kirk: Godtfolk. Samtaler og portrætter i udvalg og med efterskrift af Børge Houmann, Forlaget Vindrose, København, Danmark, 1980.

Hans Kirk: Hug til højre og venstre. Artikler om nazisme, krig og klassekamp i udvalg og med indledning af Børge Houmann, Forlaget Vindrose, København, 1981.

W.A. Kirkeby: Norsk-engelsk ordbok. Stor utgave, Kunnskapsforlaget, Oslo, 1979.

Betty Kirkpatrick: Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases, Penguin Books, London, 1987. (Første gang utgitt av P.M. Roget i 1852.)

Atle Kittang: Ibsens heroisme. Frå Brand til Når vi døde vågner, Gyldendal, Oslo, 2002.

Atle Kittang: Luft, vind, ingenting – Hamsuns desillusjonsromanar frå Sult til Ringen sluttet, Gyldendal, Oslo, 1984.

Atle Kittang og Asbjørn Aarseth: Lyriske strukturer – Innføring i diktanalyse, Universitetsforlaget, Oslo, 2001.

Atle Kittang, Arild Linneberg, Arne Melberg og Hans H. Skei: Moderne litteraturteori – En innføring, Universitetsforlaget, Oslo, 1993.

Jostein Kjelsrud: Etsteds på Kanadas østkyst, Camp Norway Foundation, Larvik, 1998.

Knut Kjelstadli: Den delte byen – fra 1900 til 1948, bind 4 i Oslo bys historie, Cappelen, Oslo, 1990.

Knut Kjelstadli: Fortida er ikke hva den en gang var – en innføring i historiefaget, Universitetsforlaget, Oslo, 1999.

Knut Kjelstadli: Mine fire besteforeldre. En familiefortelling om framveksten av det moderne Norge, Pax, Oslo, 2010.

Knut Kjelstadli (red.): Norsk innvandringshistorie, bind 13, Pax, Oslo, 20032004.

Sverre Kjelstadli: Hjemmestyrkene – Hovedtrekk av den militære motstand under okkupasjonen, Aschehoug, Oslo, 1959.

Ole Christian Kjerschow: André Bjerke mellom de to kulturer. Kultur- og vitenskapskritikk, Antropos Forlag, Oslo, 2011.

Magne Klann: Havneboka. Oslofjorden, Cappelen Damm, Oslo, 2009.

Thv. Klaveness: Forklaring til Luthers lille Katekisme («Katekismen»), Aschehoug, Kristiania, 1920.

Fritz Klein: Smaragde unter dem Urwald – Meine Entdeckungs- und Erlebnisreisen in Lateinamerika, Oswald Arnold Verlag, Berlin, Tyskland, 1941.

Naomi Klein: No logo. Med merkevareterroristene i siktet, Forlaget Oktober, Oslo, 2002.

Naomi Klein: Sjokkdoktrinen. Katastrofekapitalismen på frammarsj, Forlaget Oktober, Oslo, 2007.

Asbjørn Klepp: Nordlandsbåter og båter fra Trøndelag, Grøndahl, Oslo, 1983.

Otto Klineberg: Psykologi og politikk, Pax, Oslo, 1967.

Knut Utstein Kloster: Den norske stormakt – Norsk skipsfart gjennom tusen år,

Gyldendal, Oslo, 1946.

Sverre Kloumann: Moro med ord. Litt om ordenes vandringer, historie, med slektskap og hemmeligheter, Aschehoug, Oslo, 1999.

Carl Knap: Lærebok i engelsk for begynnere, Aschehoug, Oslo, 1928.

D.F. Knudsen og Otto Kristiansen: Lærebok i tysk for begynnere, Cappelen, Kristiania, 1922.

Harald Knutsen: Bombingen av Namsos 20. april 1940, i Årbok for Namdalen, Namdal Historielag, Namsos, 1990.

Arthur Koestler: Lotusen og roboten, Gyldendal, Oslo, 1960.

Arthur Koestler: Yogien og kommissæren, Gyldendal, Oslo, 1946.

Halvdan Koht: Arbeidarreising og målspørsmål, Det Norske Arbeiderpartis Forlag, Kristiania, 1921.

Halvdan Koht: Den amerikanske nasjonen – i upphav og reising, Aschehoug, Kristiania, 1920.

Halvdan Koht: For fred og fridom i krigstid, Tiden, Oslo, 1957.

Halvdan Koht: Frå skanse til skanse. Minne frå krigsmånadene i Noreg 1940, Tiden, Oslo, 1947.

Halvdan Koht: Genesis of American Independence, J. Dybwad, Kristiania, 1910

Halvdan Koht: Henrik Wergeland – Et folkeskrift, Aschehoug, Kristiania, 1908.

Halvdan Koht: Kriseår i norsk historie, bind 16, Aschehoug, Oslo, 19501959.

Halvdan Koht: Minne frå unge år, Aschehoug, Oslo, 1968.

Halvdan Koht: Norsk utanrikspolitikk fram til 9. april 1940. Synspunkt frå hendingstida, Tiden, Oslo, 1947.

Halvdan Koht: Norway, Neutral and Invaded, Macmillan, London, Storbritannia, 1941.

Halvdan Koht: Sosialdemokratie. Historisk oversyn fram til verdskrigen, Aschehoug, Oslo, 1932.

Halvdan Koht: The American Spirit in Europe: A Survey of Transatlantic Influences, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, USA, 1949.

Halvdan Koht og Sigmund Skard: The Voice of Norway, Columbia University Press, New York, USA, 1944.

Halvdan Koht (red.): Vore høvdinger. Portrætter av berømte nordmænd, F. Bruns Boghandel, Trondhjem, 1928.

Ingar Sletten Kolloen: Hamsun – Svermeren, Gyldendal, Oslo, 2003.

Ingar Sletten Kolloen: Hamsun – Erobreren, Gyldendal, Oslo, 2004.

Bård Kolltveit: Amerikabåtene, Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo, 1984.

Bård Kolltveit: Over Linjen – Den Norske Syd-Amerika Linje 19131973, Dreyer, Oslo, 1976.

Bård Kolltveit: Six Decades on the Seven Seas. The Anders Wilhelmsen Group 19391999, Andresen & Butenschøn, Oslo, 2000.

Bård Kolltveit: Skippere, meglere, redere. Utgitt i anledning Lorentzens skibsaktieselskabs 50 års jubileum 19261976, Lorentzens rederi, Oslo, 1976.

Bård Kolltveit, Hans Chr. Bangsmoen og Bjørn Pedersen: Wilh. Wilhelmsen 150 years – A Brief History and a Fleet List, Dinamo Forlag, Bærum, 2011.

Koranen, tilrettelagt og i oversettelse av Einar Berg, Universitetsforlaget, Oslo, 1980.

Gerd Korbøl: Gnista – kvinne til sjøs 19591968, Forlaget Norske Bøker, Rasta, 2008.

Korn er liv – Statens Kornforretning 50 år, Statens Kornforretning, Oslo, 1979.

Erling Krange: Fra marinedykkingens historie i Norge, Erkra Forlag, Kristiansand, 1994.

Leiv Kreyberg og Peter Christian Kreyberg: Legebok for sjøfolk, Aschehoug, Oslo, 1958.

Krigen 19401945, bind 14, Tiden, Oslo, 194648.

Krigen i Norge 1940, bind 3, Operasjonene i Glåmdalføret, Trysil og Rendalen, Forsvarets krigshistoriske avdeling/Gyldendal, Oslo, 1953. Se også under Wilhelm Faye.

Krigens største bragder – 42 autentiske beretninger fra Den annen verdenskrig, Det Beste, Oslo, 1963.

Krigsmaskiner. Et komplett våpenleksikon, Forum Forlag, Oslo, 198990.

Krigsseglargruppen: Krigsseglare, Tre Böcker Förlag, Göteborg, Sverige, 1997.

Krigsseileren, tidsskrift for Norges Krigsseilerforbund, med fire årlige utgaver, fra 1970 til 2000.

Kristiania og skibsfarten – Navigationsundervisningens og Kristiania Sjømandsskoles historie, Alb. Cammermeyers Forlag, Kristiania, 1917.

Otto Kristiansen og Victor Holst: Tysk lesebok for middelskolen, A.W. Brøggers Boktrykkeris Forlag, Kristiania, 1924.

Tomm Kristiansen: Mor Afrika, Cappelen, Oslo, 1994.

M.S. B. Kritzinger og Jan Kromhout: Klein Woordeboek Afrikaans-Engels – English Afrikaans, J.L. van Schaik, Pretoria, Sør-Afrika, 1988.

Helge Krog: 6. kolonne. Om den norske storindustriens bidrag til Nazi-Tysklands krigføring, Pax, Oslo, 1969.

Helge Krog: Meninger om bøker og forfattere, Aschehoug, Oslo, 1971.

Helge Krog: Meninger om religion og politikk, Aschehoug, Oslo, 1971.

Morten W. Krogstad (red.): Ullern Idrettsforening 100 år, Ullern Idrettsforening, Oslo, 2010.

Anders Krogvig og Didrik Arup Seip: Lesestykker i riksmål med tillatte norske former, Steenske Forlag, Kristiania, 1919.

Christian Krohg: Å fylle sin sjel med tidens tanke – Artikler og portretter, Gyldendal, Oslo, 1988.

Christian Krohg: Kampen for tilværelsen, bind 14, Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, København, Danmark, 1920.

Sossen Krohg: Hekletøy med store hull, Gyldendal, Oslo, 1986.

Inge Krokann: Det store hamskiftet i bondesamfunnet. Med etterord av Tore Pryser, Samlaget, Oslo, 1976.

Phyllis og Eberhard Kronhausen: Kvinnelig seksualitet. Forord av Simone de Beauvoir, Pax, Oslo, 1967.

Pjotr Kropotkin: En anarkists erindringer. Forord av Georg Brandes, nyutgave av et verk fra 1900, Gyldendals Uglebøger, København, 1965.

Franz Kurowski: Knight’s Cross Holders of the U-Boat Service (om dekorasjoner til tyske ubåtkapteiner), Schiffer Publications, Atglen, Pennsylvania, USA, 1995.

Franz Kurowski: U-48: The Most Successful U-Boat of the Second World War, Frontline Books/Pen & Sword Books, Barnsley, Storbritannia, 2011.

Ragnar Kvam jr.: En sjøreise til Sibir, Gyldendal, Oslo, 1996.

Ragnar Kvam jr.: Havet har meg nå, Gyldendal, Oslo, 1992.

Ragnar Kvam jr.: Oppbrudd Beretningen om en lang seilas med Northern Quest, Gyldendal, Oslo, 1990.

Milan Kundera: Romankonsten, Bonniers, Stockholm, Sverige, 2988.

Thomas S. Kuhn: Vitenskapelige revolusjoners struktur, Spartacus, Oslo 1996.

Reinhard Kühnl: Borgerskapet og fascismen, Gyldendal, Oslo, 1974.

Håkon Kyllingmark: Lagspill – i krig og fred, Gyldendal, Oslo, 1981.

Liv Køltzow: Den unge Amalie Skram. Et portrett fra det nittende århundre, Gyldendal, Oslo, 1993.

Georg Kåhre: De siste seilskip i handelsfart – Gustaf Erikson og Ålands handelsflåte 18721947, Schibsted, Oslo, 1980.

La ankeret gå, minneutgave av tidsskriftet Krigsseileren, Oslo, 2000.

La guerra nacional revolucionara del pueblo español contra el fascismo, Ediciones Vanguardia Obrera, Madrid, Spania, uten årstall (ca. 1970).

Gary Lachman: Rudolf Steiner – Liv og tanker, Flux Forlag, Oslo, 2009.

Olof Lagerkrantz: August Strindberg, Gyldendal, Oslo, 1980.

Olof Lagerkrantz: Färd med Mörkrets hjärta – En bok om Joseph Conrads roman, Wahlström & Widstrand, Stockholm, Sverige, 1988.

Olof Lagerkrantz: Om konsten att läsa och skriva, Wahlström & Widstrand, Stockholm, Sverige, 1986.

Bertil Lagvall: Flottans Neutralitetsvakt 19391945, Marinlitteraturföreningen, Karlskrona, Sverige, 1991.

Hans Olav Lahlum: Haakon Lie. Historien, mytene og mennesket, Cappelen Damm, Oslo, 2009.

Hans Olav Lahlum: Oscar Torp – en biografi, Cappelen, Oslo, 2007.

M.B. Landstad: Kirkesalmebok (Landstads reviderte salmebok), Andaktbokselskapets Forlag, Oslo, 1952.

Tony Lane: The Merchant Seamen’s War, Bluecoat Press, Liverpool, Storbritannia, 1990.

Lev Landau og G.B. Rumer: Hva er relativitet? Cappelen, Oslo, 1964.

A. St. Langeland og Haakon Holmboe: India og Sørøst-Asia, nyutgave ved Harald Munthe-Kaas, Cappelen, Oslo, 1981.

O.H. Langeland: Dømmer ikke (kritikk av rettsoppgjøret etter krigen, av majoren som var Milorg-sjef i Oslo), Heim & Samfund A/S, Oslo, 1948.

O.H. Langeland: For at I ikke skal dømmes (kritikk av rettsoppgjøret etter krigen), Heim & Samfund A/S, Oslo, 1949.

Nicolay K.F. Langfeldt: Norsk skipsfartskalender og sjøfartslovbok, Aasm. Engens Forlag, Oslo, 1970.

Bjarne Langseth: Den første flukt – En førstereishistorie, Et skrivende menneske, Asker, 2010.

Lars Roar Langslet: Den store ensomme – En biografi om Ludvig Holberg, Press Forlag, Oslo, 2001.

Lars Roar Langslet: Den unge Karl Marx og menneskets «fremmedgjørelse», Tanum, Oslo, 1963.

Lars Roar Langslet: Fra innsiden – glimt fra et halvt liv i politikken, Cappelen, Oslo, 1994.

Lars Roar Langslet: Kong Olav V av Norge. Monarkiet i en brytningstid, Cappelen, Oslo, 1992.

Lars Roar Langslet: Konservatisme på norsk. Elleve historiske portretter, Pax, Oslo, 2005.

Lars Roar Langslet: Konservatismens historie, Cappelen, Oslo, 1975.

Lars Roar Langslet: Om alle Land laa øde. Petter Dass – vår store salmedikter, Grøndahl og Dreyer, Oslo, 1984.

Lars Roar Langslet: Våre konger. En vei gjennom norgeshistorien, Cappelen, Oslo, 2002.

Britt Karin Larsen: En gang var vi som vinden – Samtaler med en norsk minoritet, Gyldendal, Oslo, 1991.

Finn Larsen: Matematikk for Maskinistskolens første klasse og for maskinsjefklassen, Aschehoug, Oslo, 1964.

Gunnar Larsen: Stanleys liv og reiser – Gjenfortalt etter Stanleys egne bøker, Cappelen, Oslo, 1942.

Gunnar Alf Larsen: Sluttspill, Tiden, Oslo, 1990.

Janike Kampevold Larsen: Å være vann i vannet. Forestilling og virkelighet i Tor Ulvens forfatterskap, Gyldendal, Oslo, 2008.

Joar Hoel Larsen: Latin-amerikanske bilder, Pax, Oslo, 1997.

Otto Larsen: Jeg var Sovjet-spion, Cappelen, Oslo, 1954.

Stein Ugelvik Larsen (red.) I krigens kjølvann – nye sider ved norsk krigshistorie, Universitetsforlaget, Oslo, 1999.

Stein Ugelvik Larsen, Bernt Hagtvet and Jan Petter Myklebust: Who Were the Fascists? Social Roots of European Fascism, Oxford University Press USA, New York og Cary, North Carolina, USA, 1985.

Erik Lauritzen: En billedbok fra Kristiansand. Sør-Norge i krig og fred 194045, Prolibro forlag, Kristiansand, 1988.

Erik Lauritzen: En billedbok fra Mandal. Sør-Norge i krig og fred 194048, Prolibro forlag, Kristiansand, 1988.

Vidar Lehmann: Blå beret, raud jord. Feltlege i FN-teneste, Spartacus, Oslo, 2010.

Lekar – Boll-Lekar, Lek- og idrottsutskottet av Förbund för fysisk fostran, Helsingfors, Finland, 1925.

V.I. Lenin: Collected Works, bind 140 (!), Progress Publishers, Moskva, Sovjetunionen, 1976.

V.I. Lenin: Imperialismen som kapitalismens høyeste stadium, Falken Forlag, Oslo, 2001.

V.I. Lenin: «Radikalismen» –kommunismens barnesykdom, Ny Dag, Oslo, 1969.

Inge Lennmark, Hans-Ove Larsson og Anita Runsten: Kysthav – dyr og planter i havet, Teknologisk Forlag, Oslo, 1984.

Eric J. Lerner: The Big Bang Never Happened – A Startling Refutation of the Dominant Theory of the Origin of the Universe, Vintage Books, New York, USA, 1992.

Albin Lesky: Den greske tragedie, Gyldendal, Oslo, 1971.

Claude Lévi-Strauss: Tropisk elegi, Gyldendal, Oslo, 1973.

David H. Levy: Gyldendals store stjernehåndbog, Gyldendal, København, Danmark, 1995.

Brenda Ralph Lewis: Purnell’s Pictorial Encyclopedia of World History, Autumn Publishing, Chichester, Storbritannia, 1981.

Norman Lewis: The Honoured Society – The Mafia Conspiracy Observed, Penguin Books, Harmondsworth, Storbritannia, 1972.

Wyndham Lewis: Fremskrittets demon i kunsten, Cappelen, Oslo, 1956.

Ivar Libæk og Øivind Stenersen: Norges historie fra istid til oljealder, Grøndahl og Dreyer, Oslo 1995.

Sara Lidman: Gruva. Fotografier av Odd Uhrbom, Bonniers, Stockholm, 1968.

Erik Lie: Den Europæiske Litteratur, Gyldendalske Boghandels Forlag, København, Danmark, 1896.

Hallvard Lie: Norsk verslære, Universitetsforlaget, Oslo, 1967.

Haakon Lie: Arbeiderbevegelsen i De Forente Stater, Tiden, Oslo, 1947.

Haakon Lie: Britisk arbeiderbevegelse under annen verdenskrig, Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon, London, Storbritannia, 1944.

Haakon Lie: Cella på Herøya (referater fra møtene i Herøya kjemiske lag av NKP), Fram forlag, Oslo, 1952.

Haakon Lie: De faglige kampmidler, Småskrifter i fagforeningskunnskap, Arbeidernes Opplysningsforbund, Oslo, 1934.

Haakon Lie: De kommunistiske dekkorganisasjonene: Dagbladet og kaderpartiet, Fram Forlag, Oslo, 1954.

Haakon Lie: Den amerikanske fagbevegelsen ved en korsvei, Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon, Oslo, 1947.

Haakon Lie (red.): Det frie Norge synger, Kongelige Norske Legasjon, Flyktningkontoret, Stockholm, Sverige, 1943.

Haakon Lie: En Sjømanns Saga. Andrew Furuseth, havets Abraham Lincoln, Tiden, Oslo, 1993.

Haakon Lie: Et brev til en fagforeningsmann. Med noen anvisninger og litt veiledninger til studium av fagforeningskunnskap, Småskrifter til fagforeningskunnskap, Arbeidernes Opplysningsforbund, Oslo, 1938.

Haakon Lie: Hva er i vente? Den 20. kongress i Sovjetunionens kommunistiske parti. Med Nikita Krusjtsjovs (Khrustsjov, min anm.) tale om Stalin, Fram Forlag, Oslo, 1956.

Haakon Lie: Hvem kan vi stole på? En dokumentasjon om Norges Kommunistiske Parti under den tysk-russiske alliansen 19391941, Tiden, Oslo, 1974.

Haakon Lie: Kaderpartiet; kommunistisk strategi og taktikk, Fram Forlag, Oslo, 1954. (Bygger på et verk av nordamerikanske Philip Selznick. Se under denne.)

Haakon Lie: Krigstid 19401945, Tiden, Oslo, 1982.

Haakon Lie: Loftsrydding (19251940), Tiden, Oslo, 1980.

Haakon Lie: Marshall-planen; et program for gjenreisning og fred, Fram Forlag, Oslo, 1948.

Haakon Lie: Martin Tranmæl – et bål av vilje, Tiden, Oslo, 1988.

Haakon Lie: Martin Tranmæl veiviseren, Tiden, Oslo, 1991.

Haakon Lie: Nazi i Norge, Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon og Norsk Sjømannsforbund, London, Storbritannia, 1942.

Haakon Lie: Produksjonsutvalgene i De Forente Stater under krigen, Arbeidernes Opplysningsforbund/Det Norske Arbeiderpartis Forlag, Oslo, 1945.

Haakon Lie: Skjebneår 19451950, Tiden, Oslo, 1985.

Haakon Lie: … slik jeg ser det (19451975), Tiden, Oslo, 1975.

Haakon Lie: ... slik jeg ser det (19751983), Tiden, Oslo, 1983.

Haakon Lie, i samarbeid med Hilde Harbo og Hans Olav Lahlum: Slik jeg ser det nå, Cappelen Damm, Oslo, 2008.

Haakon Lie: Søkelys på Sovjet, Fram Forlag, Oslo, 1953.

Haakon Lie (red.): Transatlantisk krise – Europa og Amerika i 1970-årene, Tiden, Oslo, 1974.

Trygve Lie og Halvard Olsen: De arbeiderfiendtlige lover og kampen mot dem, Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon, Oslo, 1931.

Trygve Lie: De Forente Nasjoner, Informationsbyrån Mellanfolklig Samvirke för Fred, Stockholm, Sverige, 1949.

Trygve Lie: Hjemover, Tiden, Oslo, 1958.

Trygve Lie: Leve eller dø. Norge i krig, Tiden, Oslo, 1955.

Trygve Lie: Med England i ildlinjen 19401942, Tiden, Oslo, 1956.

Trygve Lie: Syv år for freden, Tiden, Oslo, 1954.

Gunnar Liestøl, Bjarne Skov og Ove Solum (red.): Mellom mediene. Helge Rønning 60 år, Unipub forlag, Oslo, 2003.

Amy Lightfoot: Fugleåret, Amy Lightfoot, Hitra, 2011.

Aleko Lilius: Blant synderinner og smuglere i Tanger, Gyldendal, Oslo, 1955.

Aleko Lilius: Blant kinesiske sjørøvere, Gyldendal, Oslo, 1956.

Aleko Lilius: Hett blod og høyt spill. Dager og netter i Tanger, Gyldendal, Oslo, 1956.

Leif B. Lillegaard: Fangeskipet, Grøndahl, Oslo, 1982.

Leif B. Lillegaard: Filipstad i flammer 1943, Ernst G. Mortensens forlag, Oslo, 1963.

Leif B. Lillegaard: Hav-Norge, Cappelen, Oslo, 1980.

Leif B. Lillegaard: Havøygavlen, Cappelen, Oslo, 1990.

Leif B. Lillegaard: Ingen dag i morgen. Den norske sjømann i japansk krigsfangenskap, Gyldendal, Oslo, 1981.

Leif B. Lillegaard: Siste mann fra borde. Høegh Silverdawns dramatiske seilas og forlis, Cappelen, Oslo, 1965.

Eyvind Lillevold: Åmot bygdebok, bind III, Åmot Bygdeboknemnd, Rena, 1973.

Lise Lindbæk: Bataljon Thälmann, Tiden, Oslo, 1938. Nyutgave Pax, Oslo, 1980.

Lise Lindbæk: Spania og vi, Dreyer, Oslo, 1946.

Lise Lindbæk: Tusen norske skip, Gyldendal, Oslo, 1945.

Herman Lindquist: Historien om Sverige – Drömmar och verklighet, Norstedts, Stockholm, Sverige, 2000.

Sven Lindquist: Gräv där du står – Hur man utforskar ett jobb, Bonniers, Stockholm, Sverige 1978.

Sven Lindquist: Utrydd hver eneste jævel, Forlaget Oktober, Oslo, 1995.

Arild Linneberg: Tretten triste essays om krig og litteratur, Gyldendal, Oslo, 2001.

Just Lippe og fem sovjetiske offiserer: Finnmark fritt! Erindringer fra frigjøringskampen mot Hitler-armeen i nord, Ny Dag, Oslo, 1964.

Literature and the Arts, China Handbook Series, Foreign Languages Press, Beijing, Kina, 1983.

Douglas Liversidge: Jakten på hvalen, Ernst G. Mortensens forlag, Oslo, 1963.

Oddmund Ljone: Bergensfjord – Skipet som overlevde alt, Gyldendal, Oslo, 1982.

Lloyd’s Maritime Atlas, Lloyd’s Co. Ltd., London, Storbritannia, 1966.

Siri Skjegstad Lockert: Havsvelget i nord. Moskstraumen gjennom tidene, Orkana Forlag, Stamsund, 2011.

Norman Longmate: Milestones in Working Class History, British Broadcasting Corporation, London, Storbritannia, 1975.

Hans-Dietrich Loock: Quisling, Rosenberg og Terboven. Den nasjonalsosialistiske revolusjon i Norge – dens historie og forløp, norsk utgave ved Astrid og Einhart Lorenz, Gyldendal, Oslo, 1972.

F. Perez Lopez: El Mexicano, Gyldendal, København, Danmark, 1972.

Lord Russell of Liverpool: Under hakekorsets svøpe, Gyldendal, Oslo, 1955.

Øivind Lorentzen: Sjøfolkenes innsats, i bind 1 av Våre falne. Se også under Arne Ording.

Einhart Lorenz: Arbeiderbevegelsens historie i Norge. En innføring. Norsk sosialisme i internasjonalt perspektiv, bind 12, Pax, Oslo, 197274.

Einhart Lorenz: Norsk sosialisme i dokumenter. Sentrale tekster i arbeiderbevegelsens historie fra 1850 til 1970, Pax, Oslo, 1970.

Jakob Lothe, Christian Refsum og Unni Solberg: Litteraturvitenskapelig leksikon, Kunnskapsforlaget, Oslo, 1999.

Jakob Lothe, Anne Holden Rønning og Peter Young: Identities and Masks. Colonial and Postcolonial Studies, Høyskoleforlaget, Kristiansand, 2001.

Jakob Lothe: Joseph Conrad, Gyldendal, Oslo, 2002.

Linda Lovelace: Mareritt, Forlaget Oktober, Oslo, 1982.

Odd S. Lovoll: Det løfterike landet – Historien om norsk-amerikanerne, Universitetsforlaget, OsloBergenStavangerTromsø, 1983.

Henry Loyn: The Vikings in Britain, Blackwell, Oxford, Storbritannia, 1994.

Basil Lubbock: Coolie Ships and Oil Sailers, Brown, Son & Ferguson, Glasgow, Storbritannia, 1935.

Basil Lubbock: Deep Sea Warriors, Dodd, Mead & Co., New York, USA, 1910.

Basil Lubbock: The Western Ocean Packets, Brown, Son & Ferguson, Glasgow, Storbritannia, 1977.

Hans Luihn: De illegale avisene – Den frie, hemmelige pressen i Norge under okkupasjonen, Universitetsforlaget, Oslo–Bergen, 1960.

Georg Lukács: Historie og klassebevissthet, Gyldendal, Oslo, 1971.

Georg Lukács: Realisme – essays om litteratur og diktere, utvalg og innledning ved Helge Rønning, Gyldendal, Oslo, 1975.

Carl Lumholtz: Under Tropernes Himmel – To Aar blandt Hode-Jægerne paa Borneo, Gyldendalske Bokhandel, Kristiania, 1922.

Félix Luna: Breve historia de los argentinos, Grupo Editorial Planeta, Buenos Aires, Argentina, 2004.

Kathrine Lund: Kunst og kamp: Sosialistisk kulturfront, Orfeus forlag, Oslo, 2012.

Lennart Lundberg: Handelsflottan under andra världskriget, Instant Book, Stockholm, Sverige, 2007.

Lennart Lundberg: Handelsflottan under första världskriget, Instant Book, Stockholm, Sverige, 2006.

Lennart Lundberg: Krigsmalmens offer: en bok om järnmalmstrafiken till Tyskland under andra världskriget och en försenad hyllning til det svenska sjöfolket, Åkeriförlaget, Danderyd, Sverige, 1993.

Lennart Lundberg: Lejdtrafik och kvarstad: den svenska lejdtrafiken och de norska kvarstadbåterna under andra världskriget. Med avsnitt ur kommendörkapten Tore Simonssons arkiv, Marinlitteraturföreningen, Karlskrona, Sverige, 1999.

Jon Vegard Lunde: Hjemmefronten på Hedmarken og i Østerdalen, bind 13, Jon Vegard Lunde Presseservice, Lillehammer, 19982005.

Tordis Lunde: Livslang kamp – en krigsseiler forteller, eget forlag, Fjell, 2009.

Einar Lundeby: Lexi – Nye ord – Vanskelige ord – Fremmedord, Kunnskapsforlaget, Oslo, 1991.

Mimi Sverdrup Lunden: Barnas århundre, Hans Martinussens Forlag, Bergen, 1948.

Svein Lundin: Med Bris mot Kapp Horn, Flyt Forlag, Oslo, 2005.

Lund-rapporten, eller Lund-kommisjonens rapport, full tittel: Dokument 15. (199596) Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble nedsatt for å granske påstander om ulovlig overvåking av norske borgere, Stortinget, Oslo, 1996.

Eric Lundqvist: Rani, Gyldendal, Oslo, 1957.

John B. Lundstrom: The First South Pacific Campaign: Pacific Fleet Strategy December 1941June 1942, Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, USA, 1976.

John Lyng: Mellom øst og vest. Erindringer 19651968, Cappelen, Oslo, 1976.

Peder Martin Lysestøl: Palestinerne – Historie og frigjøringskamp, Forlaget Oktober, Oslo, 1973.

Sverre Løberg: Det jeg husker best, Aschehoug, Oslo, 1966.

Hans P. Lødrup: Vinjesvingen, Aschehoug, Oslo, 1945.

Rasmus Løland: Norsk eventyrbok – etter uppskrifter paa folkemaalet, Samlaget, Oslo (!), 1905.

Elisabeth Lønnå: Sjøens kvinner, Scandinavian Academic Press/Spartacus Forlag, Oslo, 2010.

Peter Macdonald: Giap. The Victor in Vietnam, Warner Books/Little, Brown & Co., London, Storbritannia, 1994.

Harry Macfie: Der leirilden luer, Gyldendal, Oslo, 1956.

Harry Macfie: Farvel, Falcon Lake, Gyldendal, Oslo, 1961.

Harry Macfie: Gullgraver og pelsjeger, Gyldendal, Oslo, 1955.

Donald Macintyre: The Battle for the Atlantic, Pen & Sword Books, Barnsley, Storbritannia, 2006.

Lindsay Maclean: Roberts’ Birds of South Africa, John Voelcker Bird Book Fund, Cape Town, Sør-Afrika, 1985.

Julius Mader: Who’s Who in CIA, Julius Mader, Berlin, Vest-Tyskland, 1968.

G.E. Manwarning & Bonamy Dobree: The Floating Republic – An Account of the Mutinies at Spithead and the Nore in 1797, Pen & Sword Military Classics, Barnsley, Storbritannia, 2004.

Robert S. McNamara: In Retrospect. The Tragedy and Lessons of Vietnam, Times Books/Random House, New York, USA, 1995.

Oscar Magnussen: Jeg vil leve, Gyldendal, Oslo, 1967.

Claudio Magris: Donau, Bokförlaget Forum, Stockholm, Sverige, 1990.

Claudio Magris: Et annet hav, Cappelen, Oslo, 1992.

Claudio Magris: Mikrokosmos, Cappelen, Oslo, 1999.

Patrick Mahoney and Martin Middlebrook: The Sinking of the Prince of Wales & Repulse. The End of the Battleship Era, Pen & Sword Books, Barnsley, Storbritannia, 2004.

Norman Mailer: The Executioner’s Song, Warner Books, New York, USA, 1980.

Ivan Maiski: Hvem hjalp Hitler? Ny Dag, Oslo, 1965.

Raimo Malnes: Prekær politikk, Gyldendal, Oslo, 2009.

Ernst Manker: De åtta årstidernas folk, AB Nordbok, Göteborg, Sverige, 1975.

Klaus Mann: Vendepunktet, Forlaget Oktober, Oslo, 1994.

Douglas Mannering: The Life and Works of Paul Gauguin, Parragon, London, Storbritannia, 1994.

Max Manus: Det vil helst gå godt/Det blir alvor, Cappelen Damm, Oslo, 2009.

Mao Tse-tung: On Literature and Art, Foreign Languages Press, Peking, Kina, 1967.

Ingvald Marm: Engelsk-amerikansk-norsk militær ordbok, Fabritius & Sønners Forlag, Oslo, 1955.

John Arne Markussen: Kapteinen. Historien om Hugo Larsen og «Scandinavian Star», Gyldendal, Oslo, 1991.

Gabriel García Márquez: The Story of a Shipwrecked Sailor, Vintage International/Vintage Books, New York, USA, 1989.

Magnus Marsdal og Bendik Wold: Tredje venstre. For en radikal individualisme, Forlaget Oktober, Oslo, 2004.

Thor-Olaf Marthinsen: Sjømann – vel fortjent i trygg havn, Styret for Det Nasjonale Aldershjem for Sjømenn i Stavern, Stavern, 1998.

Karl Marx and Friedrich Engels: Articles on Britain, Progress Publishers, Moskva, Sovjetunionen, 1971.

Karl Marx: Capital – A Critical Analysis of Capitalist Production, bind 13, Progress Publishers, Moskva, Sovjetunionen, uten årstall (sannsynlig 1950- eller -60-tall). Dette er en engelsk utgave av Das Kapital (Kapitalen) basert på den tredje tyske utgaven av verket.

Karl Marx og Friedrich Engels: Collected Works, bind 138 (!), Progress Publishers, Moskva, Sovjetunionen, 1982.

Karl Marx og Friedrich Engels: Det kommunistiske manifest, Tidsskriftet Rødt!, Larvik, 1998.

Karl Marx: Klasstriderna i Frankrike 18481850, med innledning av Friedrich Engels og forord av Bo Gustafsson, Marxistisk bibliotek – Gidlunds förlag, Stockholm, Sverige, 1971.

Karl Marx: Louis Bonapartes 18: Brumaire, Arbetarkultur, Stockholm, Sverige, 1971.

Karl Marx och Friedrich Engels: Om konst och litteratur, Arbetarkultur, Stockholm, Sverige, 1971.

Karl Marx: Pariskommunen, Arbetarkulturs Förlag, Stockholm, Sverige, 1969.

K. Marx og F. Engels: Udvalgte skrifter, bind 12, Forlaget Tiden, København, Danmark, 1952.

Marxister om Ibsen, Forlaget Oktober, Oslo, 1979.

Marxistisk litteraturteori – En antologi, Rhodos, København, Danmark, 1973.

Marxistisk uppslagsbok, Gidlunds Förlag, Stockholm, Sverige, 1972.

Sigrid Maseng: Kvinner på Grini, Høvik Bokhandel/A.I. Vig, Bærum, 1945.

Tony Mason: Passion of the People? Football in South America, Verso, New York, USA, og London, Storbritannia, 1995.

Thomas Mathiesen: Kriminalitet, straff og samfunn, Aschehoug, Oslo, 1978.

Siri Mathisen: Milorg i D.24 (Sør-Østerdalen) – framvekst og utvikling, Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1999.

Lida Mayo: Bloody Buna – The campaign that halted the Japanese invasion of Australia, Purnell Book Services, London, Storbritannia, 1975.

Raymond Maufrais: Reise uten hjemkomst, Gyldendal, Oslo, 1956.

Marshal McLuhan: Mennesket og media, Gyldendal, Oslo, 1968.

Odd Melsom: På nasjonal Uriaspost. Nødvendig supplement til okkupasjonshistorien, Insitutt for norsk okkupasjonshistorie (INO), Oslo, 1975.

Melsomvik og 1905 (om «det militære triangel» MelsomvikHåøyaSundåsen), Stokke kommune, Stokke, 2005.

Milton Meltzer: Brother, Can You Spare Me a Dime? The Great Depression 19291933, New American Library, New York, USA, 1977.

Oscar Mendelsohn: Jødenes historie i Norge gjennom 300 år, bind 1 og 2, Universitetsforlaget, Oslo, 1969 og 1986.

Oscar Mendelsohn: Jødene i Norge – Historien om en minoritet (skoleversjon av Mendelsohns tobindsverk), Universitetsforlaget, Oslo, 1992.

Gerald Messadié: The Wordsworth Dictionary of Inventions, Wordsworth Editions, Ware, Storbritannia, 1995.

Robert J. Meurn: Survival Guide for the Mariner, Cornell Maritime Press, Centerville, Maryland, USA, 2006.

Håkon Meyer: Den politiske arbeiderbevegelse i Norge, Det norske Arbeiderpartis Forlag, Oslo, 1935.

Jørgen Christian Meyer, med T. Brekker Nielsen og I. Brandvik Mæhle: Antikkens historie. Høvdingdømme, bystat, imperium, Cappelen, Oslo, 1998.

Bo Tao Michaëlis: Portræt af småborgeren som privatdetektiv. En analyse af Raymond Chandlers detektivromaner, Forlaget Medusa, København, Danmark, 1978.

Else Michelet: En annen historie, Cappelen, Oslo, 1981.

Johan Fredrik Michelet: Figurativt eller non-figurativt. Tre essays, Gyldendal, Oslo, 1957.

Johan Fredrik Michelet: Kunst og kritikk, Johan Grundt Tanum Forlag, Oslo, 1967.

Johan Fredrik Michelet: Moderne maleri – fra illusjon til abstraksjon, Aschehoug, Oslo, 1951. Nyutgave i Aschehougs Fontenebøker, 1969.

Jon Michelet: Brev fra de troende. Ei bok om tro og tvil, Forlaget Manifest, Oslo, 2008.

Jon Michelet: Brevet til Fløgstad. Brev fra Afrika. With a message from Larkollen, Forlaget Oktober, Oslo, 1987.

Jon Michelet: Den siste krigsseileren – Ingvald Wahls historie, Gyldendal, Oslo, 2007.

Jon Michelet: En krigsseilers dagbok Knut Nytuns historie 19401945, Gyldendal, Oslo, 2010.

Jon Michelet: Fortellingen om Job, på internett under jonmichelet.com.

Jon Michelet: Mappa mi. En beretning om ulovlig politisk overvåking, Forlaget Oktober, Oslo, 2011.

Jon Michelet: Under the Blood Tree, (religionsundrende tekster), på internett under jonmichelet.com.

S. Michelet: Amos oversat og fortolket – Med en udsigt over de samtidige tilstande i Israel. (Sprenglærd teologisk verk om profeten Amos), Aschehoug, Kristiania, 1893.

Dag Midbøe: 50 konvoier – minner fra en krigsseiler, Vormedal Forlag, Haugesund, 2008.

Martin Middlebrook: Convoy SC122 and HX229. Climax of the Battle of the Atlantic, March 1943, Pen & Sword Books, Barnsley, Storbritannia, 2011.

John Midgaard: Historia de Noruega – Una pequeña introducción, Johan Grundt Tanum Forlag, Oslo, 1971.

John Midgaard: 9. april 1940, Aschehoug, Oslo, 1973.

A. Midsem: Deutsches Lesebuch für die Mittelschule, Aschehoug, Oslo, 1931.

Håkon Mielche: Monsunens sidste rejse, S. Hasselbach, København, Danmark, 1935.

Håkon Mielche: Round the World with Galathea, W. Hodge & Co., London, Storbritannia, 1953.

Magnar Mikkelsen: Elva skal leve, Cappelen, Oslo, 1980.

Magnar Mikkelsen: En soldat kom naken hjem. Reisedokumentar fra Afghanistan, Davvi Girji, Kárásjohka/Karasjok, 1989.

Magnar Mikkelsen: Hundre år under pisken. Fortellinger fra Finnmark, Albatross Forlag, Lebesby, 2008.

Magnar Mikkelsen: Masi, Cappelen, Oslo, 1971.

Magnar Mikkelsen: Sjøvær. Eldre nordnorske fortellinger, Nordnorsk Forfatterlag/Tiden, Oslo, 1982.

Magnar Mikkelsen: Transit. Reisedokumentar, Cappelen, Oslo, 1986.

Henry Miller: Åpent brev til surrealister i alle land, Cappelen, Oslo, 1950.

Luís Mir: A revolucão impossivél – A esquerda e a luta armada no Brasil, Circulo do livro, São Paulo, Brasil, 1994.

Magne Misje: Det store sviket – Norske krigsseglarar i fredstid, Samlaget, Oslo, 1996.

Cajsa Mitchell: Att tända en eld. Om kulturens betydelse för barns utveckling, Esselte Studium, Stockholm, Sverige, 1989.

Liv Mjelde: Samfunns- og arbeidsliv – diktning og dokumentasjon 1700–1940, Tiden, Oslo, 1973.

Jon Moe: Akamai – Sagaen om den norske utvandring til Hawaii, Gyldendal, Oslo, 1975.

Karin Moe: Sjanger, Aschehoug, Oslo, 1986.

Karin Moe: Skrifter, Samlaget, Oslo, 2012.

Wladimir Moe: Norske Storgaarde, Aschehoug, Kristiania, 1912.

Jo Stein Moen og Rolf Sæther: Tusen dager – Norge og den spanske borgerkrigen 19361939, Gyldendal, Oslo, 2009.

Petter Moen: Petter Moens dagbok, Den norske Bokklubben, 1988.

Albert Henrik Mohn: Kongo kaller, Gyldendal, Oslo, 1960.

Anton Mohr: Kampen om Nilen 18821898, Aschehoug, Kristiania, 1923.

Anton Mohr: Keiserdømmet Indien, bind 12, Alb. Cammermeyers Forlag – Lars Swanström, Kristiania, 1919.

Anton Mohr: Syd-Amerika Inntrykk og studier, Aschehoug, Oslo, 1943.

Arnfinn Moland: Gunnar Sønsteby – 24 kapitler i Kjakans liv, Orion Forlag, Oslo, 2004.

Arnfinn Moland: I hemmelig tjeneste – Kompani Linge sett med britiske øyne, Nova Forlag, Oslo, 2011.

Arnfinn Moland: Over grensen? Hjemmefrontens likvidasjoner under den tyske okkupasjonen av Norge 19401945, Nova Forlag, Oslo, 2011.

Arnfinn Moland: Sabotasje i Norge under 2. verdenskrig, Norsk Hjemmefrontmuseum, Oslo, 1987.

Arnfinn Moland og Olav Riste: «Strengt hemmelig»: norsk etterretningstjeneste 19451970, Universitetsforlaget, Oslo, 1997.

Knut Moland: Sjømannsliv 19682008, Bokbyen Forlag, Tvedestrand, 2008.

Svein Molaug: Sjøfolk forteller – Hverdagshistorier fra seilskutetiden, Tanum-Norli, Oslo, 1977.

Svein Molaug: Vår gamle kystkultur, bind 12, Dreyer, Oslo, 1985.

Kaja Schjerven Mollerin: Sammen, hver dag. Om fellesskap i litteraturen, Gyldendal, Oslo, 2012.

Jan Christian Mollestad: Trollmannen i Ålefjær – Axel Jensen om Axel Jensen, Cappelen, Oslo, 1993.

Arild Molstad: I store forfatteres fotspor. Reisemål: Europa, Cappelen, Oslo, 1999.

Arild Molstad: I store forfatteres fotspor. Reisemål: Fjerne himmelstrøk, Cappelen, Oslo, 2000.

Mikhail Monakov and Jürgen Rohwer: Stalin’s Ocean-Going Fleet: Soviet Naval Strategy and Shipbuilding Programs 19391953, Routledge, London, Storbritannia, 2012.

Arthur R. Moore: A Carelesss Word – A Needless Sinking: A History of the Staggering Losses Suffered by the US Merchant Marine, Both in Ships and Personnel During World War II, American Merchant Marine Museum, Kings Point, New York, USA, 1988.

Patrick Moore: Atlas over universet, Hjemmets Bokforlag, Oslo, 1991.

Daniel Morgan and Bruce Taylor: U-Boat Attack Logs. A Complete Record of Warship Sinkings from Original Sources 19391945, Seaforth Publishing/Pen & Sword Books, Barnsley, Storbritannia, 2011.

Marlo Morgan: Det virkelige folket (om aboriginene I Australia).

Mormons Bok – Et annet testamente om Jesus Kristus, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Oslo, 1969.

Samuel E. Morrison: Leyte: June 1944January 1945, Castle Books, Minneapolis, USA, 2001.

Einar Odd Mortensen: Pelshandleren. Mitt liv blant indianere i Nord-Canada 192528, Gyldendal, Oslo, 2007.

Mauritz Sundt Mortensen: Telegrafistliv i storm og stille – og litt om navigasjon og Sjømannsskolen i Arendal, Tvedestrand Boktrykkeri, Tvedestrand, 2008.

A.L. Morton: A People’s History of England, Lawrence & Wishart, London, Storbritannia, 1974.

H.V. Morton: En reise i Wales, Lutherstiftelsen, Oslo, 1959.

Monrad Mosberg: Katastrofekonvoien PQ 17, Bokbyen forlag, Tvedestrand, 2011.

Thomas Moser (red.): Joseph Conrad: Lord Jim – Authoritative Text, Backgrounds, Sources, Essays in Criticism, W.W. Norton, New York, USA, 1968.

Sam Moses: At All Costs – How a Crippled Ship and Two American Merchant Mariners Turned the Tide of World War II, Random House, New York, USA, 2007.

Erling Mossige: Storrederiet Nortraship, Grøndahl, Oslo, 1989.

Noel Mostert: Supership, Penguin Books, Harmondsworth, Storbritannia, 1975.

Mot til fred – Festskrift til Max Tau på 60-årsdagen 19. januar 1967, Aschehoug, Oslo, 1957.

Farley Mowat: A Whale for the Killing, McClelland and Stewart Limited, Toronto, Canada, 1972.

Timothy P. Mulligan: Lone Wolf: Life and Death of U-boat Ace Werner Henke, Praeger Publications, Westport, Connecticut, USA, 1993.

Malcolm Munthe: På hemmelig oppdrag i Norge, Stabenfeldt Forlag, Stavanger, 1954.

Musikken og vi – Leksikon, bind 13, Cappelen, Oslo, 1983.

Norman Myers (hovedred.): GAIA – verdens miljøatlas, Universitetsforlaget, Oslo, 1988.

Jan Eivind Myhre og Knut Kjeldstadli: Oslo – spenningenes by. Oslohistorie, Pax, Oslo, 1995.

Jul Myhrvold: Imperialismens tidsalder 18701920, Tanum-Norli, Oslo, 1977.

Ivar Myklebust: Helvete eller høy sjø – vi kommer! Sampress Forlag, Spangereid, 1984.

H.J. Müller: Søkrigshistoriens Viktigste Begivenheder, B.M. Bentzens Forlag, Christiania, 1893.

Gunnar Myrdal: Vår truede verden, Pax, Oslo, 1965.

Jan Myrdal: Barndom, Forlaget Oktober, Oslo, 1982.

Jan Myrdal: En annen verden, Forlaget Oktober, Oslo, 1984.

Jan Myrdal: En illojal europeers bekjennelser, Pax, Oslo, 1970.

Jan Myrdal: Ett femtiotal, Askelin & Hägglund, Stockholm, Sverige, 1988.

Jan Myrdal: Gubbsjuka, Leopard förlag, Stockholm, Sverige, 2002.

Jan Myrdal: I de svartare fanors tid. Texter om litteratur, lögn och förbannad dikt, Hägglunds förlag, Stockholm, Sverige, 1998.

Jan Myrdal och Gun Kessle: Indien väntar, Norstedts, Stockholm, Sverige, 1980.

Jan Myrdal och Gun Kessle: Mexico – Dröm och längtan, Fischer & Co., Stockholm, Sverige, 1996.

Jan Myrdal: När morgondagarna sjöng – Från glömda år, Norstedts, Stockholm, Sverige, 1994.

Jan Myrdal & Gun Kessle: På resa – Anteckningar och bilder, Nordstedts, Stockholm, Sverige, 1991.

Jan Myrdal: Tidens ålder, Hägglunds förlag, Stockholm, Sverige, 1992.

Jan Myrdal: Tolv i det trettende, Forlaget Oktober, Oslo, 1989.

Jan Myrdal: Tyska frågor, Oktoberförlaget, Stockholm, Sverige, 1976.

Morten Bremer Mærli: Atomvåpen – Det du ikke vet, det du ikke vil vite. Forord av Jonas Gahr Støre, Pax, Oslo, 2009.

Tor Møllebakk (hovedred.), Svein Grønvold og Bjørn Petter Kaltenborn: Rondane og Femundsmarka med tilgrensende fjellstrøk, Gyldendal, Oslo, 1995.

Ulrik Mørk og P.H. Haaland: Engelsk for norske sjømenn, Aschehoug, Oslo, 1964.

Sverre Mørkhagen: Drømmen om Amerika. Innvandringen fra Norge 18251900, Gyldendal, Oslo, 2012.

Sverre Mørkhagen: Farvel Norge. Utvandrerne til Amerika, Gyldendal, Oslo, 2009.

Håkan Mörne: På eventyrlige veier, P.F. Steensballes Boghandels Eftg. (Bj. Reenskaug), Oslo, 1937.

Ole Jørgen Maaø: Litteratur om norsk luftfart før 2. verdenskrig. En oversikt og bibliografi, Luftkrigsskolens skriftserie nr. 6, Trondheim, 2001.

Martin Nag: Det menneskelige ansvar! Nye myter! Kveldsbel-eika forlag, Stavanger, 2005.

Martin Nag: Nordahl Grieg under krigen, Arbeider’n Forlag, Askim, 1984.

Martin Nag: Rudolf Nilsen – norsk arbeiderklasses geni – og yndling, Falken Forlag, Oslo, 2004.

Martin Nag: Ryfylke-kvekerne! Utvandring! Essays og myter, Kveldsbel-eika forlag, Stavanger, 2000.

Steven Naifeh & Gregory White Smith: Varför kan män inte öppna sig? Rädslan för närhet kan övervinnas, Norstedts, Stockholm, Sverige, 1987.

Nansens røst. Artikler og taler, bind 13, Jacob Dybwads Forlag, Oslo, 1945.

Fridtjof Nansen: Nord i tåkeheimen – utforskningen av jordens nordlige strøk i tidlige tider, Ringstrøms antikvariat, Oslo, 1988.

Fridtjof Nansen: In Northern Mists (nordamerikansk utgave av Nord i tåkeheimen), Frederick A. Stokes Company, New York, USA, 1911.

Odd Nansen: Fra dag til dag, bind 13, Dreyer, Oslo, 1946.

Natur- og miljøleksikon, Kunnskapsforlaget/Norges Naturvernforbund, Oslo, 1991.

Yuval Ne’eman & Yoram Kirsch: The Particle Hunters, Cambridge University Press, Cambridge, Storbritannia, 1987.

Ture Nerman: Arbetarsångaren Joe Hill – Mördare eller martyr?, Federativs Förlag, Stockholm, Sverige, 1968.

Pablo Neruda: Jeg tilstår at jeg har levet – Erindringer, Gyldendal, Oslo, 1975.

Johs. Nesse: Tidsånden som knekket vår økonomi, Vor Verdens politiske skrifter, Oslo, 1927.

Eric Newby (red.): A Book of Travellers’ Tales, Viking Penguin, New York, USA, 1987.

Richard F. Newcomb: Den siste torpedo – USS Indianapolis møter sin skjebne, Stabenfeldt Forlag, Stavanger, 1960.

Martin Andersen Nexø: Rejse i Syden, Gyldendal, København, Danmark, 1979.

Beverly Nichols: Hugg ned for fote! Steenske Forlag, Oslo, 1936.

Hans-Jørgen Nielsen: Den fraktale boogie – Om naturvitenskapen og den nye kulturdebatt. Med etterord av Helge Rønning, Aschehoug, Oslo, 1992.

Yngv. Nielsen: Bennett’s Reisehaandbog over Norge, Alb. Cammermeyers Forlag, Christiania, 1912.

Aage Krarup Nielsen: Aloha, Gyldendal, Oslo, 1942.

Aage Krarup Nielsen: En hvalfangerfærd – Gennem Troperne til Sydishavet, Gyldendalske Boghandel/Nordisk Forlag, København, Danmark, 1935.

Aage Krarup Nielsen: Gjensyn med Østen, Gyldendal, Oslo, 1948.

Aage Krarup Nielsen: Helvete hinsides havet, Gyldendal, Oslo, 1939.

Aage Krarup Nielsen: Kimono og kaki, Gyldendal, Oslo, 1950.

Aage Krarup Nielsen: Perler og palmer, Gyldendal, Oslo, 1942.

Friederich Nietzsche: Moralens genealogi – Et stridsskrift. Forord av Arild Haaland, Gyldendal, Oslo, 1969.

Friederich Nietzsche: Slik talte Zarathustra, Gyldendal, Oslo, 1962.

Bjørn Nilsen, Dag Skogheim og Harry Westrheim: Lofotraidet 1941 – Torden i mars, Lopo Media Forlag, Svolvær, 1991.

Bjørn Nilsen og Finn Sjue: Skjult dagsorden. Mediene og de hemmelige tjenestene, Universitetsforlaget, Oslo, 1998.

Kjell Arild Nilsen: Europas svik. Et oppgjør med vestlig unnfallenhet i Bosnia, Spartacus, Oslo, 1996.

Knut A. Nilsen: Larkollboken, Moss Avis, Moss, 1981.

Knut A. Nilsen: Oslofjordboka, Grøndahl, Oslo, 1974.

Oddvar Nilsen (red.): Nødrop fra havet! Redningsselskapet gjennom 100 år, Nordvest Forlag, Ålesund, 1990.

Peder Kr. Nilsen: Ravnefjell – Skipet som ikke ville dø, Gyldendal, Oslo, 1973.

Rudolf Nilsen: Rulle forteller. Rudolf Nilsens prosa i utvalg. Ved Jon Michelet og Martin Nag, Forlaget Oktober, Oslo, 1974.

Tore L. Nilsen: Bergen og sjøfarten, bind V: Mot nye utfordringer 19391973, Bergens Rederiforening og Bergens Sjøfartmuseum, Bergen, 2001.

Tove Nilsen: Skrivefest, Forlaget Oktober, Oslo, 2005.

Peter Nilson: Stjärnvägar – En bok om kosmos, Bokförlaget Pan Norstedts, Stockholm, Sverige, 1992.

Edvin Nilsson: Sarek – Skandinavias største villmark, Grøndahl, Oslo, 1980.

Kåre Nilsson: Norsk-portugisisk ordbok, Universitetsforlaget, OsloBergenTromsø, 1979.

Bahman Nirumand: Den frie verdens diktatur. Persia – modell av et utviklingsland, Pax, Oslo, 1967.

Louis Nizer: The Implosion Conspiracy (om spionrettssaken mot ekteparet Rosenberg), Doubleday, Garden City, New York, USA, 1973.

Olav Njølstad: Jens Chr. Hauge – fullt og helt, Aschehoug, Oslo, 2008.

Olav Njølstad: Professor Tronstads krig. 9. april 1940–11. mars 1945, Aschehoug, Oslo, 2012.

Njåls saga, Aschehoug, Oslo, 1997.

Per Anders Nordengen: Livsglede i livsalvoret – smakebiter på begeistring og tro på at det nytter, Skagerrak Forlag, Sandefjord, 2008.

Leif Norberg: Åmot område 2412 – Milorg Hjemmestyrkene, Leif Norberg, Rena, 1990.

Leif Norberg: Åmot under solkors og hakekors – Aprildagene 1940 og okkupasjonstiden,

Leif Norberg, Rena, 1990.

Konrad Nordahl: Dagbøker, bind 12, ved Ketil A. Nordahl, Tiden, Oslo, 199192.

Konrad Nordahl: Gode arbeidsår, Tiden, Oslo, 1973.

Konrad Nordahl: Med LO for friheten, Tiden, Oslo, 1969.

Konrad Nordahl: Minner og meninger, Tiden, Oslo, 1967.

Konrad Nordahl: Rapport for tiden 9. april–juli 1940 samt en kort beretning om Londonsekretariatets virksomhet 1. nov. 1941–7. mai 1945, Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon, Oslo, 1946.

Trygve Nordanger: Full storm! En saga om menn og skip, Nordanger Forlag, Bergen, 1982.

Trygve Nordanger: Lang kyst!, Nordanger Forlag, Bergen, 1975.

Åsmund Stray Nordberg: Brev til Gud – Tanker rundt trosbekjennelsen fra kirkemøtet i Nikea i år 325, Forlaget Queenswood, Dronninglund, Danmark, 2004.

Trond Nordby: I politikkens sentrum – Variasjoner i Stortingets makt 18142004, Universitetsforlaget, Oslo, 2004.

Trond Nordby: Karl Evang – En biografi, Aschehoug, Oslo, 1989.

Trond Nordby: Norsk nasjonalisme som historisk problem, i Nytt norsk tidsskrift nr. 3/86, Oslo, 1986.

Trond Nordby (red.): Storting og regjering 19451985, Kunnskapsforlaget, Oslo, 1985.

Jens Nordenhök & Jean Hermanson: Arbetarnas Spanien. Ett reportage, Arbetarkultur, Stockholm, Sverige, 1977.

Severin Nordentoft: Lægebog – Speciel sygdomslære, Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, København og Kristiania, 1915.

Magnar Norderhaug: Det er sent på jorden. Menneskene og miljøet – vår tids største utfordring, Grøndahl, Oslo,

Odvar Nordli: Min vei, Tiden, Oslo, 1985.

Norge og Sverige gjennom 200 år, bind 12, Pax, Oslo, 2005. Se Francis Sejersted og Bo Stråth.

Norges dyreliv, under redaksjon av Bjørn Føyn, Johan Huus, Gudrun Ruud og Hagbart Røise, bind 1 til 4, Cappelen, Oslo, 19571959.

Norges historie fremstillet for det norske folk, bind 113, Aschehoug, Kristiania, 19121913.

Norges historie, Cappelen, bind 115, Oslo, 19731976.

Norges kulturhistorie, bind 12, Aschehoug, Oslo, 1979.

Norges Lover 18621967, Det juridiske fakultet (ved Universitetet i Oslo)/Grøndahl & Søn Boktrykkeri, Oslo, 1968.

Norges Skibsførerforbund, se under Arne Hartmark og Einar Pedersen.

Per Terje Norheim: UNITOR – 100 years in business, Unitor Ship Services, Oslo 2005.

Normandie – Queen of the Seas, Thames and Hudson, London, 1986.

Harald Normann: De fem første dagene – 9. april i perspektiv, Pax, Oslo, 1970.

Helge Norseth: Fange – og fri! Lunde Forlag, Oslo, 1994.

Norsk biografisk leksikon, første utgave, bind 119, Aschehoug, Oslo, 19211983.

Norsk biografisk leksikon, andre utgave, bind 110, Kunnskapsforlaget, Oslo, 19992005.

Norsk forsvarshistorie, bind 15, Eides forlag, Bergen, 20002004.

Norsk historie, bind 16, Samlaget, Oslo, 1999. Se også under Berge Furre.

Norsk krigsleksikon, Cappelen, Oslo, 1995.

Norsk litteraturkritikk 19141945, en antologi ved Knut Imerslund, Gyldendal, Oslo, 1970.

Norsk riksmålsordbok, utarbeidet av Trygve Knudsen og Alf Sommerfelt, bind 1 til 4, Det norske akademi for sprog og litteratur/Kunnskapsforlaget, Oslo, 1991.

Norsk Sjøfartsmuseums årsberetninger, flere årganger.

Norsk Sjømannsforbund, se under Terje Halvorsen, Finn Olstad og Aksel Zachariassen.

Norsk Sjømannsforbund 100 år 19102010, Norsk Sjømannsforbund, Oslo, 2010.

Norsk Spillebog – anvisning til at spille Whist, L’Hombre, Boston, Polsk-Pas, Sprøite og Dundrebas, samt beregninger og tabeller hvorefter spillene betales, N.W. Damm & Søns Forlag, Kristiania, 1902.

Norsk Styrmandsforening, se under Johan N. Tønnessen.

Norsk utenrikspolitikks historie, bind 16, Universitetsforlaget, Oslo, 19951997.

Norske Sagn etter forskjellige kilder, Cammermeyers Boghandel, Oslo, 1941.

Nortraship-arkivene i Riksarkivet, Oslo.

Norvegr – Norges historie, bind 14, Aschehoug, Oslo, 2011.

Norway in Singapore, Royal Norwegian Embassy/Norwegian Trade Council, Singapore, 19931994-edition.

Norway North of 65, Tromsø Museums Skrifter Vol. VIII, editor Ørnulv Vorren, Oslo University Press, Oslo, 1960.

John Julius Norwich (red.): A Taste for Travel, Papermac/Macmillan, London, Storbritannia, 1986.

Novo Dicionário da Língua Portuguesa e Inglesa, Frederick Ungar Publishing, New York, USA, 1945.

Johan Nygaardsvold: Dagbøker 191848 og utvalgte brev og papirer 191652. I utvalg ved Harald Berntsen, Aschehoug, Oslo, 1998.

Johan Nygaardsvold: Min barndom og ungdom, Tiden, Oslo, 1979.

Johan Nygaardsvold: Norge i krig. 9. april–7.juni 1940. Redigert av K. Nygaardsvold, Tiden, Oslo, 1982.

Johan Nygaardsvold: Norge i krig. London 19401945. Redigert av K. Nygaardsvold, Tiden, Oslo, 1983.

Johan Nygaardsvold: Statsminister Johan Nygaardsvolds beretning om den norske regjerings virksomhet fra 9. april 1940 til 25. juni 1945, Aschehoug, Oslo, 1947.

Jostein Nyhamar: Einar Gerhardsen, bind 12, Tiden, Oslo, 198283.

Nyord i norsk 19451975, Norsk språkråd/Universitetsforlaget, BergenOsloTromsø, 1982.

Gerd Nyquist: Bataljon 99, Aschehoug, Oslo, 1981.

Jostein Nærbøvik: Norsk historie 18701905, Samlaget, Oslo, 1973

Arne Næss: Hvilken verden er den virkelige? Gir filosofien og kulturen svar? Universitetsforlaget, Oslo, 1982.

Arne Næss og Per Ivar Haukeland: Livsfilosofi – et personlig bidrag om følelser og fornuft, Universitetsforlaget, Oslo, 2005.

Arne Næss og Henrik B. Tschudi: Livsviktig, Flux Forlag, Oslo, 2007 (inneholder også en samtale mellom Næss og Jostein Gaarder).

Arne Næss: Opp stupet til østtoppen av Tirich Mir, Gyldendal, Oslo, 1964.

Arne Næss: Økologi, samfunn og livsstil – utkast til en økosofi, Bokklubben Dagens Bøker, Oslo, 1999.

Atle Næss: Da jorden sto stille – Galileo Galilei og hans tid, Gyldendal, Oslo, 2001.

Atle Næss og Åshild Næss: Et hav av språk, Gyldendal, Oslo, 2007.

Atle Næss: Fossekraft og lange linjer. Hafslund ASA 18981998. En fortelling om kraft, mennesker og kapital, Gyldendal, Oslo, 1998.

Erling Næss: Glade argentinadager, F. Beyers Forlag, Bergen, 1943.

Inga E. Næss: Skardørsfjella er min himmel. Møte med Ole B. Garberg og trøndersk arbeidarhistorie, Forlaget Oktober, Oslo, 1980.

Berit Nøkleby: Gestapo. Tysk politi i Norge 19401945, Aschehoug, Oslo, 2003.

Berit Nøkleby: Krigsforbrytelser – Brudd på krigens lov i Norge 194045, Pax, Oslo, 2004.

Tor Nørretranders: Merk verden. En beretning om bevissthet, Cappelen, Oslo, 1992.

Tor Obrestad: Tenningar – Skrivestykke gjennom 20 år, Gyldendal, Oslo, 1986.

Ocean Front – The Story of the War in the Pacific 194144, The Stationery Office, London, Storbritannia, 2001.

Ocean Passages for the World, The Hydrographer of the Navy, Taunton, Storbritannia, 1973.

Odda og Omland faglige Samorganisasjon 75 år, Odda og Omland faglige Samorganisasjon, Odda, 1989.

A.C. O’Dell and P.S. Richards: Railways and Geography, Hutchison University Library, London, Storbritannia, 1971.

Knut Odner: Finner og terfinner – etniske prosesser i det nordlige Fenno-Skandinavia, Department of Social Anthropology, University of Oslo, Oslo, 1983.

Knut Odner: Torstein Veblen. Forstyrreren av den intellektuelle fred, Abstrakt forlag, Oslo, 2005.

Einar Olgeirsson: Fra ættesamfunn til klassestat, Ny Dag, Oslo, 1968

Bjørn Gunnar Olsen: Spøkelsesskipet Benguela, Dreyer, Oslo, 1982.

Egil Roger Olsen: Drillos verden. Fakta om alle verdens land, Kagge Forlag, Oslo, 2002.

M.H. Olsen: Naken for leseren, naken for Gud. Et essay om romanen, Forlaget Oktober, Oslo, 1997.

Michel Olsen: Moderne fransk litteratur, Gyldendal, Oslo, 1971.

Oluf Reed Olsen: Contact – på hemmelig oppdrag i Norge, Erik Quists forlag, Oslo, 1946.

Oluf Reed Olsen: Two Eggs on My Plate (engelsk utgave av Contact), Fontana/Collins, Glasgow and London, Storbritannia, 1972.

Oluf Reed Olsen: Vi kommer igjen – en norsk flygers beretning, Norsk Kunstforlag, Oslo, 1945.

Finn Olstad: Det store sviket? Striden om Nortraships hemmelige fond, i I sjøfartshistoriens tjeneste – Festskrift til Atle Thowsen, Bergens Sjøfartsmuseum, Bergen, 2011.

Finn Olstad: Einar Gerhardsen – en politisk biografi, Universitetsforlaget, Oslo, 1999.

Finn Olstad: Frihetens århundre. Norsk historie gjennom de siste hundre år, Pax, Oslo, 2010.

Finn Olstad: Norsk Sjømannsforbunds historie, bind 1: Vår skjebne i vår hånd, Pax, Oslo, 2006. Se også under Terje Halvorsen.

Finn Olstad: Jern og Metall 100 år. Bind 1 18911940, Fellesforbundet/Seksjon jern og metall og Tiden, Oslo, 1990.

Om geografi – En introduktionsbog, Hans Reitzels Forlag, København, Danmark, 1977.

Omaggio A Dante degli artisti italiani d’ oggi, Instituto Grafico Tiberino, Roma, Italia, uten årstall.

Sigurd Opdahl: Hvordan bør jeg leve? En etikk, Forlaget Land og Kirke, Oslo, 1962.

Lauritz Opstad: Rygge. Bygdehistorien inntil 1800, Rygge Sparebank, Rygge, 1957. (Se også under Ingeborg Flood.)

Arne Ording: Den første internasjonale, Johan Grundt Tanum Forlag, Oslo, 1936.

Arne Ording: Nazismens krise, Fram Forlag, Oslo, 1934.

Arne Ording: Det tredje rike, Fram Forlag, Oslo, 1933.

Arne Ording (red.): Våre falne, bind 14, Den norske stat, Oslo, 19491951. Se også under Øivind Lorentzen.

George Orwell: Homage to Catalonia, Penguin Books, Harmondsworth, Storbritannia, 1980.

Oslo byleksikon, Kunnskapsforlaget, Oslo, 1987.

Oslofjord Guiden del 1 – Veiviser til friluftsområdene i Indre Oslofjord, Oslofjordens Friluftsråd, Sandvika, 1998.

Oslofjord Guiden del 2 – Veiviser til friluftsområdene i Østfold- og Vestfold-skjærgården, Oslofjordens Friluftsråd, Sandvika, 2001.

Kristian Ottosen: Den annen verdenskrig, Aschehoug, Oslo, 2000.

Kristian Ottosen: Motstand, fangenskap og frihet – Erindringer 19401945, Aschehoug, Oslo, 2005.

Kristian Ottosen (red.): Nordmenn i fangenskap 19401945, Universitetsforlaget, Oslo, 2004.

Rune Ottosen: I journalistikkens grenseland, IJ-Forlaget, Institutt for journalistikk, Fredrikstad, 2004.

Børge Ousland og Thorleif Thorleifsson: Seilas rundt Nordpolen. Forord av Jonas Gahr Støre, Gyldendal, Oslo, 2011.

Gunnar Ousland: Fagorganisasjonen i Norge. De store kamp-åra 19211931, Tiden, Oslo, 1949.

Gunnar Ousland: Fagorganisasjonen i Norge. Fra avmakt til stormakt 18701920, Tiden, Oslo, 1947.

Gunnar Ousland: Fagorganisasjonen i Norge. Fra verkstedet til samfunnet 19321939, Tiden, Oslo, 1947.

Gunnar Ousland: Foregangsmennene, med tillegg av Konrad Nordahl og Alfred Skar, Landsorganisasjonen i Norge/Tiden, Oslo, 1965.

Göran Palm: De to ansikter. Urettferdige betraktninger om fattige og rike i verdens land, Pax, Oslo, 1967.

Marion Palmer: Bare kirka sto igjen. Fortellinger om krigen i Finnmark, Spartacus, Oslo, 2010.

Carsten Palmær og Raimo Mankinen: Finlands röda garden, Bokförlaget Oktober, Stockholm, Sverige, 1973.

Richard B. Pape: Kapp til kapp, P.F. Steensballes Boghandel, Oslo, 1956.

J.H. Paterson: Land, Work and Resources, an Introduction to Economic Geography, Edward Arnold Publishers, London, Storbritannia, 1976.

F.W.J. Paulsen: Lærebok i praktisk sjømannsarbeid, Aschehoug, Oslo, 1936.

Ernst Pawel: Franz Kafka – Et liv, Tiden, Oslo, 1991.

Octavio Paz: The Labyrinth of Solitude – Life and Thought in Mexico, Grove Press, New York, USA, 1980.

Arne Fevang Pedersen: Kampen på havet, Aschehoug, Oslo, 1980.

Einar Pedersen: Norges Skibsførerforbunds jubileumsskrift 1889 – 20.8. – 1939, Norges Skibsførerforbund, Oslo, 1939.

Johan Pedersen: Det norske maskinistforbund 50 års beretning 19021952, Det norske maskinistforbund, Oslo, 1952. Nyutgave 2002.

Henry Pelling: A History of British Trade Unionism, Penguin Books, Harmondsworth, Storbritannia, 1977.

James Petras: Critical Perspectives on Imperialism and Social Class in the Third World, Monthly Review Press, New York, USA, 1978.

Richard Petersen: Henrik Steffens. Et Livsbillede, Karl Schønbergs Forlag, København, Danmark, 1881.

Berit L. Westad Pettersen: I privatlivets vold. Møte med mishandlede kvinner, Aschehoug, Oslo, 1997.

Lauritz Pettersen: Handelsflåten i krig 19391945, bind 5: Hjemmeflåten – Mellom venn og fiende, Grøndahl og Dreyer, Oslo, 1997.

Per Petterson: Månen over porten. Litterært og personlig, Forlaget Oktober, Oslo, 2005.

Christopher Picard: The Insider’s Guide to Rio de Janeiro, Streamline Ltda., Rio de Janeiro, Brasil, 1987.

Simen Lunøe Pihl: Det norske maskinistforbund fra 1952 til 2002, Det norske maskinistforbund, Oslo, 2002.

Oreste Pinto: Spioner i nettet, Stabenfeldt Forlag, Stavanger, 1952.

Robert M. Pirsig: Zen and the Art of Motorcycle Maintenance – An Inquiry into Values, Morrow Quill Paperbacks, New York, USA, 1979.

Elisa Platou: Gymnastikktabeller for piker 6.8. klasse, med illustrasjoner, Cappelen, Oslo, 1926.

G.V. Plechanov: Om personlighetens roll i historien, Arbetarkultur, Stockholm, Sverige, 1954.

Constantine Pleshakov: Stalin’s Folly. The Tragic Ten First Days of World War II on the Eastern Front, Widenfeld Military, London, Storbritannia, 2005.

Samuel Plimsoll: Our Seamen – an Appeal, Virtue & Co., London, Storbritannia, 1873.

Jorma Pohjanpolo: Människan og världshaven, P. Norstedt & Søners Förlag, Stockholm, Sverige, 1972.

Dudley Pope: 73 North: The Defeat of Hitler’s Navy, J.B. Lippincott, New York, USA, 1958.

Portugisisk – Cappelens parlører, Cappelen, Oslo, 1974.

Portugisisk på reisen Berlitz, Editions Berlitz, Lausanne, Sveits, 1978.

Portuguese in Three Months – Hugo’s Simplified System, Hugo’s Language Books, London, Storbritannia, 1966.

Laurens van der Post: Farlig ferd til det indre, Gyldendal, Oslo, 1956.

Neil Postman: Teknopolis – Kulturens kapitulasjon for teknologien, Gyldendal, Oslo, 1992.

Jens-Anton Poulsson: Tungtvannssabotasjen – Kappløpet om atombomben, Orion Forlag, Oslo, 2006.

James R. Powell and Alan B. Flanders: Wolf at the Door – The World War II Antisubmarine Battle for Hampton Roads, Virginia, Brandylane Publishers, Richmond, USA, 2003.

Practical Conversation Guide English-Spanish, Editorial Arguval, Málaga, Spania, 2005.

Christian Prag: No Ordinary War: The Eventful Career of U-604, Seaforth Publishing/Pen & Sword Books, Barnsley, Storbritannia, 2009.

Byron Preiss (ed.): The Universe, Bantam Books, New York, USA, 1987.

Gunnar Prestegård: Mennesker jeg har møtt, Luther Forlag, Oslo, 2007.

Richard Preston: First Light. The Search for the Edge of the Universe, Abacus/Little, Brown & Co., London, Storbritannia, 1992.

Annick Prieur og Arnhild Taksdal: Å sette pris på kvinner. Menn som kjøper sex, Pax, Oslo, 1989.

Geoffrey Prout: Brown’s Pocket-Book for Yachtsmen, Brown, Son & Ferguson, Glasgow, Storbritannia, 1949.

Tore Pryser: Arbeiderbevegelsen og Nasjonal Samling, Tiden, Oslo, 1991.

Tore Pryser: Klassen og nasjonen. 19351945, bind 4 i Arbeiderbevegelsens historie i Norge, Tiden, Oslo, 1988.

João Quartim: Dictatorship and Armed Struggle in Brazil, Monthly Review Press, New York, USA, 1977.

Eugene Rabinowitch and Victor Rabinowitch: Views of Science, Technology and Development, Pergamon Press, Oxford, Storbritannia, 1975.

Jerome og Julia Rainer: Variasjon og fornyelse i seksuallivet, Cappelen, Oslo, 1967.

Natalie Rogoff Ramsøy og Mariken Vaa (red.): Det norske samfunn, bind 12, Gyldendal, Oslo, 1975.

Gunnar Randers: Lysår, Gyldendal, Oslo, 1975.

Bryan Ranft and Geoffrey Till: The Sea in Soviet Strategy, Macmillan Press, Houndmills, Basingstoke, Storbritannia, 1989.

Rapport fra Den militære undersøkelseskommisjon av 1946, Forlaget Oktober, Oslo, 1978.

A.H. Rasmussen: Menn uten medaljer, Cappelen, Oslo, 1964.

A. Hjorth Rasmussen: Det er nødvendigt at sejle – Nordsøfiskeriet under 2. verdenskrig, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg, Danmark, 1980.

Knud Rasmussen: Den store sledereisen, Gyldendal, Oslo, 1955.

Per Kjærgaard Rasmussen: Bevidsthed og virkelighed – Om naturvidenskabens grænser, Tiderne Skifter, København, 1990.

Sigurd Rasmussen (red.): Barmhjertighetsfronten. Norges Røde Kors under krigen 19401945, Halvorsen og Larsen forlag, Oslo, 1950.

Laurence Rees: Nazistene, Schibsted, Oslo, 2006.

Johannes Reimer: Folken mellan Östersjön och Stilla Havet – fakta, förbön, framtid, Svenska Missionen, Bromma, Sverige, 1992.

Øyvind W. Reinertsen: I grenselosenes kjølvann. Norge-Sverige 19401945. En beretning om invasjonen i Oslofjorden. Milorg og grenselosene fra Onsøy. Flyktninger, kurerer og våpentransporten, Tjorven & Båtsmann forlag, Fredrikstad, 2012.

Frieder Reininghaus: Schubert og värdshuset – Musik på Metternichs tid, Ordfronts Förlag, Stockholm, Sverige, 1981.

Hilmar Reksten: Dagbok 19401945, Aschehoug, Oslo, 1980.

Hilmar Reksten: Opplevelser, Aschehoug, Oslo, 1979.

Tore Rem: Forfatteren og hans strategier – Alexander Kielland og hans krets, Universitetsforlaget, Oslo, 2002.

Tore Rem: Født til frihet, bind 2 i en biografi om Jens Bjørneboe, Cappelen Damm, Oslo, 2009.

Tore Rem: Sin egen herre, bind 1 i en biografi om Jens Bjørneboe, Cappelen Damm, Oslo, 2010.

Erik Reske-Nielsen: Den spanske borgerkrig. En skildring af en af de vigtigste begivenheder i Europas nyere historie, Gyldendal, København, Danmark, 1980.

Revolusjon og virkelighet. En bok om klassekamp og studentbevegelse, Ny Dag, Oslo, 1969.

Michael Reynolds: Hemingway’s First War. The Making of «A Farewell to Arms», Basil Blackwell, London, Storbritannia og New York, USA, 1987.

Quentin Reynolds: De sårade klaga ej, P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, Sverige, 1941.

Robert I. Rhodes (red.): Imperialism and Underdevelopment: A Reader, Modern Reader/Monthly Review Press, New York, USA, 1970.

Nils Johan Ringdal: Mellom barken og veden – Politiet i Norge under krigen, Aschehoug, Oslo, 1987.

Nils Johan Ringdal: Moss bys historie, bind 1: 17001800, bind 2: 18801990, Moss kommune, Moss, 1989 og 1994.

Nils Johan Ringdal: Verdens vanskeligste yrke. De prostituertes verdenshistorie, Cappelen, Oslo, 1997.

Haagen Ringnes: I skyggen av solkorset. Notater fra en fjernsynsserie, Gyldendal, Oslo, 1981.

Truls S. Ringnes: Klassisk og moderne astronomi, Aschehoug, Oslo, 1979.

Thorsten Rinman: The Johnson Line 18901990, Rinman & Lindén/Johnson Line, Göteborg, Sverige, 1990.

Otto Risanger: Skipet som ikke kunne synke. Historien om BERGE ISTRA og sikkerheten til sjøs, Cappelen, Oslo, 1976.

Olav Riste: Felttoget – general Ruges erindringer fra kampene apriljuni 1940, Aschehoug, Oslo, 1989.

Olav Riste: «London-regjeringa»: Norge og krigsalliansen 19401945, Samlaget, Oslo, 1995. (Opprinnelig utgitt som 2 bind. Bind 1 Prøvetid 19401942 i 1973, bind 2 Vegen heim 19421945 i 1979.)

Alain Robbe-Grillet: For en ny roman, Cappelen, Oslo, 1971.

Dougal Robertson: Survive the Savage Sea, Paul Elek, London, Storbritannia, 1973.

Andrew Robinson: Natursjokk – jordskjelv, vulkaner, flommer, skred, orkaner, tørke, Grøndahl og Dreyers Forlag, Oslo, 1995.

Nicolaus Rockberger: Göteborgstrafiken: svensk lejdtrafik under andra världskriget, Allmänna Förlaget, Stockholm, Sverige, 1973.

Kåre Rodahl: 3 år som fallskjermhopper, Gyldendal, Oslo, 1945.

José Aurélio Rodrigues: Portugisisk-norsk, norsk-portugisisk lommeordbok, Folium Forlag, Ørje, 2004.

José Aurélio Rodrigues: Portugisisk-norsk ordbok, Folium Forlag, Ørje, 2000.

Jürgen Rohwer: Allied Submarine Atttacks of World War II, Greenhill Books, London, Storbritannia, 1997.

Jürgen Rohwer: Axis Submarine Successes of World War II, Greenhill Books, London, Storbritannia, 1999.

Jürgen Rohwer and Gerhard Hümmelchen: Chronology of the War at Sea 19391945: The Naval History of World War II, Naval Institute Press, Annapolis, USA, 1992.

Jürgen Rohwer: Critical Convoy Battles, Littlehampton, London, Storbritannia, 1977.

Jürgen Rohwer: Der Krieg zur Zee 19391945, Flechsig Verlag, Frankfurt am Main, Tyskland, 1992.

Leif Rokne: Bergens Maskinistforening gjennom hundre år 18731973, Bergens Maskinistforening, Bergen, 1973.

Roosevelt talar, Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm, Sverige, 1944.

Herman E. Rosen: Gallant Ship, Brave Men, Xlibris Corporation, Bloomington, Indiana, USA, 2003.

S.W. Roskill: The War at Sea 19391945, bind 13, Her Majesty’s Stationery Office, London, Storbritannia, 19541960.

Øystein Rottem: Hamsuns liv i bilder, Gyldendal, Oslo, 1996.

Øystein Rottem: Sigurd Hoel – et nærbilde, Gyldendal, Oslo, 1991.

Øystein Rottem: Vår egen tid 19801998, bind 8 i Norges litteraturhistorie, Cappelen, Oslo, 1998.

Mike Royko: Boss – Mayor Richard J. Daley of Chicago, Paladin Granada Publishing, London, Storbritannia, 1972.

Bernt Rougthvedt: Riverton. Sven Elvestad og hans samtid, Cappelen, Oslo, 2007.

Charles Rubin: The Log of Rubin the Sailor, International Publishers, New York,

USA, 1973.

Pedro Rubio: Et år på pampaen, Gyldendal, Oslo, 1940.

Nils Johan Rud: Eros på folkemunne – Vårt lille folkeeventyr, Cappelen, Oslo, 1989.

Stein Ruud, Anette Torjussen og Trond Thorvaldsen: Skutefesten, 2mar Forlag, Fredrikstad, 2006.

Herman Ruge: Norsk litteraturhistorie for gymnaset, Cappelen, Oslo, 1956.

Otto Ruge, se også under Olav Riste.

Otto Ruge: Krigens dagbok. Annen verdenskrig i tekst og bilder, bind 13, Halvorsen & Larsen Forlag, Oslo, 19461947.

Åke Runnquist: Moderne utenlandske forfattere, Gyldendal, Oslo, 1966.

Bertrand Russell: Moral og ekteskap, Gyldendal, Oslo, 1930.

Klaus Rydahl: Krigssejler 193945, Forlaget Radius, København, Danmark, 2009.

Ryggiof IV, Rygge Historielags Årbok, Rygge, 2005.

Hagbart Røise: Fiskene i farger, Aschehoug, Oslo, 1954.

Helge Rønning: (red.): Sosialisme og litteratur – fra Albertine til Zink, Pax, Oslo, 1975.

Bjørn Rørholt og Bjarne W. Thorsen: Usynlige soldater, Aschehoug, Oslo, 1990.

Frithjof Saelen: None But the Brave – The true story of gun-runner Leif Larsen – bravest civilian of World War II (engelsk utgave av Shetlands-Larsen, se under Frithjof Sælen), Mayflower Books, London, Storbritannia, 1973.

Arne Sagen: Navigare necesse est? Hva skjedde med «Berge Istra», «Rocknes» og «Bourbon Dolphin»? Kolofon Forlag, Oslo, 2012.

Edward W. Said: Orientalism, Ordfront, Stockholm, Sverige, 2000.

Ebbe Sadolin: Vandringer i London, Dreyer, Oslo, 1952.

Carl Sagan: Kosmos, Universitetsforlaget, OsloBergenTromsø, 1981.

Johan Sagen: Administrasjon og ledelse om bord, Yrkesopplæringsrådet for håndverk og industri/Universitetsforlaget, Oslo, 1970.

Harrison E. Salisbury: Den lange marsjen, Cappelen, Oslo, 1986.

Harrison Salisbury: Den ukjente krigen, Cappelen, Oslo, 1979.

Aamund Salveson: Kjemi, Yrkesopplæringsrådet for håndverk og industri/Universitetsforlaget, Oslo, 1956.

Samba. Et eventyr fra Brasil, Faktum Forlag, Oslo, 1983.

Anthony Sampson: Mandela – The Authorised Biography, HarperCollins, London, 1999.

Ottar Samuelsen: Det var her det skjedde. Oslo under andre verdenskrig – sett i dag, Dinamo Forlag, Bærum, 2008.

Rei Sandberg: Vi ville slåss, Gyldendal, Oslo, 1945.

Jacob Sande: Sjømannen Jacob Sande Brev og dikt, Samlaget, Oslo, 1992.

Jan Sandegren: Arbetarklassen och de förtryckta folken, Bokförlaget Oktober, Stockholm, Sverige, 1974.

Cora Sandel: Dyr jeg har kjent. Historier for ung og gammel, Gyldendal, Oslo, 1945.

Aksel Sandemose: Rejsen til Kjørkelvik. Dichtung und Warheit, Hans Reitzels Forlag, København, Danmark, 1954.

Aksel Sandemose: Årstidene. Brev fra Kjørkelvik, bind 12, Aschehoug, Oslo, 1999.

Jørgen Sandemose: Biografi og metode – en pamflett til filosofisk og litterær oppbyggelse, Aschehoug, Oslo, 2005.

Jørgen Sandemose: Flyktningen. Aksel Sandemose – en biografi, Aschehoug, Oslo, 2004.

Jørgen Sandemose: Stat, religion, økonomi – Karl Marx og kapitalismens former, Aschehoug, Oslo, 2002.

Erik Sandersen: Sommerkysten fra Iddefjorden til Marstrand, Ask Forlag, Halden, 2010.

Gerhard Sanderød: Den revolusjonære Åmot-ordføreren, Åmot Historielag, Rena, 2009.

Jørn Sandnes og Ola Stenshaug: Norsk stadnamnleksikon, Samlaget, Oslo, 1980.

Hilde Sandvik og Jon Risdal: Hersketeknikk – en slags håndbok, Spartacus, Oslo, 2008.

Jacob Sann: Vore venner smaafuglene, Olaf Norlis Forlag, Kristiania, 1922.

J.E. Sars: Norges politiske historie, bilag til «Verdens Gang», Oscar Andersens Bogtrykkeri, Kristiania, 1904.

Jean-Paul Sartre: Vad är litteratur?, René Coeckelberghs Partisanförlag, Mölndal, Sverige, 1969.

Per Saugestad: Berømte sitater, M. Peterson & Søn, Moss, 1953.

Michael Sayers og Albert E. Kahn: Den store sammensvergelsen – Den hemmelige krig mot Sovjet-Samveldet, Forlaget Oktober, Oslo, 1975.

Michael Sayers og Alb. E. Kahn: Fredens fiender, Falken Forlag, Oslo, 1948.

Judith Schalansky: Atlas over fjerne øyer. Femti øyer jeg aldri har vært på og aldri kommer til, Forlaget Press, Oslo, 2012.

Victor B. Scheffer: Hvalens år, Grøndahl, Oslo, 1970.

Inge Scheflo (red.): Olav Scheflo som politiker og menneske, Tiden, Oslo, 1974.

Wilhelm Schencke: Koranen i utvalg, forkortet og bearbeidet av Harris Birkeland, Aschehoug, Oslo, 1952.

Göran Schildt (red.): Resandets stora äventyr, Natur och Kultur, Stockholm, Sverige, 1965.

Göran Schildt: Ønskereisen, Gyldendal, Oslo, 1959.

Nils Johan Schjander: En reise til Patagonia, Forlaget Press, Oslo, 2000.

Harald Schjelderup: Innføring i psykologi, Gyldendal, Oslo, 1964.

Harald K. Schjelderup: Filosofiens historie – fra renaissancen til nutiden, Gyldendalske Bokhandel, Oslo, 1925.

Gudmund Schnitler: Verdenskrigen 19141918, Aschehoug, Kristiania, 1924.

Brian B. Schofield: The Russian Convoys, Dufour Editions, Philadelphia, USA, 1964.

Gerald L. Schroeder: Genesis and the Big Bang. The Discovery of Harmony between Modern Science and the Bible, Bantam Books, New York, USA, 1992.

H.H. von Schwerin: De Store Opdagelsesrejser, Frem Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, København, Danmark, 1905.

Albert Schweitzer: Mellom elver og urskog. En leges opplevelser og iakttagelser i urskogen i Ekvatorial-Afrika, Johan Grundt Tanum Forlag, Oslo, 1952.

Bosse Schön: Svenskarna som stred för Hitler, Bokförlaget DN, Stockholm, Sverige, 1999.

Haakon Schønning: Razziaer i Shanghai, Aschehoug, Oslo, 1929.

Benito Scocozza: Marxismen og reformismen, Forlaget KT, København, Danmark, 1983.

B.B. Schofield: The Russian Convoys: Heroes of the Murmansk run – Allied seamen who fought Stukas, Nazi Subs and frozen Arctic Seas, Pan Books, London, Storbritannia, 1984.

Didrik Arup Seip: En liten norsk språkhistorie, Aschehoug, Oslo, 1967.

Jens Arup Seip: Fra embedsmannsstat til ettpartistat og andre essays, Universitetsforlaget, Oslo, 1963.

Jens Arup Seip: Tanke og handling i norsk historie, Gyldendal, Oslo, 1968.

Jens Arup Seip: To linjer i norsk historie: Fra embetsmannsstat til ettpartistat – Høyre gjennom hundre år 18801980, Universitetsforlaget, Oslo, 1987.

Francis Sejersted: Demokratisk kapitalisme. Revidert utvalg, Pax, Oslo, 2002.

Francis Sejersted: Historisk introduksjon til økonomien, Cappelen, Oslo, 1982.

Francis Sejersted: Kræmmeren og hans hus. Anth. B. Nilsen & Co. Limited, Tanum, Oslo, 1965.

Francis Sejersted: Moscow diary, Ampersand, London, Storbritannia. 1961.

Francis Sejersted: Opposisjon og posisjon. Høyres historie 19451981, Pax, Oslo, 2003. (Utgitt første gang i 1984 som bind 3 i Høyres historie, et verk Sejersted var hovedredaktør for.)

Francis Sejersted: Sosialdemokratiets tidsalder. Norge og Sverige i det 20. århundre, Pax, Oslo, 2005.

Francis Sejersted: Teknologipolitikk, Universitetsforlaget, Oslo, 1998.

Tone Selboe: Karen Blixen, Gyldendal, Oslo, 1999.

Adrian Seligman: Med Cap Pilar på verdenshavene, Erik Quists forlag, Oslo, 1948.

Philip Selznick: The Organizational Weapon: A Study of Bolshevik Strategy and Tactics, McGraw-Hill Book Company, New York, USA, 1952.

Juri Semjonow: Jordens rikdommer – Historien om varene og deres opprinnelse, Dreyer, Oslo,

1944.

Ingrid Semmingsen: Veien mot vest. Utvandringen fra Norge til Amerika 18251865, Aschehoug, Oslo, 1941.

Sigurd Senje: Glemt soldat, Pax, Oslo, 1983.

Niclas Sennerteg: Stalins hevn – Den røde armé i Tyskland 19441945, Schibsted, Oslo, 2006.

Sigmund Kvaløy Setreng: Økokrise, natur og menneske. En innføring i økofilosofi og økopolitikk, Tapir Forlag, Trondheim, 1976.

Tim Severin: Brendan-ferden. I irske munkers kjølvann – 1500 år etter, Aschehoug, Oslo, 1978.

Keith Shadwick: The Encyclopedia of Blues and Jazz, Silverdale Books, Leicester, Storbritannia, 2002.

William Sherman: Times Square, Bantam Books, New York, USA, 1980.

William L. Shirer: The Rise and Fall of the Third Reich, Fawcett Publications, Greenwich, USA, 1960.

Percy Bysse Shelley: An Address To the Irish People, Oriole Books, New York, USA, uten årstall. (Shelleys skrift ble først utgitt i Dublin I 1812.)

Sigurd Hoel – Forfatteren, gyldendølen, Gyldendal, Oslo, 1991.

Anne Lise Sijthoff Stray: Rettsreportasjen. Rettigheter og plikter, Universitetsforlaget, Oslo, 1968.

Charles E. Silberman: Criminal Violence, Criminal Justice, Vintage Books, New York, USA, 1980.

Jarle Simensen (red.): Tyskland-Norge – Den lange historien, Tano Aschehoug, Oslo, 1999.

Jens O. Simensen: FMV – fra skipsbygging til byutvikling, Simen Produksjon, Fredrikstad, 2012.

David Simon: Homicide. A Year on the Killing Streets, Fawcett Columbine, New York, USA, 1991.

Simon Singh: The Code Book – The Secret History of Codes & Code-breaking, Fourth Estate, London, Storbritannia, 2000.

Dagmar Sivertsen: Læstadianismen i Norge, Forlaget Land og Kirke, Oslo, 1955.

Svein Carl Sivertsen: Med Kongen til fornyet kamp – Oppbyggingen av Marinen under Den andre verdenskrig, Sjømilitære samfund ved Norsk tidsskrift for sjøvesen, Oslo, 2000.

Sverre Sivertsen: En krevende vakt, Spartacus Forlag, Oslo, 2011.

Dimitrij Sjparo og Aleksandr Sjumilov: Tre arktiske mysterier, Falken Forlag, Oslo/Progress Forlag, Moskva, Sovjetunionen, 1986.

Finn Sjue: Det finnes mørke rom i alle hus. Om hemmelighold og innsyn i den norske stat, IJ-Forlaget, Institutt for journalistikk, Fredrikstad, 2003.

Finn Sjue: Undersøkende journalistikk, IJ-Forlaget, Institutt for journalistikk, Fredrikstad, 2011.

Sjøfartshistorisk årbok, Bergens Sjøfartsmuseum, flere årganger.

Sjøforklaringer fra 2. verdenskrig, Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo, 2003.

Vilgot Sjöman: Jeg var nyfiken – gul/blå. Dagboka med meg selv, Pax, Oslo, 1968.

Kaj Skagen: Bazarovs barn – Grunner og avgrunner i norsk litteratur, Gyldendal, Oslo, 1983.

Eiliv Skard: Ideologienes tidsalder, Aschehoug, Oslo, 1950.

Sigmund Skard: Mennesket Halvdan Koht, Samlaget, Oslo, 1982.

Oskar Skarsaune: Den ukjente Jesus. Nye kilder til hvem Jesus virkelig var? Avenir Forlag, Oslo, 2005.

Oskar Skarsaune: Skaperkoden. Har moderne naturvitenskap knekket den? Avenir Forlag, Oslo, 2008.

Rune Skarstein: Økonomi på en annen måte: makt og penger fra europeisk føydalisme til globalisert kapitalisme, Abstrakt forlag, Oslo, 2008.

Tore Skaug: Fredsvåren 1945 var også ei vond ventetid, i Ved Åmøtet 1995, Åmot Historielag, Rena, 1995.

Gunnar Skirbekk: Nymarxisme og kritisk dialektikk, Pax, Oslo, 1970.

Eskil Skjeldal: Den svake Gud, Efrem Forlag, Follese, 2009.

Gudmund Skjeldal: Diktaren i bombeflyet – Ein biografi om Nordahl Grieg, Cappelen Damm, Oslo, 2012.

Hallgeir B. Skjelstad: Havfugl, Grøndahl, Oslo, 1987.

Frode Skjæret og Sverre Huseby: Da tyskerne kom til Åmot. Erindringer fra 1940, i Ved Åmøtet 2010, Åmot Historielag, Rena, 2010.

Kari Skjønsberg: Hvor var kvinnene? Elleve kvinner om årene 19451960. Gyldendal, Oslo, 1979.

Simen Skjønsberg: Tretten samtaler, Gyldendal, Oslo, 1980.

Ingvar Skobba: Krigen i Telemark 194045, Varsko Forlag, Bø i Telemark, 1996.

Magne Skodvin: Krig og okkupasjon 19401945, Samlaget, Oslo, 1990.

Magne Skodvin (red.): Norge i krig, bind 18, Aschehoug, Oslo, 1995.

Magne Skodvin: Som seilene fylles av stormen, Gyldendal, Oslo, 1982.

Magne Skodvin: Striden om okkupasjonsstyret i Norge fram til 1940, Samlaget, Oslo, 1956.

Dag Skogheim: Klassekamp under nordlysflammer. Nord-norske arbeidere i kamp 18891918. En dokumentarisk beretning, Pax, Oslo, 1973.

Arne Skouen: Sigrid Undset skriver hjem – En vandring gjennom emigrantårene i Amerika, Aschehoug, Oslo, 1981.

Skrift – En antologi i anledning Forlaget Oktobers 25-årsjubileum, Forlaget Oktober, Oslo, 1995.

Rune Slagstad: De nasjonale strateger, Pax, Oslo, 1998.

Rune Slagstad: (Sporten) – en idéhistorisk studie, Pax, Oslo, 2008.

Leif Sletsjøe: Lærebok i portugisisk, Universitetsforlaget, OsloBergenTromsø, 1969.

Svein Slettan og Toril Marie Øie: Forbrytelse og straff. Bind 1: Innføring i strafferett, Universitetsforlaget, Oslo, 2001.

Svein Slettan og Toril Marie Øie: Forbrytelse og straff. Lærebok i strafferett, Tano Aschehoug, Oslo, 1997.

Joshua Slocum: Første mann rundt jorden alene, Cappelen, Oslo, 1976.

Smeltedigelen – en industrisaga. Odda Smelteverk gjennom 80 år, ved Asbjørn Andersen, Ivar Haug, Lasse Trædal, Svein Nord og Helge Sunde, Nord 4 Bokforlag og Odda Smelteverk, Odda, 1989.

Kristian Smidt: James Joyce and the Cultic Use of Fiction, Oslo University Press, Oslo, 1959.

Emil Smith: Disse fjerne år, Johan Grundt Tanum Forlag, 1936.

Emil Smith: Norge i tusen tunger. En analyse av tanker og innhold i norsk litteratur gjennom tidene, Johan Grundt Tanum Forlag, Oslo, 1941.

Peter C. Smith: Destroyer Leader. HMS Faulknor 19361948, Pen & Sword Books, Barnsley, Storbritannia, 2004.

Peter C. Smith: Into the Minefields. British Destroyer Minelayers 19161980, Pen & Sword Books, Barnsley, Storbritannia, 2005.

Peter C. Smith: SKUA! The Royal Navy’s Dive Bomber, Pen & Sword Books, Barnsley, Storbritannia, 2006.

Peter C. Smith: Stukas over the Mediterranean. Luftwaffe at War, Greenhill Books, Barnsley, Storbritannia, 1999.

Peter C. Smith: Torpedo Bombers. Images of War, Pen & Sword Books, Barnsley, Storbritannia, 2007.

W. Bedell Smith: Stalin og hans rike, Gyldendal, Oslo, 1950.

Juhan Smuul: Antarctica Ahoy! Foreign Languages Publishing House, Moskva, Sovjetunionen omkring 1960. Utgave på estisk utgitt i 1959.

Edgar Snow: Fra Stalingrad mot seieren, Tiden, Oslo, 1946.

Dava Sobel: Planetene, Cappelen, Oslo, 2007.

Soga om Gunnlaug Ormstunge, Aschehoug, Oslo, 1954.

Per Sogstad (red.): Fra sortekunst til samfunnsfaktor. Norsk Grafisk Forbund 18821982. En antologi, Norsk Grafisk Forbund/Tiden, Oslo, 1982.

Ragnhild Sohr og Haakon Søraas: English for Beginners, Fabritius & Sønners Forlag, Oslo, 1946.

Jostein Soland (red.): Kampen om litteraturen – 10 norske forfattere i 1980-åra, Landslaget for norskundervisning/Cappelen, Oslo, 1984.

Eva Marie Solheim: Kapteinen og lokkeduen, Koloritt Forlag, Oslo, 2009.

Svein Solli: Jegeren Fridtjof Nansen, Gyldendal, Oslo, 2002.

H.C. Sollie: Azimut-tabeller Tabeller for Rettvisende Peiling (Azimut) av Himmellegemer, John Griegs Forlag, Bergen, 1954.

Dag Solstad: Artikler 19932004, Forlaget Oktober, Oslo, 2004.

Dag Solstad: Artikler om litteratur 19661981, Forlaget Oktober, Oslo, 1981.

Dag Solstad: Medaljens forside (om Akers Mek. Verksted), Cappelen, Oslo, 1990.

Dag Solstad: Tilbake til Pelle Erobreren? Artikler og intervjuer om arbeiderlitteratur, Forlaget Oktober, Oslo, 1977.

Olaf Solumsmoen og Olav Larssen: Med Einar Gerhardsen gjennom 20 år, Tiden, Oslo, 1967.

Werner Sombart: Der moderne Kapitalismus, bind 14, Verlag von Duncker & Humbolt, München und Leipzig, 1922.

South America Pilot, The Hydrographer of the Navy, Taunton, Storbritannia, 1976.

South Diary 1986, South Publications, London, Storbritannia, 1986.

South Indian Ocean Pilot, The United Kingdom Hydrographic Office, Taunton,

Storbritannia, 2001.

South Vietnam on the Road to Victory, Giai Phong Publishing House, Sør-Vietnam (uten stedsangivelse), 1971.

Albert Speer: Erindringer, Gyldendal, Oslo, 1970.

Jonathan Spence & Annping Chin: Kinas århundre, Gyldendal, Oslo, 1996.

Dale Spender: Man Made Language, Routledge & Keagan Paul, London, Storbritannia, 1985.

Oswald Spengler: Der Untergang des Abendlandes, bind 12, C.H. Beck’sche Verlagsbuchandlung, München, Tyskland, 1931.

Oswald Spengler: Jahre der Entscheidung, C.H. Beck’sche Verlagsbuchandlung, München, Tyskland, 1933.

Oswald Spengler: Politische Schriften, C.H. Beck’sche Verlagsbuchandlung, München, Tyskland, 1934.

Spioner, sabotører og krigere – 50 autentiske beretninger fra Den annen verdenskrig, Det Beste, Oslo, 1964.

Arne Stai: Norsk kultur- og moraldebatt i 1930-årene, Gyldendal, Oslo, 1954.

Stalin talar under andra världskriget, Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm, Sverige, 1944.

Joseph Stalin: Marxism and the National-Colonial Question, Proletarian Publishers, San Francisco, USA, 1975.

Joseph Stalin: Works, bind 113, Foreign Languages Publishing House, Moskva, Sovjetunionen, 19531955.

Nic. Stang: Tidskifte i maleri og skjønnlitteratur, Johan Grundt Tanum Forlag, Oslo, 1946.

Nic. Stang og August Lange: 6000 år verdenshistorie for den høgre skolen, Johan Grundt Tanum Forlag, Oslo, 1939.

G.E. Stangeland: Om Torvmyrer i Norge og deres Tilgodegjørelse, Norges geologiske Undersøkelse no. 20, i kommisjon hos Aschehoug, Kristiania, 1896.

Gro Stangeland og Eva Valebrokk: Norges bedste Værn og Fæste. Nasjonale festningsverk,

Wigestrand Forlag, Stavanger, 2001.

Henry M. Stanley: Gjennem det mørke fastland, Alb. Cammermeyer og W.C. Fabritius & Sønner, Kristiania, 1888.

Henry M. Stanley: In Darkest Africa. Or the Quest, Rescue and Retreat of Emin Governor of Equatoria, bind 12, Sampson Low, Marston, Searle and Rivington, London, Storbritannia, 1890.

Tore Staubo: Finanskriser – overlevelse mot alle odds. Sett fra innsiden, Kolofon Forlag, Oslo, 2009.

Reidar Stavseth og Leif B. Lillegaard: SOS på norskekysten, Tanum, Oslo, 1968.

Erik Anker Steen: Norges sjøkrig 19401945 ,bind 17, Gyldendal, Oslo, 19541969.

Sverre Steen: Drømmen om frihet, Cappelen, Oslo, 1973.

Sverre Steen: Fra norsk historie – Utvalgte essays, Gyldendal, 1966.

Sverre Steen (red.): Norges krig 19401945, bind 13, Gyldendal, Oslo, 19481950.

Thorvald Steen: Fra Reykholt til Bosporus, Forlaget Oktober, Oslo, 2003.

Krog Steffens: Kragerø By’s Historie 16661916 – Jubilæumsskrift, Grøndahl, Kristiania, 1916.

Pål Steigan: Krig i vår tid – artikler om Balkankrigen, Artemis Forlag, Oslo, 2000.

Pål Steigan: Sammenbruddet, Spartacus, Oslo, 2011.

Pål Steigan: Svar på tiltale – forsvar av marxismen, Forlaget Oktober, 1982.

Pål Steigan: Veiskille – finnes det noen vei ut av miljøkrisen? Forlaget Oktober, Oslo, 1990.

Hans Wilhelm Steinfeldt: Tøvær i øst, Cappelen, Oslo, 1986.

Marta Steinsvik: Et retslig opgjør med Den katolske kirke, L.E. Tvedtes Forlag, Oslo, 1926.

Birger Steiro: Marcus Thranes politiske agitasjon 18491855, Snøfugl Forlag, Melhus, 1974.

Ola Stemshaug og Kristoffer Kruken: Norsk personnamnleksikon, Samlaget, Oslo, 1982.

Ola Stemshaug: Språkleg tradisjon – Ei handbok for innsamling av språkleg tradisjonsstoff, Samlaget, Oslo, 1978.

Ragnar Grant Stene: Torpedo – En beretning om norske krigsseilere i USA og Canada, Faktum Forlag, Oslo, 1991.

Knut Stene-Johansen: Libertinske strategier, Spartacus, Oslo, 1996.

Halvor Stenstadvold: Håkon Stenstadvold – far, kunstner, Valdisholm Forlag, Rakkestad, 1994.

Friz Stern: The Varieties of History, The World Publishing Company, Cleveland and New York, USA, 1956.

Henry Stevens: Dark Star: The Hidden History of German Secret Bases, Flying Disks & U-Boats, Adventures Unlimited Press, Kempton, Illinois, USA, 2011.

Robert Stinnett: Day of Deceit: The Truth About FDR (Franklin D. Roosevelt, min anm.) and Pearl Harbor, Touchstone/Simon & Schuster, New York, USA, 2001.

Stjerner og planeter, Cappelen, Oslo, 2006.

Svetozar Stojanovic: Sosialismen i dag. Et marxistisk oppgjør med sosialistiske land, Pax, Oslo, 1971.

Irving Stone: Jack London, Sailor on Horseback, Signet Books, New York, USA, 1969.

Store norske leksikon, Kunnskapsforlaget, Oslo, 1986.

Olav Storstein: Kielland på ny Alexander Kielland og hans diktning i lys av vår tid, Gyldendal, Oslo, 1949.

Strategi for sosialisme – et handlingsprogram til debatt, Fritt Forum Arbeiderbevegelsens Studentforbund/Pax, Oslo, 1965.

Igor Stravinsky: Musikalsk poetikk, Cappelen, Oslo, 1949.

Ole Strøm: Sjømannsliv på sekstitallet, Commentum Forlag, Sandnes, 2012.

Sigmund Strøm: Lille Columbus, Gyldendal, Oslo, 1979.

Øyvind Strømmen: Det mørke nettet. Om høyreekstremisme, kontrajihadisme og terror i Europa, Cappelen, Oslo, 2011.

Thorstein Strømsøe: Frivilligbevegelsen. De finlandsfrivilliges organisering, kjennetegn og innsats under Vinterkrigen 19391940, Historisk institutt, NTNU, Trondheim, 2000.

Bo Stråth: Union og demokrati. Norge og Sverige 18141905, Pax, Oslo, 2005.

Tore Stubberud: Anti-Marx. Om «de nye filosofer» og oss selv, Dreyer, Oslo, 1978.

Arild Stubhaug: Det var mine tankers djervhet. Matematikeren Sophus Lie, Aschehoug, Oslo, 2000.

Arild Stubhaug: Et foranskutt lyn. Niels Henrik Abel og hans tid, Aschehoug, Oslo, 1996.

Arild Stubhaug: Med viten og vilje. Gösta Mittag-Leffler 19461927, Aschehoug, Oslo, 2007.

Espen Stueland: Å erstatte lykka med eit komma. Essay om cesur, rituell forseintkomming i produksjonen til Jon Fosse, Samlaget, Oslo, 1996.

Snorre Sturlason: Kongesagaer, J.M. Stenersen Forlag, Kristiania, 1900.

Teddy Suhren with Fritz Brustat-Naval: Teddy Suhren, Ace of Aces. Memoirs of a U-Boat Commander, Frontline Books/Pen & Sword Books, Barnsley, Storbritannia, 2011.

Asbjørn Sunde: Menn i mørket, Ny Dag, Oslo, 1947, nyutgave Spartacus, Oslo, 2009.

B.O. Sundman: Suomalais-ruotsalainen taskutulkki – Svensk-finsk parlör, Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo-Borgå, Suomi/Finland, 1969.

Per Olof Sundman: Ett år – anteckningar och kommentarer i dagbok, körjournaler för bil och i största allmänhet september 1966 till augusti 1967 kring arbetet med romanen Ingenjör Andrées luftfärd, eget forlag, Ljusdal, Sverige, 1970.

Eilert Sundt: Fante- eller Landstrygerfolket i Norge, Gyldendal, Oslo, 1974.

Eilert Sundt: Om Piperviken og Ruseløkbakken – Undersøgelser om arbeidsklassens kår og sæder i Christiania, Tiden, Oslo, 1968.

Eilert Sundt: På havet, Verker i utvalg bind 7, Gyldendal, Oslo, 1976.

Surrealisme, en antologi redigert av Kjartan Fløgstad, Karin Gundersen, Kjell Heggelund og Sissel Lie, Gyldendal, Oslo, 1980.

Han Suyin: Kina i år 2001, Gyldendal, Oslo, 1970.

Åsmund Svendsen: Hvaler – en samtidshistorie 19452000, Hvaler kommune, Hvaler, 2010. (Se også under Gudrun Høibo og Inger Jensen.)

Jacob Sverdrup og Marius Sandvei: Tanums store rettskrivningsordbok, Johan Grundt Tanum Forlag, Oslo, 1961.

Otto Sverdrup: Under russisk flag, Aschehoug, Oslo, 1928.

J.P. Syse and Astri Howells: Wilh. Wilhelmsen 18611977 A Brief History and a Fleet List, by Michael Crowdy, World Ship Society, Kendal, Storbritannia, 1978.

Odd M. Syversen: … så gikk det sånn passelig skjevt. En beretning om Sven Elvestad, Metope, Oslo, 1986.

Arild E. Syvertsen: Skipshistorier fra de syv hav, Aschehoug, Oslo, 2011.

Frithjof Sælen: Shetlands-Larsen, Eides Forlag, Bergen, 1947.

Einar Sæter: Gullfeber – Norske pionerar i Klondike og Alaska, Samlaget, Oslo, 1996.

Einar Sæter og Svein Sæter: XU. I hemmeleg teneste 194045, Samlaget, Oslo, 2007.

Svein Sæter: Operatøren. Knut Hauglands egen beretning. Tungtvann, Gestapo, Kon-Tiki, Cappelen Damm, Oslo, 2008.

Vegard Sæther: Den flygende kisten og andre historier om krigen i Østerdalen, Østerdølenes Forlag, Koppang, 2004.

Hartvig Sætra: Populismen i norsk sosialisme, Pax, Oslo, 1971.

Espen Søbye: En mann fra forgangne tider. Overlege Johan Scharffenbergs liv og virke 18691965. En arkivstudie, Forlaget Oktober, Oslo, 2010.

Espen Søbye: Ingen vei hjem: Arthur Omre. En biografi, Aschehoug, Oslo, 1992.

Espen Søbye: Kathe, alltid vært i Norge, Forlaget Oktober, Oslo, 2003.

Espen Søbye: Rolf Stenersen. En biografi, Forlaget Oktober, Oslo, 1995.

Staffan Söderblom: Harry Martinson, Natur och Kultur, Stockholm, Sverige, 1994.

Ejgil Søholm: «Roman om en forbrydelse» Sjöwall/Wahlöö’s værk og virkelighed, Spektrum, København, 1976.

Jacob D. Sømme: Sjøfiske. Amatørfiske og sportsfiske i sjøen, Cappelen, Oslo, 1971.

Gunnar Sønsteby: Rapport fra «nr. 24»: Bak rapportene, Pantagruel Forlag, Oslo, 2010.

Gunnar Sønsteby: Rapport fra «nr. 24», Ernst G. Mortensens forlag, Oslo, 1960. Nyutgave: Orion Forlag, Oslo, 1996.

Jan Inge Sørbø: Svar til ein sjaman. New Age, overmennesket – og ei kyrkje på flukt, Samlaget, Oslo, 1988.

Bernt Sørensen: Superstrenge. En teori om alt og intet, Munksgaard, København, Danmark, 1989.

Øystein Sørensen: Fra Marx til Quisling; fem sosialisters vei til NS, Dreyer, Oslo, 2012.

Øystein Sørensen: Den store sammensvergelsen, Aschehoug, Oslo, 2007.

Øystein Sørensen: Drømmen om det fullkomne samfunn, Aschehoug, Oslo, 2010.

Øystein Sørensen: Historien om det som ikke skjedde – kontrafaktisk historie, Aschehoug, Oslo, 2001.

Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Bjørn Arne Steine: Høyreekstremisme – ideer og bevegelser i Europa, Dreyer, Oslo, 2012.

Øystein Sørensen: Solkors og solidaritet. Høyreautoritær samfunnstenkning i Norge ca. 19301945, Cappelen, Oslo, 1991.

Svein Vik Såghus: Fern Sunde, krigsseiler, i Kvinner Vest-Agder-museets årbok 2009, Kristiansand, 2009.

Michael Tamelander og Jonas Hård af Segerstad: Havets ulver – dramatiske ubåtepisoder fra andre verdenskrig, Spartacus, Oslo, 2008.

Michael Tamelander og Niklas Zetterling: Jakten på Bismarck – Kampen om Atlanterhavet, Spartacus, Oslo, 2006.

Michael Tamelander og Niklas Zetterling: 9. april – Nazitysklands invasjon av Norge, Spartacus, Oslo, 2001.

Domenico Tarizzo: L’Anarchie – Histoire des mouvements libertaries dans le monde, Éditions Seghers, Paris, Frankrike, 1978.

A.J.P. Taylor: From Napoleon to Lenin. Historical Essays, Harper & Row, New York, USA, 1966.

A.J.P. Taylor: From Sarajevo to Potsdam, Thames and Hudson, London, Storbritannia, 1975.

Bruce Taylor: The Battlecruiser HMS Hood. An Illustrated Biography 19161945, Seaforth Publishing/Pen & Sword Books, Barnsley, Storbritannia, 2012.

Bruce Taylor: The End of Glory. War & Peace in HMS Hood 19161945, Seaforth Publishing/Pen & Sword Books, Barnsley, Storbritannia, 2005.

Theodore Taylor: Battle in the Arctic Seas: The Story of Convoy PQ 17, Crowell, New York, USA, 1976.

Tegn og forkortelser i norske sjøkart, Norges Sjøkartverk, Stavanger, 1980.

Antonio Tellez: Sabaté – Stadtguerilla in Spanien nach dem Bürgerkrieg 19451960, Trikont-Verlag, München, Vest-Tyskland, 1974.

Sigurd Telnes: Åmotsdal. Grannelagi mellom Dalemannen og Lepjusdalen, Seljord Målarklubb, Seljord, 2001.

The Great Age of Sail, Patrick Stephens, Cambridge, Storbritannia, 1977.

The Koran, Penguin Books, Harmondsworth, Storbritannia, 1985.

The Mariner’s Handbook, The Hydrographer of the Navy, Taunton, Storbritannia, 1978.

The New Webster Encyclopedic Dictionary of the English Language, Consolidated Book Publishers, Chicago, USA, 1980.

The Oxford Dictionary for Writers and Editors, Clarendon Press, Oxford, Storbritannia, 1984.

The Soviet Army, Progress Publishers, Moskva, Sovjetunionen, 1971.

The Story of English, Faber and Faber/BBC Publications, London, Storbritannia, 1986.

The Times Atlas of the Oceans, Times Books, London, Storbritannia, 1983.

The Times Atlas of the World, Times Books, London, Storbritannia, 1986.

The U-Boat Commander’s Handbook, The High Command of the German Navy (Kriegsmarine), engelsk utgave ved Thomas Publications, Gettysburg, Pennsylvania, USA, 1989.

The World Guide – an Alternative Reference to the Countries of our Planet 2003/2004, Instituto del Tercer Mundo/New Internationalist Publications, Oxford, Storbritannia, 2003.

Iselin Theien: Sonja Wigert. Et dobbeltliv, Cappelen Damm, Oslo, 2010.

Hugh Thomas: The Spanish Civil War, Penguin Books, Harmondsworth, Storbritannia, 1965.

H. Thomassen og O. Bjønness: Håndbok i signalering, Grøndahl, Oslo, 1960.

Hunter S. Thompson: En trist uke i Amerika og andre artikler 19622003. Etterord av Fredrik Wandrup, Forlaget Oktober, Oslo, 2005.

Hunter S. Thompson: Fear and Loathing in Las Vegas – A Savage Journey to the Heart of the American Dream, Paladin Granada Publishing, Frogmore, Storbritannia, 1979.

John Thompson: Crime Scientist, Books of Zimbabwe, Bulawayo, Zimbabwe, 1980.

George Thomson: From Marx to Mao Tse-tung. A study in revolutionary dialectics, China Policy Study Group, London, Storbritannia, 1974.

J.A. Thorbjørnsen: Folkets Lov- og Formularbog, Lunde & Co.s Forlag, Bergen, 1910.

Finn Thorn: Lov og Evangelium. Tanker om Henrik Ibsens «Brand», Aschehoug, Oslo, 1981.

Magne Thorsen: Med Akersarbeiderne gjennom 70 år, Nyland Verkstedklubb Avd. Vest, Oslo, 1972.

Thor E. Thorsen: Mappene – «Sannhet» eller virkelighet (om overvåking etter krigen), eget forlag, 2006.

Margit Thorud: Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund 18911951, Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund, Oslo, 1951.

Atle Thowsen: Handelsflåten i krig 19391945, bind 1: Nortraship – Profitt og patriotisme, Grøndahl og Dreyer, Oslo, 1997.

Marcus Thrane: Arbeidere, forén dere! Politiske skrifter i utvalg og med innledning av Einhart Lorenz, Pax, Oslo, 1969.

Johs. B. Thue: Årdalstangen Kjemiske Arbeiderlag 50 år 19481998, Årdal, 1998.

Nils Petter Thuesen: Hovedøya, Tiden, Oslo, 1984.

Nils Petter Thuesen: Norges dronninger gjennom tusen år, Tiden, Oslo, 1991.

Herbert Tichy: Til jordens helligste fjell, Aschehoug, Oslo, 1938.

Birger Tidemand-Johansen: Den kalde fronten – En beretning fra Vinterkrigen i Finland, Cappelen, Oslo, 2000.

Tilbakeblikk, Sjøforsvarets skyttere for handelsflåtens veteranforening, Oslo, 1995.

Tjäna folket! En bok om Kina, Bokförlaget Prisma, Stockholm, Sverige, 1973.

Til Ungdom i Oslo – Håndbok om byen vår, Oslo kommune – Ungdomsnemnda,Oslo, 1957.

Torgrim Titlestad: Brev til Josef Stalin. Strengt hemmelig. Om situasjonen i Norges Kommunistiske Parti 194853, Erling Skjalgssonselskapet, Hafrsfjord, 2003.

Torgrim Titlestad: I kamp i krig: Peder Furubotn 19421945, Gyldendal, Oslo, 1977.

Torgrim Titlestad: Frihetskampen i Norge – historikerne som sviktet, Spartacus, Oslo, 2010.

Torgrim Titlestad: Fortielsen – den kalde krigen og Peder Furubotn, Erling Skjalgssonselskapet, Harfrsfjord, 1997.

Torgrim Titlestad: Stalin midt imot: Peder Furubotn 19381941, Gyldendal, Oslo, 1977.

Hans Tolten: Kampen om urskogen, Gyldendal, Oslo, 1942.

Nebojsa Bato Tomasevic and David Tornquist: Vietnam, Flint River Press, London, 1991.

Alf Torp: Nynorsk etymologisk ordbok, Aschehoug, Kristiania, 1919. Faksimileutgave Ringstrøms Antikvariat, Oslo, 1992.

Christian Tortzen: Kampen på havet – Danske søfolk under Anden Verdenskrig (kortversjon av Tortzens firebindsverk), Informations Forlag, København, 2011.

Christian Tortzen: Krigssejlerne – Træk af dansk skibsfartshistorie 19391945, Pantheon, København, 1995.

Christian Tortzen: Søfolk og skibe – Den danske handelsflådes historie under anden verdenskrig, bind 14, Grafisk Forlag, København, 19811985.

Ingvald Torvik: Moderne nynorsk normalprosa, Gyldendal, Oslo, 1959.

Svein Vetle Trae: På sporet av norsk forsvarshistorie – Fra sverd til Krag-Jørgensen og fra Stengun til MP 5, Notodden Heimevernsområde, Notodden, 1996.

Svein Vetle Trae: «Skriften på veggen» Krig og motstand i Hjartdal/Øvre Telemark 19401945, Hjartdal historielag, Hjartdal, 1995.

J.B. Trend: Bolívar and the Independence of Spanish America, The Bolivarian Society of Venezuela, Caracas, Venezuela, 1951.

Lionel Trilling: Kunst og nevrose, Cappelen, Oslo, 1953.

Tron Tronsen: Opp leider’n – Av en sjømannsprests erindringer, Lutherstiftelsen, Oslo, 1966.

Leo Trotskij: Litteratur och Revolution, Partisan, Stockholm, Sverige, 1969.

Olaf Trysnes: Veien til båtførerprøven, Cappelen Damm, Oslo, 2008.

Tone Tryti: Norsk slang, Universitetsforlaget, Oslo, 1984.

Lasse Trædal: Sjøfolk til havs og i havn, Aschehoug, Oslo, 2006.

Sergei Tschachotin: Trepil mod hagekors, Frem-Forlag, København, Danmark, 1933.

Thorbjørn Tufte: Finnmarksliv – Jakt og fiske, råd og dåd. Gyldendal, Oslo, 1991.

Hans Olav Tungesvik: Når kreft gir kraft. Rapport frå eit halvår med kreftdiagnose, Samlaget, Oslo, 2006.

Malcolm Turner: Shipwrecks & Salvage in South Africa – 1505 to the Present, C. Struik, Cape Town, Sør-Afrika, 1988.

Terje Tvedt: Nilen – historiens elv, Aschehoug, Oslo 2012.

Terje Tvedt: The River Nile in the Age of the British: Political Ecology and the Quest for Power, I.B. Tauris, London, Storbritannia og New York, USA, 2004.

Mark Twain: Erindringer fra en Fodtur i Europa, I. H. Schubothes Boghandel, København, 1880.

Johan N. Tønnesen: Norsk Styrmandsforening i 50 år, Norsk Styrmandsforening, Oslo, 1960.

Marthin Tønnesen: Førstereisgutten, Verbum Grafiske, Stavanger, 1996.

Johan L. Tønnesson: Arbeidernes Opplysningsforbunds milde lesepress på 1930-tallet. I Fortid nr. 3-2008, Universitetet i Oslo, Oslo, 2008.

Stein Tønnesson: Røde skoger – skogsarbeidere forteller fra klassekampen på landsbygda, Pax, Oslo, 1976.

Torill Wiiger Tørjesen: Tarjei Vesaas og ekspresjonismen – med utgangspunkt i romanen «Sandeltreet», Hovedoppgave, Institutt for nordisk språk og litteratur, Universitetet i Oslo, 1985.

Egil Ulateig: Dagbok frå ein rotnorsk nazist, Samlaget, Oslo, 1987.

Egil Ulateig: Fordømte engler. Norske kvinner på Østfronten, Forlaget Reportasje, Lesja, 2004.

Egil Ulateig: Den lange reisen hjem – Kongefamilien under krigen, Scanbok, Oslo, 1990.

Egil Ulateig: Raud krigar, raud spion, Samlaget, Oslo, 1989.

Egil Ulateig: Veien mot undergangen – Historien om de norske frontkjemperne, Forlaget Reportasje, Lesja, 2002.

Magnus Ulleland: Italiensk-norsk ordbok, Kunnskapsforlaget, Oslo, 1981.

Magnus Ulleland: Norsk-italiensk ordbok, Kunnskapsforlaget, Oslo, 1981.

Lars Ullerstam: De seksuelle minoriteter, Pax, Oslo, 1964.

Ragnar Ulstein: Englandsfarten, bind 12, Samlaget, Oslo, 196567.

Ragnar Ulstein: Svensketrafikken – Flyktningar til Sverige, bind 13, Samlaget, Oslo, 197477.

Ivar Ulvestad (red.): Vennlig hilsen – Postkortets historie i Norge, Aventura Forlag, Oslo, 1988.

Bjørn Unneberg: Per Borten. Bonde og statsmann, Cappelen, 1988.

Yngvar Ustvedt: Arbeidere under våpen – Norske frivillige i den spanske borgerkrig, Gyldendal, Oslo, 1975.

Yngvar Ustvedt: Den varme freden, den kalde krigen, 194552, bind 1 i serien Det skjedde i Norge, Gyldendal, Oslo, 1978.

Yngvar Ustvedt: Opprørere. Profiler og skjebner fra sosialismens historie, Tiden, Oslo, 1973.

Yngvar Ustvedt: Overflod og opprør, 19611972, bind 3 i serien Det skjedde i Norge, Gyldendal, Oslo, 1981.

Yngvar Ustvedt: Trankebar – Nordmenn i de gamle tropekolonier, Cappelen, 2001.

Yngvar Ustvedt: Velstand – og nye farer, 19521961, bind 2 i serien Det skjedde i Norge. Gyldendal, Oslo, 1979.

Yngvar Ustvedt: Verdensrevolusjonen på Hønefoss. En beretning om Leo Trotskijs opphold i Norge, Gyldendal, Oslo, 1974.

Rolf Vallerö: Svenska handelsflottans krigsförluster under andra världskriget: redogörelse, Svenska offentliga utredningar (SOU), Handelsdepartementet/Isaac Marcus Boktryckeri, Stockholm, Sverige, 1963.

Jordan Vause: U-Boat Ace: The Story of Wolfgang Lüth, Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, USA, 2001.

Jordan Vause: Wolf. U-Boat Commanders in World War II, Naval Insitute Press, Annapolis, Maryland, USA, 1997.

Hilde Dagfinrud Valen: Gatefolk og fyrlysmennesker, Lunde Forlag, Oslo, 1998.

Terje Valen: De tjente på krigen – Hjemmefronten og kapitalen, Forlaget Oktober, Oslo, 1974.

Paul Valéry: Europas åndelige krise, Cappelen, Oslo, 1948.

Nina Valsø: Vi møtes igjen – Trøndelag Krigsseilerforening, Pirforlaget, Trondheim, 2011.

Jan Valtin: Ud af mørket, bind 12, Vilhelm Priors Forlag, København, Danmark, 1946.

Eirik Vandvik: Blant gudar på Olymp, Samlaget, Oslo, 1963.

Lord Vansittart: Mitt livs lærdommer, Gyldendal, Oslo, 1946.

O. Joh. Vasbotten: Lover om stortingsvalg og om nominasjon samt Stortingets fullmaktspraksis, Aschehoug, Kristiania, 1924.

Bjørn Vassnes: Sokrates og sjøpungen – Flukten fra kunnskapen, Margbok, Tromsø, 2011.

Torstein B. Veblen: Den arbeidsfrie klasse, Gyldendal, Oslo, 1976.

Ole Vedfelt: Det kvinnliga i mannen. En beskrivning av den moderne mannens psykologi, Bokförlaget Prisma, Stockholm, Sverige, 1987.

Vem skrev vad, Förlags AB Svenska Samlingsverk, Stockholm, Sverige, 1948.

Verdenshistorien i kart, tekst og bilder, Cappelen, Oslo, 1991.

Olav Vesaas: A.O. Vinje – ein tankens hærmann, Cappelen, Oslo, 2001.

Olav Vesaas: Løynde land – ei bok om Tarjei Vesaas, Cappelen, Oslo, 1995.

Olav Vesaas: Rolf Jacobsen – en stifinner i hverdagen, Cappelen, Oslo, 1994.

Olav Vesaas (red.): Tarjei Vesaas om seg sjølv, De norske Bokklubbene, Oslo, 1985.

Olav Vesaas: Telemark – dikt og draum. Fotografier av Johan Brun, N.W. Damm & Søn, Oslo, 1985.

Olav Vesaas: Å vera i livet – ei bok om Halldis Moren Vesaas, Samlaget, Oslo, 2007.

Arne Johan Vetlesen: Smerte, Dinamo Forlag, Bærum, 2004.

Leif Vetlesen: Hard tørn, Gyldendal, Oslo, 1991.

Leif Vetlesen: Oktober-eksplosjonen i NKP. Årsaker og omstendigheter i forbindelse med sprengningen av Norges Kommunistiske Parti i oktober 1949.

Leif Vetlesen: Reis ingen monumenter – Kampen om Nortraships hemmelige fond, Gyldendal, 1981.

Leif Vetlesen: Sjøfolkenes kamp for det hemmelige fond, Ny Dag, Oslo, 1949.

Leif Vetlesen og Ingvald Wahl: Syv fortellinger fra Norges krig på havet, Gyldendal, Oslo, 1993.

Eirik Veum: Nådeløse nordmenn – Statspolitiet 19411945, Kagge Forlag, Oslo, 2012.

Bjørn Vigeland: Dialekter i Norge – Målmerker med språkhistoriske forklaringer, Universitetsforlaget, OsloBergenTromsø, 1981.

Nils P. Vigeland: Norge på havet, bind 14, Nasjonalforlaget, Oslo, 1953.

Nils P. Vigeland: Norsk seilskipsfart erobrer verdenshavene, F. Bruns Bokhandels Forlag, Trondheim, 1941.

Johan Vikse: Kystens friskarer – Krigsårenes illegale englandsfart, eget forlag, Haugesund, 1945.

Alan Villiers: The Last of the Wind Ships, The Harvill Press, London, Storbritannia, 2000.

Victor Vinde: Rapport frå Kina, Samlaget, Oslo, 1968.

Johan Vogt: På talefot med sin egen ungdom, Cappelen, Oslo, 1990.

Nils Collett Vogt: Fra gutt til mann – Et stykke selvbiografi, Aschehoug, Oslo, 1932.

Helge Vold: Helge Krog, Z-forlag, Oslo, 2011.

Helge Vold: Nordahl Grieg om seg selv, Den norske Bokklubben, Oslo, 1983.

Jan Erik Vold: Entusiastiske essays, Gyldendal, Oslo, 1976.

Jan Erik Vold: Ruth Maiers dagbok. En jødisk flyktning i Norge, Gyldendal, Oslo, 2007.

Tor Inge Vormedal: Linjefartens minnealbum, Vormedal Forlag, Haugesund, 2006.

Fridtjof Voss: Norsk sitatleksikon – 6000 bevingede ord, Stabenfeldt Forlag, Stavanger, 1983.

Voyage through the Universe, bind 120, Time-Life Books, Amsterdam, Nederland, 1988.

Voyages and Adventures of La Pérouse, University of Hawaii Press, Honolulu, Hawaii, USA, 1969.

Vår helse – populært norsk legeverk, bind 13, Nasjonalforlaget, Oslo, 1933.

Jakob Vaage: Norske ski erobrer verden, Gyldendal, Oslo, 1952.

Jakob Vaage: Store begivenheter i norsk idrett gjennom 75 år, Grøndahl, Oslo, 1951.

Vårt folks historie, Aschehoug, Oslo, 196163.

Ingvald Wahl: Den skandinaviske sjømannsklubben i USA 19351941, appendiks i Jon Michelets Den siste krigsseileren – Ingvald Wahls historie, Gyldendal, Oslo, 2007.

Frederic Wakeman: Policing Shanghai 19271937, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, USA, 1996.

Martin Walker: The National Front, Fontana/Collins, London, Storbritannia, 1978.

Günter Wallraff: Ganz unten, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln, Vest-Tyskland, 1985.

Svend Wandall: Under sejl og med hammer – Drøm og virkelighed, Gyldendal, København, Danmark, 1975.

Fredrik Wandrup: Jens Bjørneboe – mannen, myten og kunsten, Gyldendal, Oslo, 1984.

Fredrik Wandrup: Olaf Bull og hans samtid: en uro som aldri dør, Gyldendal, Oslo, 1995.

Carl-Axel Wangel (red.): Sveriges militära beredskap 19391945, Militärhistoriska förlaget, Stockholm, Sverige, 1982.

Gunnar Christie Wasberg: Med norsk sjømannsmisjon i 100 år, Den norske sjømannsmisjons forlag, Bergen, 1964.

Jeremi Wasiutynski: Det kosmiske drama – og drømmer om den kongelige vei på terskelen til en ny tid, Pax, Oslo, 1998.

Jeremi Wasiutynski: Universet – skapelse og utvikling, Universitetsforlaget, Oslo, 1965.

Knut Weibust: Deep Sea Sailors – A Study in Maritime Ethnology, Nordiska museets Handlingar, Stockholm, Sverige, 1969.

Bjarne O. Weider: Tessalonikerbrevene, Luther Forlag, Oslo, 1978.

Steven Weinberg: Dreams of a Final Theory: The Search for the Fundamental Laws of Nature, Vintage, London, Storbritannia, 1993.

Dan Weissenberg: Bogsvall, Breakwater Publishing, Göteborg, Sverige, 2007.

Dan Weissenberg: Herzogin Cecilie – Skeppet som ville flyga, Oy Litorale AB, Helsingfors, Finland, 2011.

René Wellek og Austin Warren: Litteraturteori, Gyldendal, Oslo, 1970.

H.G. Wells: The Shape of Things to Come, Hutchison & Co., London, Storbritannia, 1935.

Torstein Wereide: Psykiske Fænomener, Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, Kristiania og København, 1919.

Werner Werenskiold og Trygve Width: Jorden vår klode, bind 14, Gyldendal, Oslo, 1956.

Herbert A. Werner: Iron Coffins: A Personal Account of the German U-Boat Battles of World War II, Da Capo Press/Perseus Books, Cambridge, Massachusetts, USA, 2002.

H. Westfal-Larsens rederiarkiv, Bergens Sjøfartsmuseum.

Bjørn Westlie: Coming to Terms with the Past: The Process of Restitution of Jewish Property in Norway, Policy Forum of the Institute of the World Jewish Congress, Jerusalem, Israel, 1996.

Bjørn Westlie: Fars krig, Aschehoug, Oslo, 2008.

Bjørn Westlie: Hitlers norske budbringere, Aschehoug, Oslo, 2012.

Bjørn Westlie: Oppgjør – I skyggen av Holocaust, Aschehoug, Oslo, 2002.

W.B. Whall: Ships, Sea Songs and Shanties, J. Brown & Son, Glasgow, Storbritannia, 19101913.

David Fairbank White: Bitter Ocean: The Battle of the Atlantic 19391945, Simon & Schuster, New York, USA, 2007.

Michael White and John Gribbin: Stephen Hawking. A Life in Science, Penguin Books, London, 1992.

Theodore H. White: The Mountain Road, Cassell, London, Storbritannia, 1958.

Theodore H. White og Annalee Jacoby: Torden fra China, Aschehoug, Oslo, 1948.

Gunnar Wiederstrøm: Partisaner i sør, Erling Skjalgssonselskapet, Stavanger, 2000.

Kjell Arnljot Wig: Kongen ser tilbake, Cappelen, Oslo, 1977.

Kjell Arnljot Wig: Spillet om tronen, Cappelen, Oslo, 1980.

Melanie Wiggins: Torpedoes in the Gulf: Galveston and the U-boats, 19421943, Texas A&M University Press, College Station, Texas, USA, 1995.

Melanie Wiggins: U-Boat Adventures: Firsthand Accounts from World War II, Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, USA, 1999.

Charles Wighton: Eichmann, Nasjonalforlaget, Oslo, 1961.

Kirsten Elshaug Wik: Far og krigen – Gunner nr. 19, eget forlag, 2010.

Tone Wikborg: Skulpturer og minnesmerker i Oslo, Oslo kommune/Aschehoug, Oslo, uten årstall (men her er med verk fram til 1984).

Oscar Wilde: Livskunstens forfall. Med innledning av Morten Claussen, Solum Forlag, Oslo, 1988.

Frauke Wilhelm: Die Taschen waren vollen Geld – Hafen und Rotlichtgeschichten von der Bremer «Küste», Edition Tremmen, Bremen, Tyskland, 2011.

Aage A. Wilhelmsen: Sjømenn i krig – Krigsseilere forteller, Pegasus forlag, Oslo, 2007.

Clifford M. Will: Was Einstein Right? Putting General Relativity to the Test, Oxford University Press, Oxford, Storbritannia, 1988.

Andrew Williams: The Battle of the Atlantic – The Allies’ Submarine Fight Against Hitler’s Gray Wolves of the Sea, Basic Books, New York, USA, 2003.

Norman Lloyd Williams: Sir Walter Raleigh, Penguin Books, Harmondsworth, Storbritannia, 1965.

W. Mattieu Williams: Til fots i Norge for hundre år siden, Cappelen, Oslo, 1965.

Gordon Williamson: Aces of the Reich, Weidenfeld Military, London, 1989.

Kåre Willoch: Krisetid, Schibsted, Oslo, 1992.

Kåre Willoch: Minner og meninger, Schibsted, Oslo, 1988.

Kåre Willoch: Myter og virkelighet, Cappelen, Oslo, 2002.

Kåre Willoch: Statsminister, Schibsted, Oslo, 1990.

Chester Wilmot: The Struggle for Europe, Wordsworth Editions, Herefordshire, Storbritannia, 1997.

Simon Winchester: Atlanterhavet – En biografi, Font Forlag, Oslo, 2011.

Jon Winge: For bare stumpene – Sjømannsuttrykk i norsk dagligtale, Cappelen Damm, Oslo, 2011.

Kris Winther: Amerikansk slangleksikon, Teknologisk Forlag, Oslo, 1981.

Hans A. Wirth (red.): Hamburg zwischen Sekt und Selters. Der kritische Führer durch Kneipen, Cafés, Bars und Discos, ars vivendi verlag, Cadolzburg, Tyskland, 1992.

Carl Fr. Wisløff (red.): 2000 år med Kristus – Kristendommens historie, Luther Forlag, Oslo, 1981.

Nina Witoszek and Andrew Brennan (ed.): Arne Næss and the Progress of Ecophilosophy, Rowman & Littlefield Publishers, Oxford, Storbritannia og Lanham, Maryland, USA, 1999.

Nina Witoszek and Lars Trädgårdh: Culture and Crisis: The Case of Germany and Sweden, Berghhan Books, New York, USA, 2002.

Nina Witoszek: Norske naturmytologier; fra Edda til økofilosofi, Pax, Oslo, 1998.

Nina Witoszek: The Origins of the «Regime of Goodness». Remapping the Cultural History of Norway, Universitetsforlaget, Oslo, 2011.

Nina Witoszek: Verdens beste land. En pamflett, Aschehoug, Oslo, 2009.

Gertrud Woker: Den kemiske og bakteriologiske krig, Studentersamfundets Oplysninsgforening/Povl Branner, København, Danmark, 1932.

Derek Wood: This Modern World, Heinemann, London, Storbritannia, 1981.

Frederick T. Wood: Current English Usage, The Macmillan Press, London, Storbritannia, 1991.

Richard Woodman: The Arctic Convoys 19411945, John Murray, London, Storbritannia, 1994.

Jacob S. Worm Müller (red.): Den norske sjøfarts historie, bind 16, Steenske Forlag, Kristiania/Oslo, 19231951.

Trygve Wyller: Fangeliv og fri tanke, Cappelen, Oslo, 1948.

Johan Waage: Fra brigg til bulk, Gyldendal, 1969.

Peter Normann Waage: Fjodor M. Dostojevskij, Gyldendal, Oslo, 1997.

Aksel Zachariassen: Fra Marcus Thrane til Martin Tranmæl, Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF), Oslo, 1962. Nyutgave på Tiden, Oslo, 1977.

Aksel Zachariassen: Fra trellekår til frie menn – Norsk Sjømannsforbund gjennom 40 år, Tiden, Oslo, 1950.

Aksel Zachariassen: På forpost – Oslo Arbeidersamfund 100 år, Oslo Arbeidersamfund, Oslo, 1964.

Aksel Zachariassen: På talerstolen. En håndbok i veltalenhet, Arbeidermagasinets forlag, Oslo, 1931.

Aksel Zachariassen: Ved vinsj og ratt. Norsk Transportarbeiderforbund gjennom 75 år, 18961971, eget forlag, Oslo, 1971.

Peter Wessel Zapffe: Barske glæder – og andre temaer fra et liv under åpen himmel, Cappelen Damm, Oslo 2012.

Peter Wessel Zapffe: Om det tragiske, De norske Bokklubbene, Oslo, 2004.

Per-Olov Zennström: Kommunistisk kritik – Författare och konstnärer, Bo Cavefors Bokförlag, Stockholm, Sverige, 1975.

Per-Olov Zennström: Kommunistisk kritik I krig och fred, Bo Cavefors Bokförlag, Stockholm, Sverige, 1975.

Stefan Zweig: Verden av i går. En europeers erindringer (selvbiografi utgitt etter forfatterens død i 1942), Aschehoug, Oslo, 1993.

Danah Zohar: Kvantjaget. En revolutionerande syn på människans natur och medvetande med utgångspunkt i den nya fysiken, Forum, Stockholm, Sverige, 1990.

Irvin D. Yalom: Religion og psykiatri, Arneberg forlag, Oslo, 2007.

Irvin D. Yalom: Å stirre på solen. Om å overvinne frykten for døden, Arneberg forlag, Oslo, 2008.

Arkady Yerusalimsky: German Imperialism: Its Past and Present, Progress Publishers, Moskva, Sovjetunionen, 1980.

Heikki Ylikangas: Vägen till Tammerfors. Striden mellan röda och hvita i finska inbördeskriget 1918, Bokförlaget Atlantis, Stockholm, Sverige. 1995.

Einar Ødegård: En konge bombes – Nybergsund 11. april 1940, Einar Ødegård Distribusjon, 2007.

Knut Jørgen Røed Ødegaard: Bang! Kollisjoner og eksplosjoner i verdensrommet, Cappelen, Oslo, 2006.

Torbjørn Ødegaard: Hvalfangere i Sydishavet og Sør-Afrika 19101970, Kystforlaget, Fredrikstad, 2002.

Tron Øgrim: Den vestlige maoismens sammenbrudd og krisa i AKP (m-l), Forlaget Oktober, Oslo, 1982.

Tron Øgrim: Hilsen til en generasjon av kvikksølv! Ziuzudra forlag, Oslo, 1997.

Tron Øgrim: Kommunismen funker best! Tidsskriftet Rødt!, Larvik, 2006.

Tron Øgrim: Kvikksølv! Forlaget Oktober, Oslo, 2000.

Tron Øgrim: Marxismen – vitenskap eller åpenbaringsreligion? Forlaget Oktober, Oslo, 1979.

Asbjørn Øksendal: Operasjon Weserübung, Vidkun Quisling og forspillet til 9. april 1940, Det Nordenfjeldske Forlag, Trondheim, 1981.

Toralv Øksnevad: Joh. Ludw. Mowinckel, John Griegs Forlag, Bergen, 1963.

Anders Ølgaard (red.): Færinger – Frænder, Gyldendal, København, Danmark, 1968.

Dag Østerberg: Makt og materiell og andre politiske innlegg, Pax, Oslo, 1971.

Øyvind Østerud: Hva er nasjonalisme? Universitetsforlaget, Oslo, 1994.

Øyvind Østerud: Nasjonenes selvbestemmelsesrett, Universitetsforlaget, Oslo, 1984.

Østfold og Vestfold i manns minne – Daglegliv ved hundreårsskiftet, Samlaget, Oslo, 1975.

Østfoldarv IX, Fylkeskonservatoren/Borgarsyssel Museum, Sarpsborg, 1980.

Janneken Øverland: Cora Sandel – en biografi, Gyldendal, Oslo, 1995.

Asbjørn Øverås og John Midgaard: Noregs historie med hovuddrag av soga til dei andre nordiske landa, for gymnas og lærarskular, Aschehoug, Oslo, 1948.

Nils E. Øy (red.): Østfold. I serien By og bygd i Norge, Gyldendal, Oslo, 1978.

Olaf Øyslebø: Dikteren – og språkets muligheter, Universitetsforlaget, OsloBergenTromsø, 1976.

Asbjørn Aamodt: Reiser og riss, Cappelen, Oslo, 1944.

Per Aamot: 13 akter av filmens historie, Ekko Forlag, Oslo, 1944.

Årdal – Verket og bygda 19471997, redaktører: Rolv Petter Amdam, Dag Gjestland og Andreas Hompland, Samlaget, Oslo, 1997.

Århundrets krønike, Cappelen, Oslo, 1988.

Gunn Aarli, J.A. Martínez López og Kåre Nilsson: Spansk blå ordbok – spansk-norsk/norsk- spansk, Kunnskapsforlaget, Oslo, 2005.

Asbjørn Aarseth: Episke strukturer – Innføring i anvendt fortellingsteori, Universitetsforlaget, OsloBergenTromsø, 1976.

Berit Ås: «De 5 hersketeknikker», Årbog for kvinderet, København, Danmark, 1979.

Berit Ås: Kvinner i alle land … Håndbok i frigjøring, Aschehoug, Oslo, 1981.

Einar K. Aas og Peter Wessel Zapffe: Vett og Uvett – Klassikeren i norsk humor, Lopo Media Forlag, Svolvær, 1992.

Ivar Aasen: Norsk Maalbunad – Samanstilling av norske ord etter umgrip og tyding, Norsk Bokreidingslag, Bergen, 1975.

Ivar Aasen: Norsk Navnebog eller Samling af Mandsnavne og Kvindenavne, P. Mallings Boghandel, Kristiania, 1878, faksimileutgave Børsums Forlag og Antikvariat, Oslo, 1980.

Ivar Aasen: Norske Ordsprog, Vestanbok Forlag, Voss, 1982.

Ivar Aasen: Om grunnlaget for norsk målreising – Seks artiklar av Ivar Aasen med innleiding av Stephen J. Walton, Vestanbok Forlag, Voss, 1984.

Petter Aaslestad: Narratologi. En innføring i anvendt fortellerteori, Landslaget for norskundervisning/Cappelen Akademisk Forlag, Oslo, 1999.

Internett:

Et utvalg av nettsteder og portaler

alkunne.no

arbark.no (Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek)

baltimore.org/history

bayonnenj.org/history.htm

brooklynhistory.org

bsj.uib.no (Bergens Sjøfartsmuseum)

cc.bun.org (Buenaventura)

cctexas.com (Corpus Christi)

ci.perthamboy.nj.us

clydehistory.com

clydewaterfront.com

convoyweb.org.uk (Arnold Hague Convoy Database. Meget bra nettsted for konvoiene.)

curacao.com

curacao-aktief.com

digitaltmuseum.no (Med bl.a. stoff fra Norsk Maritimt Museum i Oslo og Stavanger Sjøfartsmuseum.)

dumaguetecity.net

earth.gooogle.com

faktaomfartyg.se

forsvaretsmuseer.no

gjenvick.com

halifaxhistory.ca

heimskringla.no

www.history.navy.mil (US Navy)

klubbmaritim.com

kommandobryggan.se

lardex.net (Godt norsk Vestfold-basert nettsted om skip og sjøfolk.)

liverpoolmuseums.org.uk

maps.google.com

mareud.com (Maritime Research of Uddevalla – Swedish Merchant Ship Losses during the First and Second World War. Har liste over flere nettsteder med informasjon om 1. og 2. verdenskrig på havet.)

naval-history.net (Royal Navy. Har bl.a. et upublisert manuskript av Arnold Hague om Malta-konvoiene 19401942.)

navy.forces.gc.ca (Royal Canadian Navy)

ormoc.gov.ph

ourglasgowstory.com

portarthur.com

portofaden.com

royalnavyresearcharchive.org.uk

rusnavy.com (Sovjetiske marine)

sjohistorie.no (Godt nettsted som er et samarbeidsprosjekt mellom sjømannsforeningene på Sørlandet.)

sjomannsforbundet.no

sjomannskirken.no

skipshistorie.no

snl.no (Store norske leksikon)

snl.no/nbl (Norsk biografisk leksikon)

tacloban.gov.ph

tonsbergsjo.no (Nettstedet til Tønsberg Sjømannsforening. Har liste over foreningas bibliotek, med bøker om mange sjømannsforeningers historier.)

tvu.nu (Nettavis laget av Norsk Sjømannsforbunds medlemmer i Color Line.)

uboat.net

ubootwaffe.com

warsailors.com (Etter min mening det unike nettstedet om den norske handelsflåten under 2. verdenskrig.)

wikipedia.org

world-war-2-planes.com

wrecksite.eu

Muntlige kilder:

De muntlige kildene mine har opp gjennom årene vært svært mange. Beretninger fra krigsseileres munn har jeg hørt helt siden jeg var guttunge. En historie som gjorde særlig inntrykk på meg, ble fortalt av faren til en krigsseiler, forfatteren Helge Krog. Det skjedde på Theatercafeen i Oslo en gang tidlig på 1950-tallet. Der satt jeg sammen med faren min, maleren Johan Fredrik Michelet, hans kollega Bjarne Engebret (som drev en kunstskole i Stortingsgata og hadde stambord i restauranten), forfatteren Aksel Sandemose og Krog.

Krog fortalte om hvordan sønnen hans, Jaampa, ble værende om bord i et brennende skip ved Gibraltar, og omkom da skipet eksploderte. Sandemose, som ofte avbrøt andres fortellinger, forholdt seg stille da Krog snakket om dette.

Jeg husker jo ikke Krogs fortelling i detalj, men i Nortraships flåte forteller orlogskaptein Jon Rustung Hegland, i sin konsise marinestil, om det som skjedde: «M/S Prins Harald, kaptein Westye Foss-Sørensen, avgikk Swansea den 3. november 1942 med krigsmateriell for Nord-Afrika. Konvoien

besto av 52 skip eskortert av en sloop og ni korvetter, foruten fly. Rett vest av Gibraltar i posisjon 3555 N 1014 W våget U 263, korvettenkapitän Nölke, et angrep på konvoien kl. 09.15 den 20. november. Han skjøt fire torpedoer og traff to skip, det ene var Prins Harald. Detonasjonen startet en brann mellom bilene i firerrommet, der et parti sprengstoff også lå stuet. Mannskapet låret båtene og rodde bort i trygg avstand, men motorbåten holdt seg ved skipet for å assistere kaptein Foss-Sørensen og førstestyrmann Jaampa Krog, som begge forsøkte å slukke ilden om bord. Det lyktes ikke. Etter en halv time sprang Prins Harald i luften og de to offiserene omkom. Folkene i motorbåten ble blåst på sjøen av eksplosjonstrykket, en britisk skytter ble drept, og de øvrige kom i en kritisk situasjon dels fordi de alle var mer eller mindre kvestet, dels fordi flammene spredte seg ut over sjøen. Åtte mann fikk karret seg opp på en flåte og to mann holdt seg flytende på noe vrakgods. Kort etter kom livbåten til unnsetning, og konvoiens redningsskip landsatte besetningen i Gibraltar to dager senere.»

Ifølge tapslista som Warsailors bringer, het den omkomne britiske skytteren Jack Jones.

I guttedagene på Ekely i Oslo møtte jeg krigsseileren og forfatteren Hilmar Orud. Han var onkelen til min gode kamerat Olav «Laffen» Orud, som seinere ble billedhogger, og som når dette skrives, arbeider med monumentet over kong Olav V, på folkemunne kalt Laffen, som skal reises i Oslo. Det sto en egen nimbus rundt Hilmar, og hans fortellinger fra krigen på havet gjorde uutslettelig inntrykk på meg.

Som gutt møtte jeg også en av Norges store krigshelter, Oluf Reed Olsen, som er kommet ufortjent i skyggen av Max Manus. Oluf var troppsfører for speidertroppen 2. Bestum, der jeg ble patruljefører i Bever-patruljen. Han var ikke en som snakket mye om krigen. Han var mer en handlingens mann, som lærte oss speidergutter å bygge maskingeværstillinger. Dette tok ikke min mor nådig opp da jeg fortalte henne om det. Et par ganger, foran peisbålet i speiderhytta Bento på Brunkollen i Bærum, snakket Oluf om krigen. Om fallskjermhopp i Norge og soldatliv i Storbritannia.

En gang kom jeg til å si noe nedsettende om uteliggerne i Mærradalen under Ullernåsen vest i Oslo. Da tok Oluf meg fatt og sa at han ikke ville vite noe av at «hans gutter» i 2. Bestum plaget disse uteliggerne. Han sa at noen av dem var krigsseilere. Oluf sa at vi skulle ha den største respekt for krigsseilerne. Han hadde opplevd nervepirrende øyeblikk som kommandosoldat. Men sjømennene som seilte i konvoiene, hadde et nervepress år ut og år inn.

Det han sa, var sånt som setter spor i et guttesinn.

I sommerferiene på gymnaset fikk jeg arbeid i Slengen på brygga i Oslo. På mitt gule arbeidskort fra Slengen står det at jeg er født i 1942. Jeg måtte ljuge på meg to år for å kunne få jobb på havna. Der møtte jeg mange tidligere krigsseilere som hadde tatt arbeid som bryggearbeidere, kranførere, truckførere og tallymenn. Jeg tror jeg må ha vært spesielt lydhør for alle historiene de fortalte.

Da jeg dro til sjøs i 1962, seilte jeg sammen med kapteiner, offiserer og sjøfolk på dekk, i maskinen og byssa som hadde vært ute under krigen. En av kapteinene var krigsseileren Nils Iversen om bord i Wilh. Wilhelmsens linjeskip Tomar. En annen var krigsseileren Walther Tengelsen om bord i Fred. Olsens passasjerskip Braemar.

Jeg seilte også på tankbåt sammen med en overstyrmann som aldri nevnte krigen med et ord. Mange år etter at jeg hadde mønstret av, og han var død, fikk jeg vite at han hadde vært frontkjemper på Østfronten. Det sier litt om rederiet og kapteinens storsinn og diskresjon at en mann med slik bakgrunn fikk en toppjobb om bord, og at ingen av oss blant mannskapet fikk det minste nyss om fortida hans.

På havnekneiper fra Antwerpen til New York, fra Rio de Janeiro til Hong Kong, møtte jeg krigsseilere som fortalte om hva de hadde opplevd.

I min tjenestetid i Sjøforsvaret midt på 1960-tallet, der jeg ble utdannet til signalgast, hadde jeg på utdanningssenteret KNM Tordenskjold på Haakonsvern i Bergen en lærer i optisk signalering som var kapteinløytnant og het Leif Larsen. Han er bedre kjent som Shetlands-Larsen, og han ble av Bergens Tidende ved årtusenskiftet kåret til århundrets bergenser. Krigshelten Larsen var en av verdens høyest dekorerte marineoffiserer. Han var ikke en som snakket mye om seilasen fram og tilbake over Nordsjøen under krigen. Jeg bestrebet meg på å bli stjerneeleven hans i morse med lys og semafor med flagg, for å få lirka ut av Larsen noen historier, og det lyktes ganske bra.

Jeg regner det som et av mitt livs eventyr at jeg ble semaforist, populært kalt fillevifter, under selveste Shetlands-Larsens veiledning. Det er litt trist å tenke på at semaforeringsfaget i dag er dødt som dronten, og at radiotelegrafi med morsesignaler har opphørt. Da er trøsten at morse med lysblink ennå forekommer på de sju hav.

Etter tjenesten i marinen tok jeg styrmannsutdanning. Jeg seilte i siste halvdel av 1960-tallet som styrmann under tre kapteiner som – så vidt jeg vet – hadde vært krigsseilere: Johannes Aga og Norman Norum på Borgland, og Alf Salvesen på Bandeirante.

Da jeg hadde fast arbeid på brygga i Oslo, fra 1976 til 1978, arbeidet jeg sammen med flere tidligere krigsseilere, hvorav en hel del var blitt kommunister under og etter krigen. En av mine viktigste informanter om de politiske aspektene ved krigsseilasen var krigsseileren og kommunisten Harald Øines, som var svartelistet som sjømann på slutten av 1940-tallet og heller ikke fikk fast arbeid som bryggearbeider på 1970-tallet.

Jeg hadde gleden av å holde flere foredrag for lokallag av Krigsseilerforbundet, som var blitt reorganisert i 1970, etter å ha blitt avviklet da rettssaken om Nortraships hemmelige fond ble tapt i Høyesterett i 1954.

På disse møtene fikk jeg høre veldig sterke historier om krigsseilasen. Den sterkeste handlet om en sjømann fra Sarpsborg, Georg, som helst ikke ville ha noe annet enn fornavnet sitt på trykk noe sted. Seksten år gammel drev han etter et krigsforlis med et Panama-skip aleine på en liten malerflåte av aluminium tvers over Atlanteren, i seksti døgn fra kysten av Vest-Afrika til kysten av Brasil. Han overlevde på flygefisk og regnvann. Under flåteferden ga Georg opp barnetroen sin på Gud, men – som han sa – han ga aldri opp troen på det gode i mennesket.

INSPIRASJONSKILDER

Av skjønnlitterære verk som spesielt har inspirert meg til denne romanen, vil jeg først nevne Odysseen av Homer.

Så er det klassikere som Moby Dick av Herman Melville og Lord Jim og Taifun av Joseph Conrad.

Jeg har alltid vært svak for Jack London, og holder en knapp på hans Ulf Larsen og Rundt Kapp Horn, selv om jeg har kritiske innvendinger til begge disse bøkene.

Hellemyrsfolket av Amalie Skram har en fin skildring fra sjølivet, basert på hennes egen erfaring som hustruen til en kaptein.

Jeg har med glede lest så diametralt forskjellige sjøbøker som Dødsskipet av B. Traven og Skibet av Johannes V. Jensen.

Skuespillet Vår ære og vår makt av Nordahl Grieg ruver i min bevissthet. Som ung sjømann leste jeg Griegs Skibet går videre med glupsk interesse.

Det er likevel Resor utan mål av Harry Martinson som for meg står som den sjøboka som har gitt meg det sterkeste signalet om at jeg sjøl kanskje en gang kunne bli forfatter. Martinsons enkle fortellinger om sjømannsliv på 1920-tallet fant jeg som guttunge i bokhylla til mor og far i vårt hjem i kunstnerkolonien på Ekely i Oslo. Dette verket, som på norsk heter Reiser uten mål, står i en spesiell glans for meg. Kap Farväl er en veldig god oppfølger.

Jeg har sjelden vært så glad på noen andres vegne som da den den gang 70 år gamle Martinson fikk Nobelprisen, i 1974. Og jeg har sjelden blitt så forbanna som da jeg – mange år seinere – fikk vite gjennom Staffan Söderbloms biografi om Martinson at unge svenske forfatterkolleger hadde hetset prisvinneren noe jævlig. Martinson begikk i 1978 harakiri på sjukehuset der han var innlagt. Han gjorde det med ei saks. Han var vel drevet både av fortvilelse over sykdom og fortvilelse over hetsen. Av dette lærte jeg noe om at man for pokker må holde sin sjalusi og misunnelse i sjakk!

Smaragden av Josef Kjellgren er en ufortjent ukjent sjøroman av en svensk proletarforfatter.

Jakob Sandes dikt fra hans tid som lettmatros om bord i Villanger av Bergen tidlig på 1930-tallet finner stadig gjenklang i meg.

HMS Ulysses av Alistair MacLean regnes til den populære thrillerlitteraturen. Men denne romanen har kanskje hatt større betydning for meg som litterær inspirasjonskilde enn Ulysses av James Joyce. MacLean seilte under krigen på en av Royal Navys lette kryssere. Hans krysser Ulysses skal eskortere en konvoi til Murmansk. Denne konvoien er i romanen modellert over den virkelige og katastrofale konvoien PQ 17. Om PQ 17 er det skrevet flere dokumentarbøker, jamfør Irving og Mosberg i registeret mitt. En av MacLeans romanfigurer som jeg aldri glemmer, er The Kapok Kid.

Nicholas Monsarrat bygde også på egne erfaringer, som skipssjef, i Royal Navy under 2. verdenskrig da han skrev eposet Farlig hav (The Cruel Sea), som handler om mannskapene på først en korvett og så en fregatt som går som eskorteskip i konvoitjeneste til Gibraltar og over Atlanteren.

Jeg har når dette skrives funnet ut at Monsarrat vokste opp i Rodney Street i Liverpool. Og i Skogsmatrosen blir Halvor stormforelska i Muriel som jobber i blomsterbutikk nettopp i Rodney Street. Kanskje jeg i kommende bind av romanverket skal la Halvor møte en ung britisk marineoffiser som er i Rodney Street for å se på gamle tomter, og som viser Halvor en liten roman han har fått utgitt i New York, HM Corvette. Denne lille boka må sees på som et forarbeid til storverket Farlig hav.

En tredje sjøkrigsroman fra 1950-tallet som er blitt en klassiker, er nordamerikaneren Herman Wouks Mytteriet på Caine (The Caine Mutiny). Men her gjorde, for en gangs skyld, filmen basert på boka større inntrykk på meg enn romanen. Ingen som har sett filmen, glemmer Humphrey Bogart i rollen som den nevrotiske kaptein Queeg. Stilt for krigsrett står han i tiltaleboksen og sjonglerer med klinkekuler i svette hender.

Om MacLeans, Monsarrats og Wouks her nevnte bøker var det slåsskamp i min sjømannstid når Velferden (Statens velferdskontor for handelsflåten) kom om bord med bokkasser.

Jeg leste tidlig Utpå blåmyra, en roman om krigsseilas av Hilmar Orud. Den er litt distansert og kjølig i begynnelsen, men har ei nydelig avslutning om den ensomme sjømannen og skipshunden Pelle om bord i et torpedert vrak.

Den gamle mannen og havet av Ernest Hemingway er ikke til å komme utenom. De som klager over at sjøromaner kan bli for detaljerte i beskrivelsen av redskap, utstyr og seilas, må ta en

titt på Melville og Hemingway for å få korrigert sin oppfatning. Djevelen er i detaljene. Djevelen er i fiskekrokene og harpunene!

Ukjent soldat av finske Väinö Linna er blant krigsbøkene som har inspirert meg mest. Linnas trilogi om husmenn, Polstjerne-trilogien (Täällä pohjantähden alla I-III) har jeg lest om igjen i forbindelse med arbeidet med sjøromanverket mitt. Mektig, flott og rødt skriver Linna! På norsk heter de tre bindene Høyt mot nord, Opprør og Sønner av et folk. For den siste fikk Linna en uhyre velfortjent Nordisk råds litteraturpris i 1963.

Fra et ganske annet himmelstrøk enn Linnas barske moer under Polstjerna kommer Os velhos marinheiros ou o capitão de longo curso («Kaptein på langfart», ikke oversatt til norsk) av brasilianske Jorge Amado. Det er den morsomste sjøromanen jeg har lest. Den finnes på engelsk under tittelen Home is the Sailor. Amado var kommunist i unge dager. Jeg har tenkt den tanken at hadde Amado bare fortsatt å være kommunist, ville han sikkert ha fått den Nobelprisen han fortjente. Portugisiske José Saramago ga aldri opp kommunismen og medlemskapet i partiet. Og han fikk Nobelprisen i 1998. Etter min oppfatning kunne prisen det året gjerne ha gått til en annen artist som skrev på det portugisiske språket, den da 86 år gamle Amado. For meg som Brasil-venn er det sårt å tenke på at Nobelprisen i litteratur aldri har gått til en brasilianer.

Amados roman Strandens herrer, som ble skrevet før krigen og kom på norsk etter krigen, er en sosialrealistisk skildring av gatebarn som lever under båtvrak på stranda. Noen av dem blir sjøfolk. Boka var en viktig inspirasjonskilde for meg da jeg leste den i unge år.

Dag Solstads krigstrilogi Svik, Brød og Våpen har vært en kilde til inspirasjon for mitt krigsverk. Det samme har danske Martin Andersen Nexøs Pelle Erobreren, og romaner av de store fortellerne fra Island og Færøyene, Halldór Kiljan Laxness og William Heinesen.

Jeg kunne nevne i fleng: Falkberget, Undset, Hamsun, Sandemose. Koloss av Finn Alnæs. Sauda! Streik! av Tor Obrestad. Rasmus av Kjartan Fløgstad. Cora Sandel, mors favoritt. Og … Nei, dette vil føre for langt, og vi kommer bort fra havet.

Hver tiende mann måtte dø av Per Hansson kom i 1967. Denne romanen var en frukt av journalisten Hanssons kampanjejournalistikk i Dagbladet for å gi krigsseilerne den krigsinvalidepensjonen bare et fåtall av dem hadde fått. Det er en pamflettaktig roman om konvoiseilasen under 2. verdenskrig, og den hadde voldsom nedslagskraft da den utkom. Jeg vet at mitt verk blir sammenliknet med Hanssons. Uansett hvordan det går, er det en ære for meg.

De hjemløse av Gunnar Bull Gundersen er en nydelig romanskildring av norske uteseilere i en nordeuropeisk havneby. Gunnar og jeg skrev sammen skuespillet Matros Tore Solem og hans skip, oppført på Riksteatret og Det Norske Teater, og utgitt i bokform i 1979. Det er fortellinga om en supertankers endelikt. De som tror at en SV-er og en AKP-er ikke kunne samarbeide på 1970-tallet, tar feil. Gunnar og jeg brydde oss fint lite om partikjekling da vi jobba fram skuespillet.

Jeg hadde også gleden av å samarbeide med NKP-eren Martin Nag om redigering og utgivelse av Rudolf Nilsens prosa, som vi ga ut i min tid som forlagssjef i Oktober, jamfør registeret. Av Martin, som alltid bar rundt på en del av sitt arkiv i voluminøse plastposer, lærte jeg en hel del om kildegranskning.

Torbjørn Saga lærte jeg å kjenne på møter i Den norske forfatterforening. Han var krigsseiler og utga i 1990 den fine, lille romanen Krigsseiler, der hovedpersonen er en klok kokk, slik Torbjørn sjøl var.

I forbindelse med at En sjøens helt. Skogsmatrosen ble lansert, ble jeg av en mann på Tynset gjort oppmerksom på en for meg ukjent roman skrevet av en krigsseiler fra Rendalen. Det er Tormod

Rugsveens Norge takker deg? En krigsseilers beretning, basert på egne – og ganske bitre – erfaringer fra krigsseilasen og etterkrigstida. Den ble utgitt på eget forlag i 1985, og har ikke fått den utbredelsen den hadde fortjent.

Vi, de druknede av Carsten Jensen leste jeg i en viktig fase av arbeidet med mitt eget romanverk. Det er egentlig ikke en sjøroman, men en roman om undergangen til en sjøfartsby, Marstal, som er Jensens hjemby. Denne romanen har en kraft, fantasi og spennvidde som inspirerte meg. Dette la jeg ikke skjul på da Carsten Jensen og jeg møttes til samtale på Litteraturhuset i Oslo i forbindelse med lanseringa av En sjøens helt. Skogsmatrosen.

Jeg leste tidlig i 2012 om igjen et imponerende trebindsverk fra 1945, bestselgeren Åpent hav, av Hans Geelmuyden. Dette romanverket grep meg kanskje ikke så mye nå som da jeg leste det som ung sjømann. Det kan ha noe med klasseperspektivet å gjøre. Gjennom de to første bindene bygger Geelmuyden opp sin sjømannshelt, Jon Ramsøy, til å bli det han skal bli i siste bind. Da blir Ramsøy stor skipsreder og valutaspekulant. Jeg ser dette som et uttrykk for en drøm shippingkontoristen Geelmuyden, ansatt i mange år i Wilhelmsens rederi, sjøl hadde om å bli reder. Det irriterte meg også kraftig at forfatteren avfeier hele 1. verdenskrigs rå krigsseilas med noen få, intetsigende linjer i det store verket sitt. Men det er, åkkesom, en betydelig roman om norsk skipsfarts utvikling fra seil til damp og diesel.

Forleden ble jeg minnet av en Åpent hav-elsker om at jeg på en måte tar over stafettpinnen etter Geelmuyden. Hans verk slutter i 1939, mitt begynner i 1939.

Som et rakt motstykke til Jon Ramsøy framstår sjømannen Al i Arnold Jacobsens roman Uteseileren, utgitt på Kolofon Forlag i 2012. Dette er en mann som virkelig ikke skal bli skipsreder! Al er fornøyd med livet sitt som uteseiler i etterkrigstida, med Antwerpen som hjemmehavn. Stadig blakk, ofte på kjøret, men med god stayerevne. Jacobsen leverer et absolutt usminka uteseilerportrett.

La meg så nevne Tor Sæther. Han er en av de beste norske sjømannsskildrerne jeg vet om i min tid. Sæther? vil du kanskje spørre. Det ringer kanskje i skipsklokka når jeg sier at han debuterte under psevdonymet Alexander Brenning. Det skjedde med romanen Trist som en matros, som kom i tre opplag på Gyldendal i 1995. De neste fire romanene sine skrev Sæther også under psevdonym. Men i 2011 sto han fram som forfatter med sitt egentlige navn. Da ga han ut romanen Himmelen over … og havet hinsides på Vormedal Forlag i Haugesund. Det er ei sjømannsfortelling fra vår tid som fortjener å nå et publikum langt utenfor sildabyen.

Jeg har på planen at jeg skal holde et foredrag om store sjøromaner i det nye Litteraturhuset i Fredrikstad i januar i år. Hvis jeg rekker å skrive ut dette foredraget, skal jeg legge det ut på nett. Rekker jeg det ikke, vil jeg nok legge ut noen av skissene og notatene til foredraget.

Av forfatter- og mediekolleger som særlig har oppmuntret og inspirert meg til å skrive om krigsseilerne, er Gunnar Bull Gundersen én. En annen er forfatteren Kåre Holt, som snakket lenge til meg om krigsseilasen etter at Gunnars og mitt teaterstykke, oppført som Bonanza Superskip, hadde hatt urpremiere for Riksteatret i Holts hjemby Holmestrand. Radio- og tv-journalisten og forfatteren Erik Bye sa alltid at jeg måtte skrive om sjøfolkene. Det samme gjorde journalisten og forfatteren Kjell Fjørtoft fra Tromsø, seilskutetidsforfatteren Karin Bang fra Veierland i Vestfold og den kommunistiske forfatteren Åsta Holth fra Finnskogen i Hedmark.

Viktig var også Vigdis Stokkelien, tidligere radiotelegrafist i handelsflåten. Hennes roman Den siste prøven fra 1968 lærte meg noe om hvordan en sjøroman kunne gjøres.

Det må også nevnes at forfatteren Jens Bjørneboe, like etter sin suksess med sjøromanen Haiene fra 1974, over et glass rødvin på AUFs kulturhus Aurora (som vel egentlig var et avholdssted?)

sa seg enig med meg i at det lå et stort, ubrukt stoff i historien om krigsseilerne. Bjørneboe advarte meg mot å heroisere dette stoffet for mye hvis jeg brukte det. Denne advarselen klang i ørene mine da jeg begynte å skrive En sjøens helt. Andre får bedømme hvorvidt jeg har greid å følge dette rådet.

Alle de kollegene som her er nevnt, bortsett fra Karin Bang, er borte nå, og jeg griper meg i å savne dem. Fra Karin fikk jeg et veldig hyggelig brev etter at hun hadde lest Skogsmatrosen.

Den aller viktigste oppmuntreren og inspiratoren for det jeg har skrevet om krigsseilerne, var Tron Øgrim, politiker, forfatter og foredragsholder, og en av mine aller nærmeste venner. Han døde for få år siden, like før han fylte 60. Det føles ytterst merkelig og sårt at Tron ikke skal få lese En sjøens helt, slakte det han synes er dårlig og erklære at det som er bra i boka ikke er så aller verst.

En gang tidlig på 1980-tallet møttes krigsseilerne Leif Vetlesen og Ingvald Wahl og jeg for å diskutere et prosjekt som dreide seg om å lage en spillefilm om krigsseilasen. Dessverre ble filmprosjektet aldri noe av. Det var ingen filmskapere som trodde det var mulig å lage en realistisk film med dramatiske scener fra torpederinger og forlis. I dag vil filmfolk kanskje tenke annerledes, siden det er mulig å lage film om Kon-Tiki-ferden i en vanntank på Malta. Men jeg skrev et notat til et filmmanus. Åpningsscenen og sluttscenen i dette manusnotatet er helt identiske med åpnings- og sluttscenen i romanen En sjøens helt.

Krigsseilere har en rolle i tre av de skjønnlitterære bøkene mine. I kriminalromanen Mellom barken og veden fra 1975 er en krigsseiler en av hovedpersonene. I thrilleren Orions belte fra 1977 er faren til bokas hovedperson, Tom Jansen, krigsseiler. Farens historie er viktig for Tom. Og i kriminalromanen Den gule djevelens by fra 1981 dreier storyen seg om drapet på en amerikansk krigsveteran og en norsk krigsseiler i et bilvrak i Brooklyn.

Så jeg tør å si at krigsseilerstoffet har levd lenge i meg, og fått komme til uttrykk, om enn aldri så sterkt og omfattende som i En sjøens helt, hvor jeg spenner ut mitt største litterære lerret noensinne.

Jeg har naturlig nok i skrivearbeidet trukket veksler på tre av mine egne bøker fra 2000-tallet. I de omfattende dokumentariske kapitlene om krigsseilas i Havets velde, som kom på Forlaget Oktober i 2007, er hovedinnholdet dokumentariske beretninger om lange flåte- eller livbåtferder etter norske krigsforlis.

I 2007 kom Den siste krigsseileren på Gyldendal. Der fortelles matros og skytter Ingvald Wahls historie. Det er boka om en rabagast fra Hammerfest som seilte ute under hele krigen og opplevde mange eventyr, og ei fæl torpedering som nær kostet ham livet.

Og i 2010 kom En krigsseilers dagbok på Gyldendal. Den boka er basert på dagboksopptegnelsene til maskinist Knut Nytun fra Florvåg på Askøy. Han seilte også ute under hele krigen, men var av en annen type enn Wahl. Knut Nytun smakte ikke røyk og alkohol. Da han tok maskinistskole i London under krigen, sang han i kirkekoret på sjømannskjerka.

I juni 2012 satt jeg til bords med min kjære kollega Anne B. Ragde på Oktobers sommerfest. Da sa jeg til Anne B. at jeg hadde et lønnlig håp om at mine sjøgutter kanskje kunne måle seg på bestselgerlistene med hennes grisebønder. Det sa jeg uten særlig tro på at jeg kunne komme i nærheten av den salgssuksessen Anne B. hadde hatt med Berlinerpoplene-trilogien.

Tidlig på høsten i 2012 møtte jeg forfatterkollega Ingar Sletten Kolloen på Sehesteds plass i Oslo, plassen mellom forlagene Gyldendal og Aschehoug. Kolloen og jeg er ikke nære venner. Men han har alltid hatt noen vennlige ord til meg: «Du må ta deg på tak og skrive den store sjøromanen, Jon!»

Da vi møttes, fortalte jeg at jeg nettopp hadde vært og levert siste korrektur på den store sjøromanen på Forlaget Oktober, rett borti gata.

Det syntes Kolloen var flott.

Jeg visste fra atskillige oppslag i mediene at Kolloen skulle komme med biografi om dronning Sonja. Nærmest som en spøk – absolutt som en spøk sa jeg: «Jeg håper at mine sjøfolk skal gi dronninga di pes på bestselgerlistene framover mot jul.»

Sannelig gikk det troll i ord.

Jon Michelet, Larkollen, januar 2013