Forord

Da jeg begynte arbeidet med denne lille boka var jeg sikker på at tittelen ville være Fortellingen om Job, fordi jeg ser på Jobs bok som en fortelling. Underveis i arbeidet tok en undertittel form. Den ble Et begeistret religionskritisk essay. At min bok er religionskritisk, er uomtvistelig. Men hvori ligger begeistringen? Jeg håper leserne vil fornemme den underveis, at min begeistring for at det finnes et verk som Job-diktet i verdenslitteraturen skinner gjennom i det jeg har skrevet, selv om jeg er kritisk til budskapet i verket.          

Kapittel 1